Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Политика за поверителност

ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

LG Electronics Inc. ("LGE" ),заедно със своите дъщерни дружества и филиали ("LG Group", "ние", "нашите" или "нас") уважаваме вашата поверителност. Настоящата Политика за поверителност се отнася за личната информация, която обработваме чрез уебсайта lg.com ("Уебсайтът"), други уебсайтове, предоставени от LG Group, акаунтите на LG, нашите SmartHome услуги, предлагани чрез приложението ThinQ (наричани общо "Услугите"). Това се отнася и за всяка друга лична информация, която предоставяте на местния член на LG Group.

За потребителите на LG Smart TV или Интелигентен медиен продукт, моля, вижте отделната Политика за поверителност на членството в Интелигентен медиен продукт за подробности относно начина, по който LGE обработва лична информация в хода на предоставяне на услугата Smart TV / Медиен продукт. Настоящата Политика за поверителност не се прилага за обработката, обхваната от Политиката за поверителност на членството в Интелигентен медиен продукт, въпреки че LG Group може също да използва лична информация, събрана чрез услугата Smart TV / Медиен продукт, както е описано в настоящата Политика за поверителност, а LGE може да използва лична информация, събрана чрез Услугите, както е описано в Политиката за поверителност на членство в Интелигентен медиен продукт. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на членството в Интелигентен медиен продукт в менюто за управление на профила или в менюто Акаунт на LG от настройките на Smart TV/Медиен продукт.

 

ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В тази Политика за поверителност описваме видовете лична информация, която събираме чрез нашите Услуги, как използваме тази информация, колко дълго я съхраняваме и с кои страни я споделяме. Също така обясняваме какви възможности за избор и права имате във връзка с използването на вашата информация, включително правото да възразите срещу някои от извършваните от нас обработки (ако това е предвидено в приложимото законодателство). Повече информация за вашите права и как да ги упражнявате е представена в раздела "Вашите права". Предоставяме и нашите данни за контакт, за да можете да се свържете с нас, ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност и нашите практики за поверителност.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Последна актуализация: 07 / 10 / 2024

 

1. Кой носи отговорност за Вашата лична информация?

Вашето местно подразделение на LG е отговорно за функционирането на Уебсайта или други уебсайтове на LG Group във Вашата страна, както и за информацията за Вас, събрана чрез Уебсайта. Вашето местно подразделение на LG е отговорно и за всяка лична информация, която му предоставяте директно, например по време на обаждания за обслужване на клиенти или при регистрационни карти на продукти. LGE е отговорна за функционирането на всички други Услуги и за информацията за Вас, събрана чрез или във връзка с тези Услуги.

Името и данните за контакт на местната структура на LG и LGE можете да намерите в раздела "Свържете се с нас" по-долу.

 

2. Лична информация, която събираме

Когато говорим за "лична информация" в тази Политика за поверителност, имаме предвид информация, която се отнася до лице, което може да бъде идентифицирано (например име, данни за контакт, информация за покупка). Следните видове лична информация се събират във връзка с нашите Услуги:

 

Информация, която предоставяте директно на нас или на трети страни

Някои Услуги ни позволяват да събираме информация директно от вас или от други компании, с които имате взаимоотношения. Например:

 

• Когато използвате нашите Услуги (например, когато създадете LG акаунт, регистрирате устройство или продукт, направите покупка, прегледате продукт или се свържете с нас), Вие ще ни предоставите информация, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пол, глас на говорещия, снимка, видео, информация за платежна карта, адрес за доставка (включително пощенски код), информация за покупка и взаимодействия със свързани електронни устройства.

• Когато влезете в профил или акаунт на трета страна, ние ще получим достъп до информация, като например вашето име и имейл адрес и тагове на социалните мрежи.

• Когато общувате с нашия персонал за обслужване на клиенти или с друг персонал на LG Group, ние ще обработваме тези съобщения и друга информация, необходима за отговор на вашите запитвания и удовлетворяване на вашите искания.

Информация за използването на нашите услуги от Ваша страна

В допълнение към предоставената от вас информация, ние ще събираме информация за използването на нашите Услуги чрез софтуер на вашите устройства и чрез други електронни средства (като например използване на бисквитки и сензори). Ние ще събираме:

• Информация за устройството: Име на Вашето устройство, IMEI, UUID, версия на ОС, държава, местоположение, език, IP адрес, mac адрес, информация за свързан модем, информация за интернет рутер и настройки на устройствата.

• Информация за регистъра: Информация за използването, като например URL адрес, пренасочен URL адрес, време за изпълнение, препращащ, тип мрежа, информация за мрежата, статус на зареждане, информация за рекламния блок и бисквитки. За повече информация относно начина, по който използваме "бисквитки" за нашите Услуги, моля, вижте Политиката за бисквитките, която се отнася за Услугите, които използвате.

• Информация за местоположението: Ние ще обработваме информация за местоположението ви въз основа на вашето съгласие или когато това е необходимо за предоставяне на заявената от вас услуга (например, като изискваме информация за местоположението ви, за да ви дадем указания).

