Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Условия за използване на услугите на LGE

Условия за ползване на Услугата на LG Electronics

LG Electronics, Inc. ("LGE") заедно със своите дъщерни дружества и филиали ("LG Group", "ние", "нашите" или "нас") приветства вас, крайния потребител ("Потребител(и)" или "вие"), с нашата услуга.

В тези условия за ползване ("Условия за ползване") е изложена информацията, необходима на Потребителите за използване на различни услуги, като например мобилни приложения и уебсайтове, които предоставяме във връзка с нашите продукти и смарт устройства (включително персонализирани услуги в зависимост от вашите предпочитания), изброени тук (наричани общо "Услуги на LGE"). Тези Условия за ползване включват например следното:

• как можете да използвате Услугата на LGE и как Ви я предоставяме;

• права, отговорности и правила, приложими за Вас и LGE във връзка с използването от Вас на Услугата на LGE;

• права на интелектуална собственост относно съдържанието и софтуера, налични в Услугата на LGE; и

• други права, които имате във връзка с използването на Услугата на LGE.

За да използвате Услугата на LGE, трябва да приемете тези Условия за ползване. За да използвате определени услуги, може да се наложи също така да създадете акаунт като член („Член(ове)“) и да използвате изделия, произведени от нас. Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване. Препоръчваме Ви също така да прочетете други политики, които могат да се прилагат за използването от Вас на Услугата на LGE, включително Декларацията за неприкосновеност, която може да намерите в Услугата на LGE тук.

Настоящите Условия за ползване по принцип се прилагат за използването от Вас на Услугата на LGE. Все пак, по отношение на използването от Вас на определени услуги, може да е необходимо да спазвате определени условия за услугата в допълнение към тези Условия за ползване. Например, при закупуване на стоки и услуги от Услугата на LGE, може да се прилагат Общите условия при покупка и ще Ви бъдат представени тези условия, които трябва да бъдат приети, за да завършите Вашата покупка. В случай на противоречие или несъответствие между това споразумение и тези условия за конкретна услуга, предимство ще имат условията за конкретната услуга, но само по отношение на тази услуга. Освен това за определени услуги може да се прилагат допълнителни политики, указания, насоки и известия, като Ви съветваме да ги прочетете внимателно преди използването на тези услуги.

1. Доставчикът на Услугата на LGE

Следното юридическо лице сключва с Вас тези Условия за ползване, за да предостави Услугата на LGE в съответствие с тях:

Изброени тук

2. Използване и абонамент за Услугата на LGE

Стандарт и процедура за абонамента

Възможно е непълнолетните лица под 18-годишна възраст да имат ограничение за абониране за Услугата на LGE.

Моля, обърнете внимание, че ако сте под 18-годишна възраст и желаете да се абонирате за Услугата на LGE, трябва да получите разрешение от Вашия родител или законен настойник. Вашият родител или законен настойник ще носи отговорност за използването от Ваша страна на Услугата на LGE и следователно той трябва да контролира използването от Вас на Услугата на LGE и да определи дали тя е подходяща или не е подходяща за Вас.

Можете да подадете заявка за абониране за Услугата на LGE след като прочетете и приемете настоящите Условия за ползване и Декларацията за неприкосновеност, след което може да е необходимо потвърждение на имейл. След успешното потвърждение и/или приемането от нас на Вашата заявка, ще Ви бъде предоставен Акаунт в Услугата на LGE („Акаунта“). Възможно е да поискаме от Вас да потвърдите истинското си име, когато влезете за първи път или докато използвате Услугата на LGE. Можете да прегледате и да коригирате всички грешки в информацията за Вас, като влезете във Вашия Акаунт.

Тези Условия за ползване са сключени за неопределен период от време.

Моля, обърнете внимание, че Условията за ползване не се считат за писмени и ние не подаваме приетите Условия за ползване. Тези условия са винаги достъпни за вас в менюто на приложението ThinQ > Настройки на приложението > Условия за ползване или на уебсайта lg.com > Условия за ползване [тук]. Можете също така да се свържете с нас чрез [тук] за изтегляне.

Когато се абонирате като Член и използвате Акаунта

• Трябва да предоставите точна и пълна информация при регистриране

• Трябва да актуализирате незабавно всички промени в тази информация

• Трябва да се уверите, че паролата Ви не е предоставена, без да знаете, или споделена с други хора при използването от Вас на Акаунта

• Трябва да уведомите LGE незабавно, ако подозирате, че някой е осъществил достъп до Вашия Акаунт без разрешение

Вие носите отговорност за използването на Вашия Акаунт, включително за вземане на разумно необходимите мерки за защита на Вашия Акаунт. Вие ще носите отговорност за всички последици, произтичащи от действия, които може да се счита, че сте извършили, включително небрежност при съхранението на паролата за Вашия акаунт, като LGE не носи отговорност за тези последици.

Възможно е да отхвърлим Вашата заявка за създаване на Акаунт във всеки от следните случаи:

• ако предоставите неправилна и непълна информация при регистрацията;

• ако се регистрирате за използване на Услугата на LGE за търговски или незаконни цели; или

• ако не можем да Ви приемем като Член по причини, които се дължат на Вас, като например предишно нарушение на тези Условия за ползване.

Освен това, Потребителите могат да изтеглят определено свободно съдържание със свободен достъп, налично в Услугата на LGE, без да създават Акаунт, ако съответният Потребител даде съгласието си LGE да провери неговото устройство, за да определи дали може да на този Потребител да бъде разрешено да изтегли съответното съдържание.

