• През 2022 г. пазарът на термопомпи в Германия отбеляза значителен ръст, достигайки забележителните 53%. 1) Този безпрецедентен ръст беше предизвикан от нови разпоредби свързани с екологични решения за отопление и нововъзникващи технологии за помещения. Предложените политики, като например Германския закон за енергетиката на сградите (Gebäudeenergiegesetz – GEG), предвиждат, че от 2024 г. всички нови отоплителни системи, които се инсталират, трябва да работят с минимум 65% възобновяема енергия, а системите за отопление, базирани на изкопаеми горива, ще бъдат ефективно забранени в страната. 2) Въпреки че повечето субсидии, предлагани от правителството, покриват приблизително 50% от първоначалната инвестиция, необходима за инсталиране на термопомпа, клиентите, които искат да построят нови домове, все още могат да бъдат затруднени, когато дойде време да изберат решение за ОВКИ.

  1) https://www.imsheatpumps.co.uk/blog/heat-pump-sales-in-germany-jump-53-percent-in-2022/
  2) https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/germany-to-tighten-energy-efficiency-requirements-for-buildings-companies-and-data-centres

 • Вземайки предвид тези и други фактори, LG представи нови решения за термопомпи, за да направи термопомпената технология по-достъпна за потребителите. Моделите Therma V R32 Split 4kW и 6kW, както и 3-фазният модел Therma V R32 Monobloc S 9kW предоставят на клиентите нови функции, които да разрешат тези въпроси. Ако сте разглеждали нашия блог, значи сте запознати и с иновативните решения за термопомпи от LG. Но нека разгледаме тези нови предложения и как те отговарят на нуждите на променящия се пазар.

 • Какво е новото?

  R32 Split 4/6kW
  Важен аспект на енергийната ефективност е да се гарантира, че термопомпената система има подходящ капацитет за сградата, в която е инсталирана. Моделите Therma V R32 Split 4/6kW са с 29% по-малки като размери в сравнение със съществуващите модели и предоставят решения с по-малък капацитет. 3) С 4kW и 6kW модели, Therma V R32 Split може да намали общото потребление на енергия за по-малки сгради. Една преоразмерена термопомпа може да се наложи да включва и изключва по-често, което води до по-висока консумация на енергия и ниска ефективност.

  3) Базирано на R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44, HU071MR U44, HU091MR U44)

 • Независимо, че високоефективните решения са важни, търсенето на решения с малък капацитет нараства и по други причини. По-малка термопомпа също ще осигури по-постоянни температури и ще предостави повече комфорт за обитателите на по-малко пространство. Тези компактни модели са идеални за новопостроени сгради с ограничено пространство за монтаж, задоволявайки търсенето на европейските пазари.

Compack size and light weight about R32 split 4/6kW Compack size and light weight about R32 split 4/6kW
*Базирано на R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44, HU071MR U44, HU091MR U44)
*Базирано на R32 Split 4/6kW (HU041MR U20, HU061MR U20)
 • R32 Monobloc S 9kW (3-фазен)
  Новият модел Therma V R32 Monobloc S 9kW дава възможност за свързване към 3-фазно захранване. Тъй като нуждите от електрически системи с голяма мощност, като например станции за зареждане на електрически превозни средства, стават все по-често срещани, някои европейски страни регулират максималния работен ток за устройства, които използват еднофазно електричество. Ако инсталирането на еднофазна електрическа система би надвишило разрешената за сградата мощност, операторът на електрическата мрежа може да откаже инсталирането на тази система. С цел да се справи с този проблем и за да осигури по-ниска консумация на енергия LG добави към гамата си трифазния модел R32 Monobloc S 9kW.

Specification about R32 Monobloc S 9kW 3-Phase heat pump Specification about R32 Monobloc S 9kW 3-Phase heat pump
 • Изключителното представяне променя всичко

  R32 Split 4/6kW
  Производителността е ключова за ефективността на една термопомпена система. Дори и с по-малък капацитет, моделите Therma V R32 Split 4/6kW могат едновременно да осигурят ефективно отопление, охлаждане и топла вода. Усъвършенстваният дизайн на тези модели ги прави цялостни ОВКИ решения, които отговарят на разнообразните нужди на потребителите през цялата година. Тези компактни решения са идеални за нови сгради и ефективно осигуряват 100% отоплителен капацитет4) при температури стигащи до -7°C, 5), и същевременно гарантират надеждна работа и комфорт при различни климатични условия. В допълнение, двойният ротационен компресор и вентилаторът, задвижван от безколекторен постояннотоков двигател, позволяват на потребителите да се възползват намалени оперативни разходи и съответствие с изискванията на nZEB.

  4) Стойностите за характеристиките, посочени тук, се основават на таблицата за производителност на PDB (Product Data Book), и тези стойностите са симулационни и може да се различават от действителните стойности. 5) Нормални условия: Температура на външния въздух 7℃ DB / 6℃ WB, Температура на водата при изхода 35℃, LWT: Температура на изходяща вода, ОАТ: Външна околна температура.