• Друга информация относно използването на нашите Услуги от Ваша страна, като уебсайтовете, които посещавате, модели на въвеждане (автоматично попълване), поведение на свързаното устройство и история на използване, информация за мощността на свързаното устройство и потреблението на енергия и как взаимодействате със съдържанието, предлагано чрез нашите Услуги

По-долу обясняваме по-подробно какви видове информация събираме, когато използвате нашите Услуги:

Място на събиране

Видове лична информация

Информация, събрана чрез Уебсайта

- Информация, събрана чрез Акаунта на LG (вж. по-долу), формуляр за уеб регистрация, формуляр за проучване, формуляри за заявка за демонстрация или покупка, формуляр за контакт с отдела за обслужване на клиенти или онлайн чат.

 

- Информация за продукти и услуги, включително информация за продуктите и услугите, които купувате или използвате чрез уебсайта, включително код на държава, продуктова категория, код и номер на модел, ID на устройство, информация за фактуриране и плащане, информация за доставка (напр. адрес за доставка, пощенски код ), информация за регистрация, IP адрес и информация за фърмуера и софтуера.

 

- Информация за използването на Уебсайта: включително информация за начина, по който взаимодействате с Уебсайта, и за устройството, което използвате за това. Моля, вижте нашата Политика за бисквитките за повече информация относно това.

 

- Изображение и гласова информация.

 

- Коментари или подобни публикации на Уебсайта, ако е приложимо, включително времето на публикацията, Вашия имейл адрес и псевдоним, прикачено изображение или файлове

Информация, събрана чрез Акаунт на LG

- Информация за самоличността, включително Вашето име на дисплея, код на държавата, език, Вашето име, дата на раждане, адрес, данни за контакт и профилна снимка и удостоверяване на потребителя чрез име. Ако сте бизнес клиент или служител на някой от нашите бизнес клиенти, това включва и всякаква информация за Вашата компания, напр. информация за контакт, фирмен данъчен номер, длъжност и сектор на дейност.

 

- Информация за устройството, включително информация за идентификация на устройството, като например IMEI номер и сериен номер на продукта, UUID, Sрекламен идентификатор и IP адрес

Информация, събрана чрез услугата ThinQ

- Данни за самоличността, включително гласа на говорещия и преведения му текст. Ако сте член на виртуален дом или стая: потребителски номер, профилна снимка, име, имейл адрес

 

- Информация за профила, включително статус на приемащия потребител, споделен идентификатор на дома, информация за дома и стаята, генерирана от клиента (например име на дома, идентификатор на дома, URL адрес на фоновия екран, адрес, код на района, геолокация)

Информация за използването на услугата ThinQ: включително информация за това как взаимодействате в приложението ThinQ и устройството, което използвате за това. Моля, вижте нашата Политика за бисквитките за повече информация относно това.

 

- Информация за продукта (използва се за целите на гаранцията на продукта): дата и място на закупуване, снимка на касовата бележка

 

- Информация за местоположението: включително код на града, адрес на сървъра, информация за геолокацията

 

- Комуникационна информация: включително подробности за запитването и прикачени изображения, когато използвате услугата "Запитване 1:1" или "Едно гише". 

 

- Техническа информация, включително информация за мрежовата връзка, достъпа ви до приложението (напр. брой пъти, времева линия) и информация, генерирана по време на използването на нашата услуга (като данни от дневник, данни от бисквитки)

Информация, събрана чрез електронни устройства, свързани с ThinQ

- Информация за устройството,включително информация за регистрацията на устройството (като например уникална идентификационна стойност, тип, име, производител, номер на модела, производствен номер, държава на продажба, информация за версията), състояние на устройството, настройки на устройството, поведение на устройството и история на използването му, информация за захранването (включване/изключване) и използването на енергия, информация за мрежовата връзка и заобикалящата мрежова среда, информация за изпълнението и работата на различни функции на услугата на LG Electronics, информация за грешка/неизправност на продукта, IP адрес

Информация, събрана по време на процеса на предоставяне на услугата Проактивна грижа за клиентите (PCC)

- Информация за продукта,включително име на модела, производствен номер, информация за състоянието на продукта, история на продукта, информация за диагностиката на продукта, информация за заявка за ремонт, дата и място на закупуване

Информация, събрана при използване на Климатизация Smart Care

- Информация за продукта и настройките,включително информация за резервацията, филтри, информация за температурните единици, стойности на настройките, ниво на замърсяване на въздуха в помещението и мониторинг на енергията

 

- Пространствени данни,включително местоположение на потребителя (според разстоянието и ъгъла), информация за температурата (температура на използваното пространство, зададена температура), информация за човешките усещания и информация за натоварването на помещенията

Информация, събрана при използване на камерата или функцията за качване на снимки в галерията

 

(това се отнася за следните функции: Панорамен изглед на хладилника, фонов екран на хладилника Insta-view/качване на снимка в галерията, изглед на дома/охрана на дома, климатик)

- Информация за изображения и видеоклипове: включително информация за снимки, снимки от галерията на смартфона, информация за екрана за позициониране на преглед на дома/охрана на дома, информация за снимка/видео на домашния изглед, определена стойност на домашната охрана, информация за снимки на домашната охрана, изглед на моя дом (стрийминг).

 

Тази информация ще бъде събрана само ако използвате функции, които изискват или поддържат функционалност за изображения или видео, и/или предоставяте достъп до камерата или фотогалерията на устройството си чрез настройките на операционната система. Информацията за изображенията и видеоклиповете се съхранява единствено на вашето устройство и само за времето, необходимо за предоставяне на Услугите.