Можем по всяко време и по каквато и да е бизнес причина да спрем или изтрием един от вашите акаунти, в случай че имате няколко акаунта за нашата Услуга под един имейл адрес. Ако спрем или изтрием някой от вашите акаунти, ще се опитаме да ви уведомим поне 30 дни преди спирането или изтриването на имейл адреса, регистриран във вашия акаунт. В гореспоменатия случай можем да прекратим Услугата си със спрения или изтрития акаунт.

3. Права и задължения на Потребителите

Вашите законови права

Тези Условия за ползване не Ви ограничават и лишават от Вашите законови права за (1) определено качество на услугата и (2) решения в случай на проблеми. Например, ако сте потребител, който купува продукти чрез Услугата на LGE, може да се възползвате от всички права, които са Ви предоставени съгласно приложимите закони и нормативни изисквания.

Право на прекратяване на Условията за ползване

Вие имате право да прекратите Вашето съгласие с Условията за ползване, без да изпращате предизвестие или да посочвате причини, по всяко време, като изтриете Вашия Акаунт или като спрете използването на Услугата на LGE.

Вашите задължения

Трябва да спазвате следното, когато използвате Услугата на LGE:

• да спазвате тези Условия за ползване и приложимите закони и нормативни изисквания;

• да зачитате правата на другите хора, включително права относно лични данни, неприкосновеност и интелектуална собственост;

• да се въздържате от поведение, което нарушава правата на други хора, което е опозоряващо или накърнява по друг начин интересите на друго лице, включително LGE; и

• да се въздържате от действия, които могат да доведат до злоупотреба със, да възпрепятстват, да преустановят или да причинят нарушение на Услугата на LGE.

LGE прави всичко възможно, за да поддържа сигурността и безопасността на всички Потребители и да им позволи свободен достъп до Услугата на LGE. За тази цел не е разрешено да използвате Услугата на LGE или съдържание, предоставено чрез Услугата на LGE („Съдържание на LGE“), с цел:

• да се опитвате да разберете изходния код или алгоритъма на Услугата на LGE или Съдържанието на LGE, като да извършвате например обратен инженеринг на софтуера (освен както е разрешено съгласно приложимото законодателство);

• да се опитвате произволно да променяте или деактивирате определени функции на Услугата на LGE или на Съдържанието на LGE;

• да създавате производни произведения въз основа на Услугата на LGE или на Съдържанието на LGE;

• да се участвате с услуги като лицензиране, подлицензиране или хостинг, като използвате Услугата на LGE или Съдържанието на LGE;

• да нарушавате права на интелектуална собственост, включително авторски права на други лица, включително LGE, във връзка с използването на Услугата на LGE или на Съдържанието на LGE;

• да използвате Услугата на LGE или Съдържанието на LGE за незаконни цели или чрез незаконни средства, в нарушение на настоящите Условия за ползване или на приложимите закони и нормативни изисквания;

• да използвате Услугата на LGE или Съдържанието на LGE по злонамерен или увреждащ начин (напр. хакерски атаки или разпространение на злонамерени кодове, включително вируси и всякакви увреждащи данни);

• да използвате Услугата на LGE или Съдържанието на LGE по начин, който възпрепятства други Потребители, уврежда, претоварва или влошава Услугата на LGE или увеличава уязвимостта на Услугата на LGE към рискове за сигурността; или

• да се опитвате да разкодирате сигнали, предавани между Услугата на LGE и нейните сървъри, или да събирате данни или информация от Услугата на LGE или нейната система.

При неизпълнение на горепосочените задължения, ние можем да преустановим достъпа Ви до Услугата на LGE за периода, в който извършваме проверка на Вашето неизпълнение. В такъв случай ние ще бъдем отговорни за доказване на Вашето неизпълнение; въпреки това, ние ще отменим всяко такова преустановяване, ако докажете, че не сте имали съзнателно намерение или не сте проявили небрежност във връзка с такова неизпълнение. Възможно е да прекратим Вашия Акаунт, ако такова неизпълнение, което е довело до преустановяване, не бъде коригирано в рамките на определен период от време.

Вашата отговорност

Ако ние претърпим загуба, произтичаща от или във връзка с: (i) нарушение от Ваша страна на тези Условия за ползване; (ii) използването от Вас на Услугата на LGE, по начин, който не е в съответствие с настоящите Условия за ползване или по друг начин e в нарушение на приложимите закони или нормативни изисквания; или (iii) използването от Вас на Услугите на трети лица (както е определено по-долу) по начин, който не съответства на условия, приложими за използването на тези Услуги на трети лица, е възможно да заведем съдебно дело срещу Вас за възстановяване на тези загуби.

4. Лиценз

Лиценз за Услугата на LGE

LGE Ви предоставя лиценз за използване на Услугата на LGE, така че да можете да я използвате свободно. Лицензът обаче се предоставя като ограничен, непрехвърлим, отменим и неизключителен, като Вие можете да използвате Услугата на LGE и Съдържанието на LGE само за лични и нетърговски цели. Предоставеният лиценз включва софтуер и други данни, необходими за предоставянето на Услугата на LGE и Съдържанието на LGE, заедно с приложимите актуализации, надстройки, подобрения, модификации, промени и допълнения. След като приемете тези Условия за ползване, ще Ви бъде предоставен лиценз за ползване на Услугата на LGE и Съдържанието на LGE само в рамките на условията, посочени в настоящите Условия за ползване и приложимото Лицензионно споразумение с краен потребител („ЛСКП“) за Съдържанието на LGE, ако има такова. Вие няма да придобиете каквито и да е права върху интелектуална собственост или други права на собственост във връзка с Услугата на LGE и Съдържанието на LGE, освен както е посочено изрично тук или в приложимото ЛСКП. Освен това, подробностите и обхватът на лиценза е възможно да са различни в зависимост от държавата, Вашето устройство и вида операционна система, вътрешните политики на LGE и неговите търговски партньори и други оперативни или технически нужди. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност пред Вас за каквато и да е липса на интероперативност между Съдържанието на LGE, което изтегляте, и Вашето мобилно устройство, както и каквито и да е вреди, причинени от това, че погрешно въвеждате информацията относно Вашето устройство.

