Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Устойчивост

Вие ще бъдете пренасочени към глобалния уеб сайт на LG с международен достъп. Информацията, която се съдържа в сайта, може да се различва с тази на локалния уеб сайт. Моля, позовавайте се на комуникираната информация за продукти в държавата, от която сте. Този сайт също така съдържа "информационни съобщения препратки" за бъдещи събития. В своята същност този тип съобщения може да съдържат несигурна информация, която може да се различва от реалните бъдещи резултати и събития.

  • Global LG

  • Sustainability

  • Investor Relations