Пълна информация за гаранционните условия на LG Пълна информация за гаранционните условия на LG

Гаранция

Пълна информация за гаранционните условия на LG

LG Electronics oсигурява безплатен ремонт на продуктите в рамките на гаранционния период , чрез оторизираните си сервизи. За отделните продукти на LG гаранционните условия се различават, така че вижте информацията по-долу.

Насоки за цена за ремонт

Стандарт за прогнозиране на сервизен разход

Сервизният разход се определя, на база Рамково споразумение, одобрено от правителството. Сервизният разход се определя от цената на частта и цената за ремонт, както е посочено по-долу. (Ако клиентът поиска посещение, пътните разходи ще бъдат добавени към сервизния разход)

Цена на част

plus

Цена за ремонт

equal

Сервизни разходи

Цена на част
Цената на частта означава цената на частта, използвана при ремонта на продукта.
Цена за ремонт
Цената за ремонт означава инженерната такса според нивото на ремонта.
Пътни разходи
Тази цена се прилага в случаите, когато клиентът поиска посещение за продукт извън гаранция, без значение от ремонта на продукта.

Гаранционен сервиз

 • Дефект или неизправност, появили се при нормална употреба в гаранционния период.
 • Повторен дефект или неизправност, както е посочено по-долу.

Гаранционният срок на вложените резервните части варира от спецификата на уреда ( LCD панел, помпа, клапан , съединение ... – варират от 3 – 6 месеца )

Забележка : За времето на престоя в сервиз , гаранционният срок спира да тече и се удължава с толкова дни, колкото е бил продължителността на ремонта . Отбелязва се в гаранционната карта.

Извънгаранционен сервиз

За извънгаранционен сервиз, вижте информацията по-долу.

Елементи, прилагани като извънгаранционен сервиз
Елементи, прилагани като извънгаранционен сервиз
Гаранционен период

Продукт с изтекла гаранция

Монтаж /Демонтаж

Заявка за повторен монтаж или заявки за свързване на устройство при местене на продукта, монтаж или свързване след закупуване на продукта от интернет.

Продукт на друга фирма

Неизправен продукт на друга фирма/свързан уред освен продукта, който заявява клиента.
(рутер, сет топ, игрова конзола, кабел/разклонител, дренажна помпа, темперирано стъкло, сглобен компютър, софтуер на друга фирма и т.н.)

Заменяемост
 • В случай, че гаранцията на заменяемата част е изтекла/животът й е свършил.
  (батерия, филтри, рампи, глава, тонер, барабан, мастило и т.н.)
 • Ако продуктът е дефектен при експлоатация от клиента, частта не е предоставена от LG или е опция.
Природно бедствие

Ако продуктът е дефектен поради природно бедствие (земетресение, буря, гръмотевица, наводнение и т.н.), пожар, ураган, замръзване, газ.

Небрежност на клиента
 • Ако продуктът е дефектен по вина на клиента (включително софтуер)
 • Ако продуктът е дефектен поради неспазване на инструкциите в ръководство от потребителя.
 • Ако продуктът е дефектен, защото клиентът е направил основна модификация сам, а не в оторизиран сервиз.
 • Ако продуктът е дефектен поради небрежност на клиента без предварително потвърждение, като повреда в реле, контакт, разклонител и спиране на тока, грешно включване и т.н.
 • Ако клиентът поиска ремонт поради спиране на вода, газ и т.н,
 • Ако клиентът поиска ремонт поради околната среда като липса на интернет, антена, жичен сигнал и т.н.
Други

Заявка на клиента, въпреки че продуктът не е дефектен
(клиентът може да бъде таксуван, въпреки че продуктът е в гаранция.) напр) Проверете дали продуктът работи нормално или необичайно.
Почистете филтъра от блокиране и т.н.

Ще бъде полезно, ако клиентът провери началната страница на LG сервиза за преглед на продукта или отстраняване на неизправности.

Стандарт на инсталация за големи продукти

 • Таксата за инсталация на големи или специални продукти ще бъде за сметка на клиента , без значение от гаранционния период на продукта. (Нормален продукт/инсталация на климатик)
 • Таксата за инсталация на климатик е различна според размера на продукта (капацитет), мястото на инсталация и добавената цена за части.

Насоки за гаранционния период

Стандарт за прогнозиране на сервизен разход

LG Еlectronics изпълняват гаранцията на продукта според правилото за компенсация на вредата на потребителя.

Прогнозиран стандарт за продукта

 • Гаранция за продукта означава, че производителят или търговецът осигуряват гаранция за безплатен ремонт на клиента при проблеми с качеството, работата и функциите при нормална експлоатация на продукта.
 • Гаранционният период за продукта стартира от датата на закупуване и се доказва с покупният документ и гаранционната карта. Ако клиентът не притежава покупен документ, може да му бъде отказано гаранциооно обслужване ! При липса на покупен докумнет моля изискайте копие от търговеца !
  рилага се Ограничен гаранционен период , когато уреди за предназначени за битови нужди се използват за комерсиални ( производствени цели ) :
 • Ако домакинска пералня се използва с търговска цел.
  • Пералня: сауна, обществена баня, перално
  • Хладилник, уред за ориз, микровълнова: ресторант, магазин
 • Ако продуктът се използва в необичайна среда като монтаж в кола, кораб и др.
 • Ако VCR продуктът се използва във видеотека, кабелен оператор и видео стая с търговска цел.
 • Гаранционният период не важи, когато клиентът закупи уред втора употреба , LG не носи отговорност за компенсация за загубата. Търсете си правата от Търговеца.
 • Гаранцията ще се прилага ограничено на базата на договора, ако клиентът при закупуването на уреда е бил уведомен за съществуващ дефект от Търговеца ( преоценена стока с дефекти )
Гаранционен период според уреда :
Гаранционен период според уреда
Стандартен срок 2 Г.
Детайли

Мобилни устройства, телевизори, хладилници, перални, микровълнови фурни, и друга
потребитеска електроника

Гаранционен период според уреда
За определени продукти 3 Г.
Детайли

Климатици ( битови и комерсиални ) , Климатични системи, Монитори, проектори,

Гаранционен период според уреда
Стандартен срок 10 Г.
Детайли

LG гарантира 10 години гаранция за двигател на сушилня и компресор от 2018 година.

LG Еlectronics покрива заводската гаранцията според изискванията в закона за защита на потребителите.