Лиценз за създадено от Потребителя съдържание

При определени Услуги на LGE Вие можете да качвате, изпращате, съхранявате, предавате, получавате или споделяте Ваши отзиви, публикации, снимки, съобщения, документи и друго съдържание („Създадено от Потребителя съдържание“), за което притежавате авторски права. Вие ще запазите собствеността си върху всяко Създадено от Потребителя съдържание, което изпращате, като от Вас не се изисква да предоставяте такова Създадено от Потребителя съдържание в Услугата на LGE. Ние не правим декларации и не предоставяме гаранции относно точността или изчерпателността на Създаденото от Потребителя съдържание или на каквото и да е Създадено от Потребител съдържание, качено от друг потребител.

Чрез качване или споделяне на Създадено от Потребителя съдържание в Услугата на LGE, Вие предоставяте на LGE световен, неизключителен, безплатен, отменим, прехвърляем и подлежащ на подлицензиране лиценз за копиране, редактиране, разпространение, превод, дигитализиране, публикуване, изпълнение, посочване, промяна и създаване на производни произведения на Създадено от Потребителя съдържание за периода на защитата на правата на интелектуална собственост, върху Създаденото от Потребителя съдържание, доколкото е необходимо за изпълнението, популяризирането и подобряването на Услугата на LGE.

Освен това, LGE може да подлицензира горепосочения лиценз на следните лица:

 - други Потребители за осигуряване функционирането на Услугата на LGE, както е разработена първоначално (напр. споделяне на публикации с избрани лица); или

 - трети лица-доставчици на услуги, които имат договорни отношения с LGE с ограничената цел да се позволи на LGE да предоставя Услугата на LGE в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Независимо от гореизложеното, LGE притежава лиценза за Създаденото от Потребителя съдържание само доколкото това е разрешено съгласно приложимите закони и нормативни изисквания, като не получава никакви права извън рамките на това ограничение.

5. Ограничаване на използването на Услугата на LGE и изтриване на Създадено от Потребителя съдържание

Възможни мерки в случай на проблеми

Във всеки от следните случаи, доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, ние си запазваме правото да преустановим или прекратим използването от Вас на Услугата на LGE или да изтрием Вашия акаунт или Създадено от Потребителя съдържание:

• ако Вие или Вашето Създадено от Потребителя съдържание нарушавате виновно съществено или многократно тези Условия за ползване, допълнителни условия, които е възможно да са приложими за използването на Услугата на LGE от Вас, другите политики на LGE (които са налични на Информация за приложението на LG ThinQ) или всякакви приложими закони и нормативни изисквания;

• ако посочите изрично, че нямате намерение да спазвате настоящите Условия за ползване и допълнителни условия, които е възможно да са приложими за използването на Услугата на LGE от Вас; или

• ако е необходимо за спазване на законови задължения или съдебни разпореждания;

• ако основателно се счита, че Вашето поведение или Вашето Създадено от Потребителя съдържание е причина за увреждане на, или създава отговорност от страна на други лица, включително други Потребители и LGE (напр. хакване, фишинг, тормоз, предаване на спам, подвеждащо поведение, невярна информация, нарушение на неприкосновеността на други хора, опозоряване или неразрешено показване на съдържание, което не принадлежи на Потребителя).

Уведомяване

Ако се счита за разумно възможно, преди да предприемем горепосочените мерки, ще Ви уведомим за нашето основание за предприемането на такива мерки, за да Ви дадем възможност да коригирате установения проблем. Възможно е обаче да решим да не Ви уведомяваме, ако уведомяването би могло:

• да причини вреди или да създаде отговорност за други Потребители, трети лица или LGE;

• да наруши приложимите закони и нормативни изисквания или заповеди на регулаторен орган;

• да възпрепятства разследването на регулаторни органи; или

• да наруши функционирането, целостта или сигурността на Услугата на LGE.

Отговорност на потребителите относно мерки, като например ограничаване на използването

Съответният Потребител, а не LGE, ще носи отговорност за всякакви вреди и загуби (включително по отношение на данни и съдържание), които могат да възникнат от или във връзка с прилагането на мерки в резултат на нарушение на настоящите Условия за ползване от страна на Потребителя, като например ограничаване на използването от Потребителя на Услугата на LGE или прекратяване на Акаунта на Потребителя. За избягване на загуба на данни, моля, създайте резервни копия или се уверете, че данните и съдържанието, съхранявани чрез Услугата на LGE, се съхраняват и на друго място, като използвате например онлайн услуги за архивиране.

