Приложение на котролерите

Контролерът на LG представлява ефективно решение за управление на различни звена от вашия бизнес. Той предлага рентабилен контрол на съоръженията за управление на сгради.

Гъвкава и разширяваща се система

Системата за управление на LG може да бъде разширявана чрез интегриране на устройства на външни производители, от индивидуално управление на вътрешното тяло чрез Dry Contact до интегриране на малка система за управление на сгради (BMS) чрез ACS IO модул. Това позволява рентабилен контрол на съоръженията за управление на сгради.
Гъвкава и разширяваща се система1 Гъвкава и разширяваща се система2
Управление на модула за обработка на въздуха (AHU)1 Управление на модула за обработка на въздуха (AHU)2

Управление на модула за обработка на въздуха (AHU)

Комуникационните кутии на AHU свързват външното тяло на LG към DX топлообменикът за обработка на въздуха за максимална икономия на разходите и подаване на свеж въздух.