Skip to Contents
Zatvori

Biblioteka pomoći

Potražite informacije pomoći za svoj proizvod tvrtke LG

Saznajte više o instalaciji proizvoda, održavanje i otklanjanje problema pomoću naše mogućnosti pretraživanja.

Što je riješenje, ako nema ni slike ni tona ?

  • Ostalo
  • Ostalo
  • U slučaju problema
  • Televizori
  • Zadnja izmjena 07/12/2016

Što je riješenje ako nema ni slike ni tona?


 Pojava

Nema slike, nema tona.


 Riješenje

1. Pokušajte upaliti televizor sa daljinskim upravljačem ili na samom uređaju.

2. Ako se ne upali provijerite struju.

- Izvucite, pa vratite natragh kabel na strani televizora.
- Provijerite, dali utičnica radi sa drugim proizvodom ili ne.

3. Ako se pojavi poruka "nema signal" ili "televizor će se zgasiti" onda provjerite ulaznu listu ili kabelski prijamnik  (dali je pod naponom i dali je ukljulen)

 


Povratne informacije o članku

Q1. Sve u svemu, koliko ste bili zadovoljni korisnošću ovih informacija?
Q1-1. Zašto ste nezadovoljni korisnošću ovih informacija?

Preostali br. znakova: 500 / 500