6. Промяна, преустановяване и прекратяване на Услугата на LGE

Промяна на Услугата на LGE

Ако добавим нова функционалност към, или стартираме нова версия на Услугата на LGE, или в случай на промяна в приложимото законодателство, е възможно да променим Услугата на LGE, както следва:

• промяна, добавяне или изтриване на елементи или функции на Услугата на LGE, например за разширени функции, сигурност на функционирането, корекции на грешки и подобряване на услугата;

• преустановяване или ограничаване на използването на или достъпа до Услугата на LGE, включително достъп до Акаунти;

• разглеждане, сигнализиране, изменение, отказ за публикация, блокиране на достъпа до или изтриване на Съдържание на LGE без предизвестие или отговорност; или

• деактивиране на достъпа до, блокиране или промяна от разстояние на Съдържание на LGE, изтеглено преди това от Услугата на LGE на Вашето устройство, ако такива действия са необходими или подходящи в резултат на договорни задължения на LGE, промени в законодателството, съдебна заповед или по други причини.

Ако LGE премахне, деактивира достъпа до, или по друг начин блокира достъпа Ви до съдържание на LGE, ще трябва да се свържете с доставчика на съответното Съдържание на LGE.

Временно преустановяване и прекратяване на Услугата на LGE

Доколкото е разрешено съгласно приложимото право, LGE може да преустанови или прекрати изцяло или частично Услугата на LGE във всеки от следните случаи по всяко време:

• с цел управление или подобряване на Услугата на LGE или спазване на задължения съгласно приложимото законодателство;

• ако бизнес партньорите на LGE, които предоставят на LGE елементи от Услугата на LGE, решат да прекратят предоставянето на всички или на част от тези елементи на Услугата на LGE; или

• в случай на поддръжка, проверка или замяна или неизправност на информационните и комуникационните средства (като компютри, сървъри и телекомуникационни мрежи), рязко увеличение на трафика, прекъсване на комуникацията и други основателни причини, които затрудняват по-нататъшното функциониране на Услугата на LGE.

LGE може да спре или прекрати изцяло или частично Услугата LGE по всяко време и по всякаква бизнес причина, като Ви предостави предварително писмено уведомление най-малко 30 дни преди такова спиране или прекратяване.

Уведомление, обезщетение и отговорност в случай на изменение, преустановяване или прекратяване

Съществено изменение, преустановяване или прекратяване, което засяга по неблагоприятен начин използването на Услугата на LGE, ще бъде съобщено предварително на Потребителите чрез имейла, регистриран в Акаунта, или по друг разумен начин, включително чрез публикация в Услугата на LGE. Въпреки това, промените могат да влязат в сила незабавно без предварително уведомление, ако има промяна в приложим закон или регламент или има основания, свързани със сигурността, което означава, че има необходимост от такова изменение, преустановяване или прекратяване. Ако не желаете да продължите да използвате Услугата на LGE след съществено изменение, преустановяване или прекратяване, можете да прекратите Вашия Акаунт.

Освен ако е предвидено друго съгласно приложимите закони и нормативни изисквания, Потребителите няма да имат право на обезщетение във връзка с изменението, преустановяването или прекратяването на цялата или на част от Услугата на LGE.

Правата и задълженията на Потребителя и LGE съгласно настоящите Условия за ползване ще останат в сила и след прекратяването на Услугата на LGE или на Акаунта на Потребителя.

7. Отговорност и гаранции на LGE

Отговорност

Нищо в тези Условия за ползване не изключва, нито ограничава нашата отговорност в случай на: (i) cмърт или телесна повреда, причинена от небрежност от наша страна; (ii) измама или измамно погрешно представяне; и (iii) всеки въпрос, по който би било незаконно за нас да изключим или ограничим нашата отговорност.

Ако не спазим настоящите Условия за ползване, ние cме отговорни за претърпяна от Вас загуба или вреда, която е предвидим резултат от извършено от нас нарушение на тези Условия за ползване или небрежност от наша страна, но ние не носим отговорност за загуба или вреда, която не е предвидима. Загуба или вреда е предвидима, ако е очевидна последица от извършено от нас нарушение или ако е била предвидена от Вас и от нас в момента на приемане на тези Условия за ползване.

Ние доставяме Услугата на LGE само за домашна и лична употреба. Вие се съгласявате да не използвате Услугата на LGE или каквото и да е Съдържание на LGE за каквито и да било търговски или служебни цели и ние не носим отговорност пред Вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност.

Ние не носим отговорност за претърпяна от Вас загуба или вреда в резултат на: (i) небрежност от Ваша страна при използване на Услугата на LGE; (ii) нарушение от Ваша страна на тези Условия за ползване; или (iii) в случай на форсмажор.

За използването на Услугата на LGE и Съдържанието на LGE може да е необходим достъп до Интернет. Моля, обърнете внимание, че в зависимост от Вашия план за телекомуникационни услуги, може да са приложими допълнителни такси за достъп до Интернет от мобилни устройства. Ние не носим отговорност за връзката или скоростта на Вашата Интернет услуга.

Гаранции

Гаранцията на LGE по отношение на Услугата на LGE (включително съдържанието на Услугата на LGE, функциите на Услугата на LGE, надеждността, наличността и удовлетворяването на нуждите на Потребителите) и Съдържанието на LGE е ограничено до (1) въпросите, предоставени от тези Условия за ползване и допълнителни условия, които е възможно да са приложими за използването от Вас на Услугата на LGE и на Съдържанието на LGE, или (2) доколкото е разрешено съгласно приложимите закони и нормативни изисквания. Не се дава никаква друга гаранция във връзка с Услугата на LGE и Съдържанието на LGE. По-специално, връзката на cмарт устройство, свързано с Услугата на LGE и Съдържанието на LGE, може да бъде прекъсната от Услугата на LGE или да стане неизползваемо поради лоша мрежова връзка или актуализация на Услугата на LGE.

