Качете или прикачете документите си, за да помогнете на LG да Ви осигури по-добри впечатления от проверката на Вашата покупка. Качете или прикачете документите си, за да помогнете на LG да Ви осигури по-добри впечатления от проверката на Вашата покупка.

Качване на документ

Прикачете документите си, за да помогнете на LG да Ви осигури по-добри впечатления от работата
*Задължителни полета

Стъпка 1.Номер на казусЗадължителни полета*
Редактиране

Моля, въведете номера на казус, който Ви е предоставен от представителя на отдел „Обслужване на клиенти“, за да прикачите документи към Вашия казус.

„Номер на казус“ е задължително поле.
Номерът на Вашия казус е

Стъпка 2.Прикачен файлЗадължителни полета*
Редактиране

Моля, прикачете цифрово копие от доказателството за покупка и/или други документи, изисквани от отдел „Обслужване на клиенти“ на LG.
Моля, уверете се, че всички документи са четливи.

Файлът трябва да бъде по-малък от 10 MB и в един от следните формати jpeg, jpg, gif, pdf, png, tif, zip

Качването на доказателство за покупка е задължително. Форматът на файла, който сте прикачили, не се поддържа. Превишен размер на прикачения файл.