Устойчивост

Научете повече за ангажимента на LG към повишаване на устойчивостта и истории за по-добро бъдеще за всички.
изображение на залез точно в горната част на долина изображение на залез точно в горната част на долина
  • Вие се свързвате към уебсайт извън контрола на LG България, който е предназначен за международно ползване. Информацията, съдържаща се в този уебсайт, може да не е приложима за България. Трябва да използвате и да се ръководите от маркетинговите и информационните материали, разпространявани във вашата страна. Този уебсайт съдържа и „изявления за бъдещето“, т.е. твърдения, свързани с бъдещи, а не минали събития. Изявленията за бъдещето по своето естество се отнасят до аспекти, които са несигурни в различна степен. Тези несигурности могат да доведат до съществени различия в действителните бъдещи резултати на LG, изразени в изявленията за бъдещето на този уебсайт.

  • Глобален уебсайт на LG

  • Устойчивост

  • Връзки с инвеститорите