До максималната степен, разрешена от приложимите закони, Услугата на LGE и Съдържанието на LGE се предоставят „както са“ или „според наличността“ и нямат каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се, включително, но не само, за продаваемост, поддържане на добро качество, квалифицирано третиране на устройства, пригодност за определена цел, цялост, адекватност, отсъствие на вируси, спокойна среда и ненарушение по отношение на Услугата на LGE и Съдържание на LGE.

Моля, обърнете внимание, че някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на подразбиращи се гаранции, правила или условия, или ограничаване на случайни или последващи вреди, така че горепосочените ограничения и изключения могат да имат ограничено приложение за Вас и е възможно да имате допълнителни права. За повече информация относно Вашите законоустановени права, моля, свържете се с Вашия местен орган, отдел по търговски стандарти, служба за консултация на гражданите или съответен еквивалент.

8. Услуги на трети лица

Ние си сътрудничим с глобални бизнес партньори за предоставяне на полезно съдържание чрез Услугата на LGE. Услугата на LGE може да включва съдържание (напр. информация, връзки и реклами), продукти, услуги, приложения и други материали, предоставени от трето лице („Услуга на трети лица“). Можете да се възползвате от различни предимства чрез Услугата на трети лица. Ние обаче не контролираме Услугата на трети лица и доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или загуби, произтичащи от използването от Вас на Услугата на трети лица. Ние не правим никакви декларации или предоставяме гаранции относно и доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, не поемаме отговорност по отношение на Услугата на трети лица. Вие се съгласявате, че използването от Вас на Услугата на трети лица ще бъде на Ваш собствен риск и ние няма да носим отговорност пред Вас в резултат на използването от Вас на Услугата на трети лица.

9. Реклама

Ние предоставяме различни Услуги на LGE безплатно и поради това някои Услуги на LGE могат да включват (персонализирани) реклами, които могат да бъдат предоставени въз основа на определени предпочитания на Потребителите. Услугата на LGE може да включва реклами и маркетингова информация, предоставена от нас или трето лице, като за тези реклами и маркетингова информация, предоставена от рекламодатели-трети лица, не можем да контролираме полезността, точността или изчерпателността на тази информация. Съответно, освен ако се дължи на нас, ние няма да носим отговорност за каквото и да е задължение, произтичащо от такива реклами и комуникация или трансакция между Вас и такъв рекламодател, включително вреди, които могат да възникнат от доверието от Ваша страна по отношение на такива реклами.

10. Процедура за разрешаване на спорове

Разглеждане на жалби

Можете да съобщите и да подадете жалба за използването на Услугата на LGE чрез следните данни за контакт:

• Изброени тук

Ние ще разгледаме всички жалби по следната процедура: ще определим идентификационен номер за Вашата жалба и ще Ви изпратим потвърждение за нейното получаване без забавяне, но не по-късно от седемдесет и два (72) часа след като я получим. Ще разгледаме Вашата жалба незабавно. Ако cме съгласни с Вашето оплакване, ние ще Ви предоставим незабавно коригиращи мерки и ще Ви изпратим отговор относно Вашата жалба в рамките на тридесет (30) дни след като я получим. Ако не cме съгласни с Вашето оплакване или не е възможно да го проучим своевременно, ще запишем жалбата и нашето становище в доклад, който ще Ви изпратим заедно с нашия отговор по същество на Вашата жалба. Ако не cме съгласни с Вашето оплакване, ние ще Ви предоставим и обосновка по същество в нашия отговор на Вашата жалба. Ако не сте съгласни с отхвърлянето на Вашата жалба, можете да подадете жалба в съответствие с разпоредбите за разрешаване на спорове по-долу.

Освен доколкото е забранено от местното законодателство, всеки спор, произтичащ от или във връзка с тези Условия за ползване, включително всеки въпрос относно тяхното съществуване, валидност или прекратяване, следва да бъде отнесен пред и решен с окончателно решение чрез арбитраж (i) съгласно Правилата на Корейския търговски арбитражен съвет (чиито правила се считат за включени чрез препратка в тази клауза), (ii) като броят на арбитрите е един, (iii) мястото на провеждане на арбитража е Сеул, Република Корея, (iv) езикът, който ще се използва в арбитражното производство, е английски и (v) приложимото право на договора ще бъде материалното право на Република Корея.

Доколкото се изисква от местното законодателство, за да бъде арбитражът валиден и с правно действие като средство за решаване на спорове, включително като такъв срещу потребител, посочването на Правилата на Корейския търговски арбитражен съвет в (i) по-горе ще се счита за посочване на правилата на най-изтъкнатия арбитражен орган („Местните арбитражни правила“) във Вашата страна, а посочването на Сеул, Република Корея в (iii) по-горе ще се счита, че се отнася за столицата на Вашата държава.

Можете да разрешавате спорове с нас само на индивидуална основа, а не като ищец или член на групов иск в процедура за групов иск или представително производство.

Ако сте потребител и пребивавате в Обединеното кралство или в Европейския съюз, можете да заведете дело по отношение на настоящите Условия за ползване в съдилищата на страната, в която живеете. Също така, ако пребивавате в Обединеното кралство или Европейския съюз и ние насочваме този уебсайт към държавата, в която пребивавате, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате. Нищо в настоящите Условия за ползване не засяга Вашите права като потребител да се позовавате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

Ако сте потребител и пребивавате в Норвегия, в случай на спор можете да се свържете с Норвежкия Съвет по потребителски въпроси (или с други съответни апелативни органи). Повече подробности можете да намерите на https://www.forbrukerradet.no/.

