Pronađite korisne informacije o svojem LG proizvodu s pomoću naše knjižnice pomoći. Pronađite korisne informacije o svojem LG proizvodu s pomoću naše knjižnice pomoći.

Knjižnica pomoći

Pronađite korisne informacije o svojem LG proizvodu

Kako upravljati televizor sa mobitelom?

rad

Kako upravljati televizor sa mobitelom?

 Riješenje

① Uključite televizor, provijerite dali je spojen na kučnu mrežu. Važno je da sa telefonom se spojite na istu mrežu.

② Pokrenite Play Store na telefonu i preuzmite aplikaciju LG TV Remote.

※ Preuzmite aplikaciju “LG TV Plus”, ako koristite webOS smart televizor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.app1&hl=ko

③ Pokrenite aplikaciju i odaberite televizor koji želite upravljati.


④ Odgovarajući PIN se pojavi na zaslonu  - morate unjeti u telfon za uparivanje uređaja.

*Obavezno pitanje