Когато използвате функциите ни Преглед на дома/охрана на дома, от вас се изисква да информирате лицата, които присъстват в записваното пространство, че техните изображения или видеозаписи ще бъдат обработвани от нас и да им предоставите настоящата Политика за поверителност.

 

Информация, събрана при свързване с прахосмукачката-робот

- Изображения и карта на чертежите, информация за резервацията на почистването, история на почистването, списък на дневника на почистването и видео информация

Информация, събрана при използване на гласова връзка

- Информация за идентификация на устройството,

- Техническа информация, необходима за свързване с външни устройства, и

- Информация за продукта: включително име и тип на модела на продукта, прякор на продукта, състояние (включено/изключено, оставащо време до края на действието, стойност на състоянието на уреда) и свойства на състоянието, обхват на стойностите на свойствата на продукта, резултати от контрола на продукта, ключ на сесията

Гласова информация.

Информация, събрана при свързване със Smart TV

- OTA ID, версия на TV os, код на набора от функции на устройството, ID на списъка с препоръки за съдържание, ID на съдържанието

 

Друга информация, която събираме

Когато искаме вашето съгласие, ще обясним в момента на получаването му от вас каква информация ще събираме и как ще я използваме.

Понякога получаваме информация за вас от трети страни, включително от други компании като Facebook, Google, Amazon или Line. Например може да получим вашата информация от трети страни - доставчици на социални мрежи, ако решите да се свържете с нашите услуги, използвайки профила си в социална мрежа.

Проверяваме определена информация, която предоставяте, с трети страни, например доставчици на услуги за проверка на самоличността, за да се предпазим от измами.

Също така използваме лична информация, първоначално събрана чрез услугата Smart TV / Медиен продукт на LGE, за целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Моля, вижте отделната Политика за поверителност на членството в Интеигентен медиен продукт на LGE за повече подробности.

Събираме информация за вас и от други трети страни, например маркетингови компании и брокери на данни, за да разберем по-добре интересите ви и да ви предоставим по-подходящи Услуги и реклами. Например получаваме обобщена информация за начина на живот или моделите на покупки на определени демографски групи, за да разберем по-добре вашите вероятни интереси.

Можем да събираме и друга информация за вас, вашите устройства или използването на нашите Услуги, когато това се изисква от закона (например когато законът ни задължава да събираме записи от интернет търсене) или с ваше съгласие.

Връзки към други уебсайтове, устройства, приложения и функции

Услугите ни може да ви позволят да се свържете с други уебсайтове, устройства, приложения и други функции, които може да функционират независимо от нас и да имат свои собствени известия или политики за поверителност, които ви препоръчваме да прегледате. Доколкото всеки свързан уебсайт, устройство, приложение или друга функция не е собственост или не се контролира от нас, ние не носим отговорност за неговото съдържание, употреба или практики за поверителност.

 

3. Как използваме тази информация

В този раздел излагаме правните основания, на които разчитаме, за да обработваме вашата лична информация, и в рамките на всяко правно основание обясняваме целите, за които събираме и използваме вашата лична информация.

Ако използвате повече от една от нашите услуги, включително Услугите, описани в тази Политика за поверителност, и нашата услуга за Smart TV/медиен продукт, ние ще комбинираме личната информация, която събираме от вас във връзка с всяка от тези услуги, и ще я използваме за целите, посочени по-долу, или както е описано в политиката за поверителност, приложима към услугите, които използвате. Така например не се налага да използвате различни входни данни за различни услуги.

Предоставяне на услуги въз основа на договорните ви отношения с нас

Обработваме вашата лична информация, когато това е необходимо по силата на договора ни с вас, включително за:

• Да ви предоставяме нашите услуги и конкретни функции, които избирате, когато използвате нашите услуги, което може да изисква персонализиране на съдържанието на нашите услуги.

• Да обработваме поръчки и плащания и да ви доставяме нашите продукти или продукти на трети страни, които сте закупили чрез нашите услуги, и да ви позволяваме да упражнявате гаранционните си права или други права, които имате по силата на вашия договор.

• Идентифициране и удостоверяване на самоличността ви, за да можете да използвате определени наши услуги.

Улесняване на инсталациите и регистрациите, разрешаване на технически проблеми, осигуряване на поддръжка на клиентите и изпращане на необходимата информация, свързана с услугите.

Законни интереси на LG Group и/или трети страни

Обработваме лична информация до степента, до която това е необходимо, за да изпълним нашите законни интереси (или тези на трети страни), които включват нашите интереси за:

• Ефективно управление на взаимоотношенията ни с нашите клиенти, включително чрез комуникация с вас и отговаряне на вашите запитвания;

• Извършване на дейности по директен маркетинг (когато законът не ни задължава да получим вашето съгласие), включително чрез изпращане на маркетингови съобщения по имейл, телефонни обаждания, поща, текстови съобщения, канали в социалните медии или чрез известия за натискане чрез нашите мобилни приложения, представяне на онлайн реклами както в нашите услуги, така и в уебсайтове на трети страни, създаване на маркетингови профили и персонализиране на препоръките и маркетинговото съдържание, което ние и други лица ви представяме, както и провеждане на промоции, конкурси и тегления на награди. Имате право да възразите по всяко време срещу използването на вашите данни за директен маркетинг - моля, вижте раздела "Вашите избори" по-долу.

