Modbus Gateway

LG Modbus Gateway е решение, което свързва лесно продуктите на LG със съществуващи бизнес системи в сградата.