MULTI V5

Прeдставяме Ви 5-то поколение на LG MULTI V, което е предназначено да издържи и в среда на най-крайнатите условия.
Климатичната система на LG, която се отличава не само с устойчивост, но и с интелигентна технология за отопление и дизайн на биомиметичен вентилатор, който управлява ефективната работа.
 • MULTI_V_M4

  Интелигентно управление

  Интелигентното управление на натоварването при охлаждане увеличава енергийната ефективност.

 • MULTI_V_M5

  Комфортно охлаждане

  Комфортното охлаждане помага да се поддържа работа в режим на леко охлаждане без спиране.

 • MULTI_V_M6

  Подобрено нагряване

  По-дълго нагряване с отлагане на замръзването поради прецизната прогноза за точката на оросяване.

 • MULTI_V_M8

  Подобрен лагер с материал РЕЕК

  Подобреният лагер с материал РЕЕК (полиетеретеркетон) увеличава устойчивостта и надеждността на компресора чрез материал за смазване на лагера и подобрена форма.

 • MULTI_V_M9

  Инжектиране на пара

  Ефектът на двустепенна компресия осигурява нагряване в условия на ниски температури.

 • Интелигентно управление на маслото1

  Интелигентно управление на маслото

  Сензорът за масло възстановява маслото само, ако е необходимо. Освен това балансира и управлява маслото в двата компресора.

 • HiPOR™1

  HiPOR™

  Свежда до минимум загубата на енергия с директно връщане на масло.

Високоефективни решения за качеството на въздуха 1 Високоефективни решения за качеството на въздуха 2

Високоефективни решения за качеството на въздуха

Инсталирайте LG ERV заедно с Multi V 5 и се насладете на енергоспестяваща вентилация. ERV реагира на външните температури и нивата на CO2, за да осигури по -ефективно отопление и охлаждане.
 • MULTI_V_M13

  Биомиметична технология

  Увеличена скорост на въздушния поток до 10%, намалена консумация на мощност с до 20%.

 • MULTI_V_M14

  Въздушен поток-повече скорост

  Подобрено покритие осигурява по-голям капацитет на топлообмена за повече скорост на въздушния поток.

 • MULTI_V_M15

  4-странен топлообменник

  Той подобрява преноса на топлина до 20, което в крайна сметка повишава капацитета и ефективността.

Лесен контрол с Multi V - AHU1 Лесен контрол с Multi V - AHU2

Лесен контрол с Multi V - AHU

Multi V може бъде свързан с DX топлообменник и вентилационна камера и да осигури пресен климатизиран въздух.
Различни опции за управление са подготвени за контролери на LG или управления на външни доставчици. Има възможност за управление под Modbus протокол.