• Защита на нашите бизнес операции от, идентифициране и предотвратяване на измами и други незаконни дейности или дейности, забранени от нашите Условия за ползване.

• Защита на сигурността, наличността и целостта на нашите услуги и информационни системи, включително чрез използване на механизми за удостоверяване и други мерки за сигурност, наблюдение на нашите системи за заплахи за сигурността, поддържане на резервни копия, анонимизиране на данни и извършване на услуги по поддръжка на системите.

• Защита на нашите законни права и безопасността на крайните потребители, включително чрез разглеждане на жалби, получаване на правни съвети и установяване, упражняване или защита на правни претенции, свързани с нас или други компании от нашата група и нашите Услуги;

• Подобряване на потребителското ви изживяване, включително чрез предоставяне на персонализирани функции, като например функция за автоматично попълване, функция за бързо търсене въз основа на най-посещаваните от вас уебстраници и допълнително съдържание, съобразено с вашите интереси;

• Подобряване на нашите услуги и обслужване на клиентите, включително чрез търсене на обратна връзка от Ваша страна и провеждане на анкети и пазарни проучвания, извършване на анализи на данни за използването на нашите услуги, анализ на поведението на клиентите, изграждане на модели и профили на използване от клиентите с цел идентифициране на регионални и глобални тенденции при потребителите и оптимизиране на нашето предлагане на клиентите в световен мащаб;

• Ефективно управление на нашия бизнес, включително чрез генериране на отчети и анализ на ефективността на нашите услуги (чрез използване на обобщена информация), одит на нашите бизнес процеси, използване на статистически данни за вземане на информирани бизнес решения.

Разчитайки на нашите законни интереси, извършихме тест за балансиране, за да преценим какво ще бъде въздействието на обработката върху физическите лица и да определим дали интересите на физическите лица надделяват над нашите интереси за извършване на обработката. Можете да получите повече информация за този балансиращ тест, като използвате данните за контакт в края на тази Политика за поверителност.

Вашето съгласие

Търсим вашето съгласие за обработване на личната ви информация, когато считаме, че това е уместно, или когато това се изисква по закон. Използваме съгласието, за да:

• Поставяме бисквитки и да използваме подобни технологии в съответствие с нашите Политики за бисквитки и информацията, която ви предоставяме при използването на тези технологии. За повече информация вижте Политиката за бисквитките, която се отнася за услугата, която използвате.

• Ви изпращаме маркетингови съобщения (когато това се изисква от закона или когато по друг начин решим да разчитаме на съгласие).

• Да Ви предоставяме препоръки и персонализирани реклами на съдържание, продукти и услуги, които ние или други смятаме, че бихте искали, като анализираме информация, свързана с използването на услугите от Ваша страна, съчетана с различна информация, която ни предоставяте по други начини, за последователни цели с тази Политика за поверителност и Политика за бисквитки. Това може да включва предоставяне на маркетинг по различни канали, включително чрез имейл, чрез профила в LG, на нашите уебсайтове или на платформи на трети страни (включително социални мрежи).

В други случаи, когато ви помолим за съгласие, ще използваме данните за целта, която ви е обяснена в този момент.

Когато разчитаме на вашето съгласие, винаги имате право да го оттеглите по всяковреме. Това няма да повлияе на законосъобразността на обработката, която сме извършили, преди да оттеглите съгласието си. За да упражните това право, моля, вижте раздела "Вашите права" по-долу.

Правни задължения

Обработваме лична информация, доколкото това е необходимо за:

• Да спазваме правните си изисквания съгласно приложимите закони (напр. данъчни и счетоводни задължения, задължения, свързани с безопасността на продуктите, гаранции и защита на потребителите).

• Да спазваме съдебни заповеди и призовки и да отговаряме на правно обвързващи искания от правителствени, правоприлагащи и публични органи и/или регулаторни органи.

Когато се нуждаем от вашата информация, за да изпълним договора си с вас или за да спазим законовите си задължения, от вас се изисква да ни предоставите тази информация. В други случаи не се изисква да предоставяте лична информация, но ако не го направите, това може да повлияе на начина, по който използвате нашите Услуги.

 

4. Споделяне на информация

Прехвърляме, разкриваме или предоставяме по друг начин лична информация за вас на трети страни, както е описано по-долу:

LG Group и персонал: Споделяме лична информация между членовете на LG Group и с нашия персонал, включително изпълнители и агенти, както и с други дружества от нашата група, доколкото това е необходимо или разумно за предоставяне на нашите услуги и за изпълнение на целите, посочени в раздел 3 по-горе или описани в политиките за поверителност, свързани с други наши услуги. Например споделяме вашата лична информация с LGE за целите на разработването и подобряването на продукти и с вашия местен член на LG Group за маркетингови цели.

Доставчици на услуги. Прехвърляме или разкриваме Вашата информация на внимателно подбрани компании и физически лица, които ни предоставят услуги; например компании, които ни помагат да разработваме и управляваме системи за нашите Услуги, доставчици на ИТ услуги, сигурност, хостинг, поддръжка на Уебсайта, поддръжка и анализ на данни, обслужване на клиенти и комуникация, обработка и изпълнение на поръчки, пощенски услуги, фактуриране, маркетинг и маркетингови проучвания, оторизирани сервизни и ремонтни центрове, други административни услуги, както и компании, които провеждат конкурси, лотарии и други промоции от наше име. Тези структури имат право на достъп и използване на вашата лична информация само до степента, необходима за предоставянето на услугите им, и са обвързани с договорни задължения, които, наред с другото, не им позволяват да използват информацията ви за други цели. Някои от нашите доставчици на услуги се намират в Република Корея или в други държави извън Европа.