Ако сте потребител, който пребивава в Европейския съюз, и желаете да получите повече информация относно онлайн решаването на спорове, моля, последвайте тази връзка към уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Тази връзка се предоставя съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета само за информация. Ние не cме длъжни да участваме в онлайн решаване на спорове.

11. Изменение на настоящите Условия за ползване

LGE може да изменя периодично настоящите Условия за ползване и допълнителни условия, които могат да се прилагат за ползване от Вас на Услугата на LGE, доколкото това е разрешено съгласно приложимите закони и нормативни изисквания. Такова изменение и причината за него ще бъдат съобщени на Вас и в Услугата на LGE най-малко 10 дни преди влизането в сила на съответното изменение. Освен това, всяко съществено изменение, което може да бъде неблагоприятно за Потребителите, ще бъде съобщено в съответната Услуга за LGE и по електронен път (като например имейл) най-малко 30 дни предварително.

Ще трябва да приемете изменените Условия за ползване. Използването на Услугата на LGE след влизане в сила на изменените Условия за ползване ще представлява Вашето съгласие със съответното изменение. Можете да отмените или да не предоставите Вашето съгласие с настоящите Условия за ползване (и всякакви изменения към тях), като прекратите Вашия Акаунт по всяко време, при което няма да бъдете обект на прилагането на изменените Условия за ползване.

12. Общи въпроси

• Вие имате определени законоустановени права, които не могат да бъдат ограничени от тези Условия за ползване. Нищо в настоящите Условия за ползване не ограничава тези законоустановени права. Можете да намерите информация относно Вашите законоустановени права от Вашата местна служба за граждански консултации или от Службата за търговски стандарти.

• Настоящите Условия за ползване определят отношенията между Вас и LGE. Дори ако трето лице се възползва от отношенията между Вас и LGE, няма да възникне законно право за това трето лице.

• В случай на противоречие между тези Условия за ползване и допълнителни условия, специфични за услугата, които могат да се прилагат за използването на Услугата на LGE, допълнителните условия ще имат предимство по отношение на съответната Услуга на LGE.

• В случай че се констатира, че някоя от клаузите на тези Условия за ползване е невалидна, незаконна или неприложима, това по никакъв начин няма да засегне или наруши валидността, законността и приложимостта на която и да е от останалите клаузи.

• Ние не предоставяме Услугата на LGE съгласно кодекс за поведение.

• Ако ние не изпълним някое право или условие в тези Условия за ползване, това неизпълнение няма да представлява отказ от такова право или условие.

• Всяка от клаузите на настоящите Условия има самостоятелно действие. Ако определен съд или съответен орган реши, че някоя от клаузите е незаконна или неприложима, останалите клаузи ще останат в пълна сила и действие.

• В хода на предоставянето на Услугата на LGE за Вас, е възможно да Ви предоставяме различна информация чрез уведомяване в рамките на Услугата на LGE или по поща, по имейл, с SMS или MMS и др. Ако обаче Вие посочите изрично, че не желаете да получавате такава информация, повече няма да получавате такава информация и LGE няма да носи отговорност за каквото и да било неблагоприятно положение, в което може да попаднете поради такова изключване.

• Всеки превод на тези Условия за ползване се извършва поради местни изисквания и в случай на несъответствие между версията на английски и версиите на други езици, предимство ще има версията на английски език на тези Условия за ползване, доколкото това не е забранено от местното законодателство във Вашата юрисдикция.

• Ние можем да преотстъпим, да възложим за подизпълнение или по друг начин да прехвърлим някои или всички наши права и задължения по настоящите Условия за ползване на всяко дружество, фирма или лице. Ние можем да направим това само ако не засяга съществено Вашите права съгласно настоящите Условия за ползване и приложимото законодателство. Ако възнамеряваме да преотстъпим, да възложим за подизпълнение или по друг начин да прехвърлим някои или всички наши права и задължения по настоящите Условия за ползване, ще Ви известим най-малко 30 дни предварително. Ако не желаете да продължите да използвате Услугата на LGE след преотстъпването или прехвърлянето, можете да отмените съгласието си с тези Условия за ползване, като прекратите Вашия Акаунт. Вие не можете да преотстъпвате, да възлагате за подизпълнение или по друг начин да прехвърляте на други лица Вашите права или задължения по тези Условия за ползване, освен ако първо изпратите такова искане до LGE в писмена форма и страните постигнат съгласие.

• Ние не носим отговорност за забавяне на изпълнението или за неизпълнение на някое от задълженията ни по тези Условия за ползване, което се дължи на събития извън нашия разумен контрол („Форсмажорни обстоятелства“), по-конкретно (но не само) (а) актове, постановления, законодателство, разпоредби или ограничения, издадени от което и да е правителство; (б) липса на публични или частни телекомуникационни мрежи; или (в) стачки, локаут или други индустриални актове, граждански вълнения, бунтове, нашествие, терористични атаки или заплахи от терористични атаки, война (обявена или не) или природно бедствие. Изпълнението ни съгласно настоящите Условия за ползване се счита за преустановено за периода на Форсмажорните обстоятелства, като ще имаме удължаване на времето за изпълнение до края на този период. Ще използваме разумни усилия за прекратяване на Форсмажорните обстоятелства или намиране на решение, с което да бъдат изпълнени нашите задължения по тези Условия за ползване, въпреки Форсмажорните обстоятелства.

