Право на ремонт

Откакто LG Electronics за първи път обяви своята екологична визия през 1994 г., LG Electronics практикува управление на околната среда. LG Electronics ще реализира Global Top Company в областта на EESH чрез управление на системата за управление на EESH на корпоративно ниво, оптимизация на енергийната ефективност,
безопасност и здраве на бизнес сайта и дейности за подобряване на здравето на служителите.

Изберете Вашият уред
Edit

„Номер на модел“ е задължително поле. No suggestion found. Re-try to enter your Model number or select your product category.
Намиране на моя номер на модел?
„Продукт“ е задължително поле.
„Тип продукт“ е задължително поле.
„Номер на модел“ е задължително поле.
Няма изображение
Въведете номер на модел или изберете Продуктова категория*Задължително поле

Part No, Description Table List
Номер на частта Описание

There are no parts with this product

Забележка: Важи само за телевизор, монитор, REF, пералня, сушилня, миялна машина, продадени след януари 2021 г., могат да бъдат запитвани

Ако Ви е необходима допълнителна информация, моля свържете се със сервизният център

Name, Address, Tel No, Product, Avaliable Table List
Име Адрес Тел Продукт На разположение
 "България сервиз груп" ООД Бургас, ул."Фердинандова" 98 056 / 70 40 70, 0885545450 HA, HE
 "България сервиз груп" ООД Монтана, бул. Трети март 216 А тел: 096 588 148, 088 59 32 623 HA
 "България сервиз груп" ООД Пловдив, ул."Перущица" № 23а тел.032/648 348 ; 0882/ 266831 HA
 "България сервиз груп" ООД София, кв."Люлин" бл.149 10 - част тел.02/9250870; 02/9251322; 0882/ 266828 HE
 "България сервиз груп" ООД Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 28 0887248576 ; 0887805963 HA
България сервиз груп" ООД  Варна, бул."Трети март" № 36 052/ 500217, тел.052/ 561564 ; 052/ 502101; 0882/ 266802 HA

Инструкция за подмяна на резерни части.

Предупреждение: Саморемонтът може да причини щети на уреда, което в последствие може да доведе до невалидна гаранция
Ако искате да получите повече информация относно ремонта, моля, свържете се с нашия кол център