Доставчици на трети страни за IoT: когато активирате функции за свързване на трети страни, например когато свързвате домашни IoT устройства към нашите Услуги, ние ще споделяме лична информация с доставчиците на тези IoT устройства, за да ви позволим да използвате съответните функции в нашите Услуги.

Оторизирани дистрибутори. В някои държави продуктите на нашия Уебсайт се продават от наши оторизирани дистрибутори. Когато закупите продукти от нашия Уебсайт в тези държави, ние ще споделим вашата лична информация с тези дистрибутори.

Рекламни партньори. Споделяме лична информация, включително за начина, по който взаимодействате с нашите Услуги, рекламите, които виждате, и покупките, които правите, със социални мрежи и други рекламни партньори, за да измерваме ефективността на нашите реклами, да подобряваме маркетинговите си практики и да ви предоставяме по-подходящи реклами. В съответствие с вашите маркетингови предпочитания може също така да споделяме вашите лични данни с трети страни, които предлагат продукти или услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за вас, или които по друг начин провеждат маркетингови проучвания и анализи. Тези страни могат да използват личната ви информация, за да се свържат с вас с оферти или реклами.

Други бизнес партньори. Ще разкриваме Вашата лична информация на други бизнес партньори, когато това е необходимо, за да Ви дадем достъп до Услугите, които сте заявили чрез нашите Услуги, или до рекламни материали, свързани с нашите Услуги.

Посетители на нашия Уебсайт. Съобщенията, които публикувате в някои области на Уебсайта, включително форуми за преглед на продукти, чат стаи, форуми или други публични области за публикуване, могат да бъдат разглеждани от други посетители на нашия Уебсайт. [На нашия Уебсайт ясно посочваме къде информацията, която публикувате, ще бъде видима за другите.]

Бизнес консултанти: например нашите адвокати, счетоводители, бизнес консултанти, застрахователи, одитори, доколкото това е необходимо, за да ни предоставят услугите си.

Правителствени органи, съдебни органи, регулаторни органи или други трети страни, когато това се изисква: Ще разкриваме лична информация на държавни органи, съдебни органи, регулаторни органи или други трети страни, когато имаме законово изискване да го направим или когато смятаме, че това е необходимо:

- за да спазваме закона или да отговаряме на задължителни правни процедури (като заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане);

- за да проверяваме или налагаме спазването на условията и политиките, регулиращи нашите Услуги, и да разследваме и предотвратяваме измами или други незаконни дейности, свързани с използването на нашите Услуги или засягащи нашия бизнес, доколкото такова разкриване е разрешено от приложимите закони за защита на данните; и

- за да защитаваме и отстояваме нашите права, собственост, както и сигурността или безопасността на нашите бизнес операции и тези на съответните ни филиали, персонал, бизнес партньори, наши клиенти или членове на обществеността.

Корпоративни транзакции. Можем да разкрием вашата информация на трета страна (и на нейните бизнес консултанти) като част от сливане или прехвърляне, реорганизация, придобиване или продажба (включително в контекста на преговори), разпускане или друга корпоративна сделка, или в случай на фалит.

Други страни с Вашето съгласие или по Ваша молба. В допълнение към разкриването на информация, описано в тази Политика за поверителност, можем да споделяме информация за вас с трети страни, когато вие отделно дадете съгласието си или поискате такова споделяне.

Анализ Възможно е да събираме лична информация за Вашите онлайн дейности в уебсайтове и свързани устройства с течение на времето и в уебсайтове, устройства, приложения и други онлайн функции и услуги на трети страни. Възможно е да използваме услуги за анализ на трети страни, като Google Analytics, Firebase и други (вижте повече).  Информацията, която получаваме, може да бъде разкрита или събрана директно от тези доставчици и други съответни трети страни, които използват информацията, например за оценка на използването на Услугите Например, за да научите повече за Google Analytics, моля, посетете „Как Google използва данни, когато използвате сайтовете или приложенията на нашите партньори“ (намира се на адрес https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Защита на Вашите данни“ (намира се на адрес https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) и „Добавка за браузър за отказване от Google Analytics“ (намира се на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

 

5. Съхраняване на лична информация

Предприемаме подходящи стъпки, за да гарантираме, че обработваме и съхраняваме информация в съответствие със следните принципи:

• поне за периода, през който информацията се използва, за да ви предоставим нашите Услуги;

• както се изисква по закон, договор или във връзка с наши законови задължения (напр. данъчни закони); или

• само докато са необходими за целта, за която са събрани, обработвани, или по-дълго, ако това се изисква по силата на договор, приложимото законодателство или в анонимизирана форма за статистически цели, при спазване на подходящи предпазни мерки. Например, ако възникне спор между Вас и LG Group или не извършите плащане за нашите Услуги, ние може да запазим съответната информация до разрешаването на такъв спор или съответно до извършването на такова плащане. Ако изтриете целия си Акаунт в LG, информацията за Вас ще бъде запазена за три месеца и веднага след това ще бъде унищожена, освен ако не се изисква друго съгласно приложимото законодателство.

