Pronađite korisne informacije o svojem LG proizvodu s pomoću naše knjižnice pomoći. Pronađite korisne informacije o svojem LG proizvodu s pomoću naše knjižnice pomoći.

Knjižnica pomoći

Pronađite korisne informacije o svojem LG proizvodu

'Nema signala' poruka se pojavi na zaslonu televizora

rad

Nema signala poruka se pojavi na zaslonu televizora


 Pojava

Ako je izabran pogrešan input (sa kojeg televizor ne dobiva signal), ova poruka se pojavi. Slična poruka se pojavi u slučaju nestabilnog signala. (kabel, antena)

 Riješenje

1.  Provijerite ulaznu listu.

※ Ako je spojena antena odaberite TV način ili način usluge. (antena, kabel, satelit)

Ako je spojen kabelski prijamnik odaberite odgovarajuči ulaz (HDMI ili AV1 - SCART).

 2.  Provijerite spojeni kabel/antenu.

 3. Provijerite dali je signal stabilan.

    - Ako se ne pojavi slika, veza je nestabilna.

    - U slučaju prijamnika provijerite dali je uključen.


 

   

*Obavezno pitanje