• Лиценз или използване от правителството на САЩ: Ако Услугата на LGE се използва от или лицензира на правителството на САЩ, ще бъде валидно следното: Услугата на LGE, лицензирана съгласно тези Условия за ползване, е „търговски компютърен софтуер“ съгласно описанието на този термин в 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Ако бъде придобит от или от името на гражданска агенция, правителството на САЩ придобива този търговски компютърен софтуер и/или търговска компютърна документация, предмет на условията на настоящите Условия за ползване, както е посочено в 48 C.F.R. 12.212 (Компютърен софтуер) и 48 C.F.R. 12.211 (Технически данни) от Федералните регламенти за придобиванията („FAR“) и нейните правоприемници. Ако е придобит от или от името на която и да е агенция в рамките на Департамента по отбрана („DOD“), правителството на САЩ придобива този търговски компютърен софтуер и/или документация за търговски компютърен софтуер, предмет на условията на настоящите Условия за ползване, както е посочено в 48 C.F.R. 227.7202-3 на Допълнението на DOD към FAR („DFAR“) и нейните правоприемници.

• Ограничения за експорт: Вие се съгласявате, че няма да извършвате експорт или реекспорт на никоя Услуга на LGE или придружаваща документация (или каквито и да е копия от нея) в нарушение на приложимите закони и нормативни изисквания на Съединените американски щати. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони и разпоредби на Съединените американски щати относно износа и международните закони и нормативни изисквания относно износа. Тези закони включват ограничения за дестинации, крайни потребители и крайна употреба. Вие декларирате и гарантирате, че не Ви е забранено да получавате износ или услуги съгласно законите за износ на САЩ или други приложими закони за износ.

 

Тези Условия за ползване влизат в сила от 03 / 07 / 2023.

 

Допълнение: Допълнителни условия, приложими за Услугата на LGE

 

А. ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ, КОЕТО ИЗТЕГЛЯТЕ ОТ УСЛУГАТА НА LGE (ВСЯКО ОТ ТЯХ НАРЕЧЕНО „ПРИЛОЖЕНИЕ“) И ДОПЪЛВАТ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАКВОТО И ДА Е ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

 

Вие потвърждавате, че лицензът, предоставен съгласно настоящото, Ви се предоставя от доставчика на Приложението („Доставчик на приложението“), а не от LG Electronics, Inc. („LGE“). Ако Доставчикът на приложението предостави Лицензионно споразумение с краен потребител („ЛСКП“) с Приложението, тези условия допълват настоящото Лицензионно споразумение за приложение. Що се отнася до Вас и Доставчика на приложението, всички допълнителни или различни условия в такова ЛСКП имат предимство пред условията в настоящото Лицензионно споразумение за приложение.

 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че LGE е трето лице-бенефициер по настоящото Лицензионно споразумение за приложение и всяко ЛСКП, ако такова е предвидено. Вие потвърждавате и се съгласявате, че LGE ще има правото (и ще се счита, че е приело правото) да изпълни такъв лиценз спрямо Вас като трето лице-бенефициер на тези споразумения.

 

1. Предоставяне на лиценз: Доставчикът на приложение Ви предоставя ограничен, непрехвърляем лиценз да използвате Приложението на всяко мобилно устройство, произведено от LGE и/или неговите свързани лица („Мобилно устройство на LGE“) и по начина, посочен в Условията за ползване на LGE. Вие нямате право да давате под наем, да наемате, заемате, продавате, разпространявате приложението или го отдавате на подлиценз. Нямате право да извършвате обратен инженеринг, декомпилиране или дисасемблиране на Приложението, освен и само доколкото такава дейност е разрешена изрично от приложимото законодателство. Всеки опит за това е нарушение на правата на Доставчика на приложението. Ако нарушите това ограничение, може да подлежите на наказателно преследване и искове за вреди. Условията на лиценза ще уреждат всички подобрения, предоставени от Доставчика на приложението, които заместват и/или допълват първоначалното Приложение, освен ако такова подобрение е придружено от отделен лиценз, в който случай предимство ще имат условията на съответния лиценз. Доставчикът на приложението си запазва всички права върху и относно Приложението, които не са предоставени изрично на Вас съгласно настоящото Лицензионно споразумение за приложение.

 

2. Съгласие за използване на данни: Вие се съгласявате, че Доставчикът на приложение може да събира и използва техническа и свързана информация, събрана по всякакъв начин, като част от услугите по поддръжка на продукти, свързани с Приложението. Доставчикът на приложение може да използва тази информация единствено за подобряване на своите продукти или за да Ви предоставя персонализирани услуги или технологии. Доставчикът на приложение може да разкрие тази информация на други лица, но не във форма, която разкрива Вашата самоличност.

 

3. Прекратяване: Лицензът е в сила, докато бъде прекратен от Вас или от Доставчика на приложението. Вашите права по този лиценз ще се прекратят автоматично без предизвестие от Страна на Доставчика на приложението, ако не спазите определено(и) условие(я) на този лиценз. При прекратяване на лиценза, Вие трябва да прекратите изцяло използването на Приложението и да унищожите всички пълни или частични негови копия, включително всяка съпътстваща документация.

 

4. Материали на трети лица; Нежелателно съдържание: Вие разбирате, потвърждавате и се съгласявате, че някои Приложения могат да предоставят достъп до продукти, услуги, уеб съдържание или други материали на трети лица и че LGE не носи отговорност за такова съдържание на трети лица. Вие се съгласявате, че LGE не носи отговорност за преглеждането или оценката на съдържанието на трети лица или за точността на това съдържание. LGE не прави декларации и не предоставя гаранции по отношение на, и не поема отговорност във връзка с такова съдържание на трети лица.