• Когато обработваме вашата информация , ние обработваме данните, докато не ни помолите да спрем, и за кратък период след това (за да можем да изпълним вашите искания). Освен това съхраняваме данни за това, че сте ни помолили да не ви изпращаме директен маркетинг или да обработваме данните ви за неопределено време, за да можем да уважим искането ви в бъдеще.

 

6. Вашите избори

Когато е разрешено, можем да се свържем с вас чрез имейл, телефонно обаждане, текстови съобщения или известия чрез нашите мобилни приложения. За да подадете искане за получаване на такива съобщения от нас, моля, свържете се с нас, като използвате информацията, посочена в раздела "Свържете се с нас" по-долу.

 

Можете да се отпишете от нашите маркетингови съобщения по всяко време, като кликнете върху връзката "Отписване", включена в долната част на имейлите, или като се свържете с нас директно (вж раздел "Свържете се с нас" по-долу). Както е отбелязано в раздела Вашите права по-долу, имате право да възразите срещу използването на лични данни за целите на директния маркетинг по всяко време.

 

Моля, имайте предвид, че ако се отпишете от нашите маркетингови съобщения, ние ще обработим отписването ви възможно най-скоро, но имайте предвид, че при някои обстоятелства може да продължите да получавате маркетингови съобщения за кратко време, докато обработим искането ви. Ще продължим да ви изпращаме и служебни съобщения, за да ви предоставим необходимата информация във връзка с вашия договор и Услугите, които използвате (например, за да ви информираме за промени в нашите Условия за ползване).

 

7. Вашите права

Доколкото това е предвидено от приложимото законодателство, можете да поискате от местния член на LG Group копие от личната информация, която съхраняваме за вас. Можете също така да поискате от нас да изтрием лична информация или да коригираме неточности, да ограничим или ограничим обработката на вашата лична информация, да оттеглите съгласието си и да ви предоставим личната информация, която сте ни предоставили за договор или с ваше съгласие, в структуриран, машинно четим формат, както и да поискате от нас да споделим (пренесем) тези данни на друг администратор.

Освен това, доколкото е предвидено в приложимото законодателство, можете да възразите срещу обработването на личните ви данни при някои обстоятелства (по-специално, когато не сме длъжни да обработваме данните, за да изпълним договорно или друго законово изискване). Имате право да възразите по всяко време срещу използването на вашата лична информация за целите на директния маркетинг, включително профилиране, свързано с директния маркетинг.

Въпреки това тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на искането ви би разкрило лични данни за друго лице, ако би нарушило правата на трета страна (включително нашите права) или ако ни помолите да изтрием информация, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме убедителни легитимни интереси да съхраняваме. Съответните изключения са включени както в ОРЗД, така и в националните закони. Ще ви информираме за съответните изключения, на които разчитаме, когато отговаряме на всяко ваше искане. За да отправите искане относно правата си или да направите запитване, използвайте данните за контакт в раздела "Свържете се с нас" по-долу. В някои случаи можете да упражните правата си и директно чрез Уебсайта.

 

8. Как защитаваме личната информация

Приемаме сериозно защитата на вашата информация и сме въвели предпазни мерки, предназначени да защитават информацията, която събираме чрез нашите Услуги. Все пак, моля, имайте предвид, че въпреки че предприемаме разумни стъпки за защита на вашата информация, нито един уебсайт, интернет предаване, компютърна система или безжична връзка не са напълно сигурни.

 

9. Международен трансфер на информация.

Използването на нашите Услуги ще включва прехвърляне, съхраняване и обработване на Вашата лична информация в рамките на и извън Вашата страна на пребиваване, в съответствие с настоящата Политика за поверителност. По-специално, вашата лична информация ще бъде прехвърлена в Република Корея. Моля, имайте предвид, че законите за защита на данните и други закони на страните, в които може да бъде прехвърлена вашата информация, може да не са толкова всеобхватни, колкото тези във вашата страна.

[За граждани на Европа]

Ако се намирате в ЕИЗ (Европейската икономическа зона, т.е. в Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Обединеното кралство или Швейцария, ние ще прехвърляме вашата лична информация в други държави извън ЕИЗ, Обединеното кралство или Швейцария, включително Република Корея и Съединените щати. Законодателството на Европейския съюз признава, че Република Корея защитава адекватно личната информация. Въпреки това, когато прехвърляме вашата лична информация в юрисдикция, която не се счита за подходяща от приложимото законодателство, ще предприемем подходящи мерки в съответствие с приложимите закони, за да гарантираме, че вашата лична информация ще остане защитена. Тези мерки включват например използването на типови клаузи, одобрени от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария. В някои случаи ще разчитаме на вашето изрично съгласие, когато това е уместно. За да поискате повече информация или да получите копие от договорните споразумения или други действащи предпазни мерки, използвайте данните за контакт, посочени в раздела "Свържете се с нас" по-долу.

 

10. Актуализации на нашата политика за поверителност

 

Ще актуализираме тази Политика за поверителност, когато променим начина, по който използваме вашата лична информация, или когато това се изисква от нас съгласно законите за защита на данните. Ще ви уведомяваме за всички съществени промени в нашата Политика за поверителност по подходящ начин (например чрез публикуване на известие на уебстраниците и приложенията, чрез които предоставяме нашите Услуги, като в горната част на известието се посочва кога е била последно актуализирана).

