Doživite vrhunsku kvalitetu slike

*Uobičajena varijanta spomenuta u ovome kontekstu temelji se na LG-evu prethodnom modelu.
*Pojedini načini prikaza slike ne aktiviraju ovu značajku.
*Pojedini načini prikaza slike ne aktiviraju ovu značajku.
*Simulirane fotografije.
*Uobičajeni TV uređaji spomenuti u ovome kontekstu temelje se na LG-evu prethodnom modelu.
*Funkcija HFR dostupna je samo preko USB ulaza za 2018 LG-eve OLED TV uređaje.