 

Вие разбирате, приемате и се съгласявате, че чрез достъпа до и изтеглянето на Приложения от Услугата на LGE, може да попаднете на материал, който да считате за нецензурен или който е обиден, неприличен или нежелателен за Вас, както и че може да не сте били предупредени за такъв материал предварително. Вие се съгласявате, че изтеглянето и използването на всички Приложения ще бъде на Ваш собствен риск, като LGE не носи отговорност пред Вас в резултат на разкриване на информация чрез такива Приложения.

 

5. БЕЗ ГАРАНЦИЯ: ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ ИЗРИЧНО И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО ПРИЛОЖЕНИЕТО ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗАТА „КАКТО Е“ И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА“ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЕСТЕСТВО. ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТХВЪРЛЯ ИЗРИЧНО ОТГОВОРНОСТ ПО ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ УСЛОВИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ТОЧНОСТ, СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПИСАНИЕ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО И НЕНАРУШЕНИЕ. ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ ДАВА КАКВАТО И ДА Е ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕР НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД.

 

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЦЕНЗА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА ИЛИ ВСЯКА ДРУГА ХИПОТЕЗА, ДОРИ АКО ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ И ДОРИ АКО СЕ СЧИТА, ЧЕ ВСЯКО ОГРАНИЧЕНО СРЕДСТВО ЗА КОРИГИРАНЕ НЕ Е ИЗПЪЛНИЛО СЪЩЕСТВЕНАТА СИ ЦЕЛ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ЗАМЯНА, ПОПРАВКА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, ПЛАТЕНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО (АКО ИМА ТАКАВА), ПО ИЗБОР НА ДОСТАВЧИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СОФТУЕР НА ТРЕТО ЛИЦЕ ИЛИ СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД, ДОРИ АКО ДОСТАВЧИКЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ ИЛИ ЗАГУБИ.

 

Някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на подразбиращи се гаранции или ограничаване на случайни или последващи вреди, така че горепосочените ограничения и изключения е възможно да бъдат ограничени по отношение на приложението им за Вас.

 

7. Вие се съгласявате, че няма да извършвате експорт или реекспорт на Приложението или придружаващата го документация (или каквито и да е копия от нея) в нарушение на приложимите закони или нормативни изисквания. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими и международни закони и нормативни изисквания относно износа. Тези закони включват ограничения за дестинации, крайни потребители и крайна употреба. Вие декларирате и гарантирате, че не Ви е забранено да получавате износ или услуги съгласно приложимите закони за износ.

 

8. Доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, спрямо настоящото Лицензионно споразумение за приложение се прилагат законите на щата Ню Джърси в Съединените американски щати и федералните закони на Съединените американски щати, с изключение на техните стълкновителни норми. Ако сте потребител и пребивавате в Обединеното кралство или в Европейския съюз, можете да заведете съдебно производство по отношение на настоящото Споразумение за лицензиране на приложение в съдилищата на страната, в която живеете. Също така, ако пребивавате в Обединеното кралство или Европейския съюз и ние насочваме този уебсайт към държавата, в която пребивавате, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате. Нищо в това Лицензионно споразумение за приложение не засяга Вашите права като потребител да се основавате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

 

Ако сте потребител и пребивавате в Норвегия, в случай на спор можете да се свържете с Норвежкия Съвет по потребителски въпроси (или с други съответни апелативни органи). Повече подробности можете да намерите на https://www.forbrukerradet.no/.

 

9. Ако Доставчикът на приложението не изпълни което и да е право или разпоредба в настоящото Лицензионно споразумение за приложение, това неизпълнение няма да представлява отказ от такова право или разпоредба.

 

Тези Условия за ползване влизат в сила от 03 / 07 / 2023.

 

Б. Инициатива за грижа за клиентите („ИГК“)

 

Чрез Услугата за ИГК ние предоставяме на Потребителите, които са регистрирали определени домакински уреди в едно от нашите приложения, информация, свързана с безплатни и платени услуги за поддръжка и ремонт чрез push-съобщения в приложението или по телефона, чрез редовно проверяване на състоянието на устройството и използваните на устройството консумативи за установяване на неправилно функциониране, аномалии и необходима замяна на консумативи. Преди да предоставим Услугата за ИГК, ние уведомяваме Потребителите за съответните подробности или получаваме съгласие от тях.

 

Тези Условия за ползване влизат в сила от 03 / 07 / 2023.

 

 

 

Предприятия на LG

Държава

Предприятие на LG

Регистриран адрес

Информация за контакт

Регистрационен номер

ДДС №

Корея

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Сеул, Република Корея

(+82) 02-3777-1114 (Корея)

110111-2487050, регистрирана в Корея

107-86-14075

България

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Будапеща, Könyves Kálmán krt. 3 / а

www.lg.com/bg/poddryjka/email

01-09-169580, със седалище: 1097 Будапеща, Könyves Kálmán krt. 3 / A

 

 

Услуги

Обслужване

Предприятие на LG

Регистриран адрес

Информация за контакт

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Сеул,

Република Корея

thinq@lge.com

https://www.lg.com/bg

LG Electronics Magyar Kft.

1097 Будапеща, Könyves Kálmán krt. 3 / а

www.lg.com/bg/poddryjka/email

Amazon Web Services Inc

 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA

FAX: +1-206-266-7010