 

11. Свържете се с нас

 

За да упражните правата си или за допълнителна информация относно начина, по който използваме вашата лична информация, моля, свържете се с нас.

За искания и запитвания, свързани с информация за Вас, събрана чрез Уебсайта или по друг начин от Вашия местен член на LG Group, моля, свържете се с Вашия местен член на LG Group. Името на местния член на LG Group и данните за контакт с него можете да намерите тук.

За искания и запитвания, свързани с информация за Вас, събрана чрез всички други Услуги, моля, свържете се с LGE на адрес [тук] или по пощата [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea]. Лицето за контакт на LGE в ЕИЗ е [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Името на местния член на LG Group и данните за контакт с него можете да намерите тук.

С нашето длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете на адрес [dpo-eu@lge.com].

Ако не сте доволни от начина, по който използваме вашата лична информация, или смятате, че това не е в съответствие със законите за защита на данните, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, където живеете, работите или където смятате, че е извършено нарушение на законите за защита на данните.

 

12. Лична информация за деца

 

Нашите Услуги са предназначени за широка аудитория и не са насочени към деца. Във връзка с нашите Услуги ние не събираме и не поддържаме съзнателно лична информация от лица под 18-годишна възраст и не позволяваме съзнателно на такива лица да използват нашите Услуги. Моля, не ни предоставяйте никаква лична информация, свързана с лица под 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, не се опитвайте да се регистрирате за нашите Услуги или да ни предоставяте лична информация. Ако научим, че лице под 18-годишна възраст ни е предоставило каквато и да е лична информация, незабавно ще изтрием тази лична информация. Ако смятате, че дете на възраст под 18 години може да ни е предоставило лична информация, моля, свържете се с нас, като използвате информацията, посочена в раздела "Свържете се с нас" по-горе.

В някои юрисдикции може да приемем по-строга политика за възрастови ограничения. Моля, прочетете допълнителната информация за вашата юрисдикция в долната част на тази Политика за поверителност за повече информация.

 

 

 

Предприятия на LG

Държава

Предприятие на LG

Регистриран адрес

Информация за контакт

България

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Будапеща, Könyves Kálmán krt. 3 / а

www.lg.com/bg/poddryjka/email

 

Услуги

Обслужване

Предприятие на LG

Регистриран адрес

Информация за контакт

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Сеул,

Република Корея

thinq@lge.com

https://www.lg.com/bg

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Будапеща, Könyves Kálmán krt. 3 / а

www.lg.com/bg/poddryjka/email

 

 

 

 

Политика за използване на бисквитки

 

Последна актуализация: 07 / 10 / 2024

 

Настоящата политика се отнася за съхранението на бисквитки от уебсайтовете и услугите (наричани по-нататък като цяло „Сайтовете“), управлявани от LG Electronics Inc. („LGE“), заедно с нейните дъщерни дружества и филиали („LG Group“, „ние“, „нашите“ или „нас“).

Сайтовете използват бисквитки. По-долу ще намерите информация относно бисквитките и за това как да ги ограничите.

С изключение на бисквитките, строго необходими за предоставянето и правилното функциониране на Сайтовете, можете да изберете дали да се или да не се съгласите със съхранението на бисквитки чрез нашия специален банер или като изпълните инструкциите по-долу.

 

Какво е бисквитката?

Когато разглеждате Сайтовете, бисквитки или подобни технологии, като „уеб маяци“, комплекти за разработка на софтуер (SDK), пиксели или други (наричани заедно по-нататък „бисквитки“) могат да бъдат поставени на устройството, чрез което посещавате Сайтовете, като например Вашия компютър, мобилен телефон или таблет. Бисквитките могат да записват информация, свързана с навигацията в нашите Сайтове (страниците, които сте прегледали, датата и часа на преглеждане и др.), която можем да прочетем при следващите Ви посещения.

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посетите някой уебсайт. След това при всяко следващо посещение бисквитките се изпращат обратно до уебсайта, от който произхождат, или до друг уебсайт, който разпознава тази бисквитка. Бисквитките са полезни, защото позволяват на даден уебсайт да разпознае устройството на потребителя.

Бисквитките изпълняват много и различни функции, като например Ви позволяват ефикасно да се движите между страниците, като запаметяват Вашите предпочитания, и като цяло подобряват взаимодействието с потребителя. Помагат също да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са съобразени повече с Вас и Вашите интереси.

 

Какви бисквитки използваме на Сайтовете?

Използваме следните бисквитки.

1) Строго необходими бисквитки.

Това са бисквитки, които са нужни за работата на нашите Сайтове. Те включват например бисквитки, които Ви позволяват да влизате в защитените зони на нашите Сайтове. Тези бисквитки могат да позволят на уебсайта да Ви разграничи като индивидуален посетител от всички други посетители на уебсайта. Тези бисквитки се използват за поддържане на сесия на сървъра, за да се активират функциите, които сте заявили. Тази категория бисквитки не може да бъде деактивирана. Ако конфигурирате браузърът Ви да отказва тези бисквитки, определени услуги на Сайтовете няма да бъдат предоставени по оптимален начин, а дори може и да не Ви се предоставят.