 • R32 Monobloc S (3-фазен)
  Що се отнася до решението Therma V R32 Monobloc S, мощността на собствения компресор R1 на LG с преминаващ вал осигурява по-стабилна и ефективна работа. Покритието Black Fin върху топлообменника добавя издръжливост към вече отличната производителност за по-ниски оперативни разходи, по-ниски разходи за поддръжка и по-дълъг живот на продукта. При Therma V R32 Monobloc S производителността при отопление и охлаждане е първокласна. Това решение има рейтинги A+++ & A++ 6) на енергийния етикет ErP за съответно за ниски и средни температурни условия. В сравнение със съществуващите модели, Therma V R32 Monobloc S осигурява отлична производителност при отопление с 20% подобрение на отоплителния капацитет при ниски температури до -15℃. Капацитетът на охлаждане на този нов продукт също се отличава с температура на изходящата вода (LWT) от 7℃ и подобрена ефективност на охлаждане спрямо съществуващия Therma V R32 Monobloc.

  6) Сезонен клас на ефективност при отопление на помещения, базиран на EN14825.

 • Всички печелят от новите решения

  R32 Split 4/6kW
  С върхова производителност от моделите Therma V R32 Split 4/6kW, всеки от собственици на сгради и проектанти на системи до монтажници и крайни потребители се ползва от предимствата. По-малките размери и по-високата ефективност позволяват на собствениците на сгради да предлагат повече жилищна площ и намалени разходи за отопление и охлаждане. Проектантите на системи могат да се възползват от съответствието с нормативните изисквания на nZEB и стабилната производителност, без да са необходими резервни системи за повече свобода в техните проекти. Монтажниците на системата се възползват от по-лесната инсталация и намаленате поддръжка и обслужване. Крайните потребители могат да намалят оперативните разходи с надеждна система, която осигурява ефективност и комфорт в домовете им. Therma V R32 Split 4/6kW може също да се комбинира с Hydro Unit или Combi Unit, за да отговори на разнообразните нужди на потребителите. Освен това планетата се възползва от енергийно ефективнате работа и намалените въглеродни емисии.

Heating flow of hydro unit and combi unit Heating flow of hydro unit and combi unit
 • R32 Monobloc S 9kW (3-фазен)
  Говорейки за енергийно ефективна работа и по-ниски въглеродни емисии, решението Therma V R32 Monobloc S 9kW използва по-малко хладилен агент от конкурентните продукти. Използването на по-малко хладилен агент намалява въглеродните емисии и по този начин и общото въздействие на продукта върху околната среда. С получени или предстоящи сертификати от организации в Европа като KEYMARK, EHPA и Eurovent, потребителите могат да бъдат спокойни, че Therma V R32 Monobloc S 9kW е енергийно ефективно решение. Освен това слабият електрически ток, използван от R32 Monobloc S 9kw, облекчава опасенията свързани с ограниченията на мощността, свързани с прекъсвача или дебелината на окабеляването.

Compare carbon emission between R32 Monobloc and Monobloc S Compare carbon emission between R32 Monobloc and Monobloc S
* T-CO2 eq означава тонове еквивалент на въглероден диоксид.
* Базирано на R32 Monobloc S 5/7/9kW (HM051MR U44, HM071MR U44, HM091MR U44)
* Базирано на R32 Monobloc S 12/14/16kW (HM121MR U34, HM141MR U34, HM161MR U34)
 • По-тихото място е по-удобно място

  В миналото термопомпите имаха репутацията на шумни. В случаят с термопомпените решения Therma V, това не е така. Външните тела на двата модела Therma V R32 Split 4kW и 6kW имат нива на звуково налягане от 35dB(A) и 36dB(A) съответно на разстояние 5m. Therma V R32 Monobloc S 9kW (3-фазен) също има ниво на звуково налягане от 35dB(A) на 5m. Без значение от средата или условията на монтаж, емисиите на шум няма да бъдат ограничаващ фактор, когато става въпрос за това къде ще бъде инсталирано външното тяло. Тези параметри на шумови емисии улесняват спазването на разпоредбите за прагове на звуково налягане в страни като Германия, Австрия, Швейцария и Холандия.

 • Тъй като продължават да се въвеждат нови разпоредби относно въздействието върху околната среда и пазарът продължава да се променя бързо, термопомпените решения Therma V R32 Split 4/6kW и Therma V R32 Monobloc S 9kW отразяват нуждите на потребителите. По-малък капацитет, по-добра производителност, екологична работа и по-ниски шумови емисии осигуряват на потребителите това, от което се нуждаят, за да спазват местните разпоредби и да отговарят на условията за стимули от местните власти. Новите Therma V решения на LG започват да стават крайно необходими за разработчиците, проектантите, монтажниците и собствениците на жилища.

*Продуктите и решенията може да варират в зависимост от държавата и условията на работа.

Свържете се с нас

Моля, свържете се с нас за повече информация и ние ще ви се обадим възможно най-скоро.