 

2) Функционални бисквитки (Бисквитки за предпочитания).

Използват се, за да се разбере кога се връщате на нашите Сайтове. Тези бисквитки се използват, за да Ви се предоставят удобни функции, като например отзиви за продукти и възпроизвеждане на продуктови видеоклипове по време на уеб сърфирането Ви. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание за Вас и да запомним Вашите предпочитания (например изборът Ви на език и регион). Тези бисквитки могат да позволят на уебсайта да Ви разграничи като индивидуален посетител от всички други посетители на уебсайта. Тези бисквитки се използват за поддържане на сесия на сървъра, за да се активират функциите, които сте заявили. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е анонимна и се използва само за подобряване на работата на Сайтовете.

Ако не разрешите тези бисквитки, няма да можем да продължим да анализираме функционалността на нашите Сайтове и да Ви предлагаме персонализирано съдържание.

 

3) Аналитични бисквитки (Бисквитки за ефективност).

Тези бисквитки ни позволяват да продължим да подобряваме характеристиките на Сайтовете ни чрез анализ на трафика и да Ви предлагаме персонализирано съдържание. Позволяват ни да разпознаем и преброим посетителите и да видим как посетителите се движат из уебсайта ни, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи уебсайта ни, например, като гарантираме, че потребителите лесно намират това, което търсят. Информацията, която тези бисквитки събират, не Ви идентифицира директно и се използва за подобряване на работата на сайтовете. Въпреки това третата страна, предоставяща тези статистически услуги, като Google Analytics и други (вижте повече), обработва лични данни за Вас, за да ни предостави обобщени данни за посетителите на нашия уебсайт.

Ако не разрешите тези бисквитки, няма да можем да продължим да анализираме функционалността на Сайтовете ни и да Ви предлагаме персонализирано съдържание.

Моля, имайте предвид, че нашият уебсайт използва аналитични бисквитки на трети страни, като бисквитки на Google Analytics и други (вижте повече), които също могат да се използват за информиране на рекламни решения за Вас. Информацията, събрана от бисквитките на Google Analytics, ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в Съединените американски щати в съответствие с практиките им за поверителност. Можете да разгледате декларацията за поверителност на Google на https://policies.google.com/privacy. Можете напълно да деактивирате Google Analytics (включително всяко рекламно използване) за браузъра Ви, като посетите следната връзка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

4) Рекламни бисквитки (Маркетингови бисквитки).

Тези бисквитки ни позволяват да Ви представяме реклами и друго съдържание, за които вярваме, че най-добре отговарят на Вашите интереси и дигитално поведение. Тези бисквитки могат да бъдат поставени на нашите Сайтове от нашите рекламни партньори.  Те могат също така да бъдат използвани от тези компании, за да определят Вашите интереси и да Ви показват подходящи реклами на други сайтове.

Ако не разрешите тези бисквитки, няма да можете да получавате персонализирана реклама.

 

Как да управлявате, деактивирате или изтриете бисквитки?

Можете по всяко време да дадете или оттеглите съгласието си за съхраняването на бисквитките, посочени по-горе (освен за строго необходимите бисквитки), като кликнете върху „Промяна на настройката Ви за бисквитки“ от която и да е страница на нашите Сайтове.

Можете също така да деактивирате бисквитки, като активирате настройката на Вашия браузър, която Ви позволява да откажете настройката на всички или някои бисквитки. Въпреки това, ако използвате настройките на Вашия браузър, за да деактивирате всички бисквитки (включително строго необходимите бисквитки), може да не получите достъп Сайтовете или части от тях.

Деактивирането на бисквитка или категория бисквитка не изтрива бисквитката от Вашия браузър. Трябва да направите това отделно в самия браузър.

Ако искате да направите промени във Вашите настройките за бисквитки, моля, отидете в менюто „Опции“ или „Предпочитания“ на Вашия браузър. Можете също да отворите опцията „Помощ“ във Вашия браузър за повече подробности.

За да научите повече за настройките на бисквитките за Вашия браузър, посетете връзките по-долу:

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• iOS : https://support.apple.com/en-gb/HT201265

 

 

 

Промяна на политиката за използване на бисквитки

Настоящата политика за използване на бисквитки може да бъде актуализирана от LGE; въпреки това ще Ви информираме за всякакви важни промени чрез известие, публикувано на Сайтовете в разумен срок, за да Ви дадем време, ако е необходимо, да спрете да използвате Сайтовете. Важно е винаги да проверявате за актуализации на Политиката, тъй като може да я променяме от време на време, за да отразим промените в употребата на бисквитки от наша страна. Проверете датата на Политиката, за да видите кога последно е била променена.

 

Повече информация относно поверителността

За повече информация относно бисквитките, както и за вашата поверителност, вижте Политиката за поверителност.

 

Връзка с нас

За искания и запитвания, свързани с информация за Вас, събрана чрез Сайтовете или по друг начин от Вашия местен клон на LG Group, моля, свържете се с Вашия местен клон на LG Group. Името на местния клон на LG Group и данните за контакт с него можете да намерите тук.

С нашето длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете на адрес [dpo-eu@lge.com].

 

Как използваме бисквитките и колко време траят те?

Ние използваме бисквитки за целите, посочени по-долу. Ако в бъдеще използваме други с цел предоставяне на повече и по-добри услуги, ще бъдете информирани за това.