Skip to Contents
Aizvērt

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Uzziniet par produktu uzstādīšanu, uzturēšanu un traucējumu novēršanu, izmantojot mūsu meklēšanas iespējas.

Traucējummeklēšana

  • Citi
  • Citi
  • Traucējummeklēšana
  • Televizori
  • Pēdējoreiz atjaunināta 27/06/2014

 

Traucējummeklēšana

 

 

Ja jūsu izstrādājumam rodas turpmāk minētie traucējumi, veiciet turpmāk norādītās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka izstrādājums darbojas normāli.

 

1. Nevar ieslēgt televizoru

 

     - Pārbaudiet, vai barošanas kabelis ir pievienots televizoram un strāvas izvadam.

     - Pārbaudiet, vai ir pievienots pareizais barošanas kabelis.

 

2. Nedarbojas tālvadības pults

 

     - Iestatiet tālvadības pulti, nospiežot ritenīti vai pogu.

     - Pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un televizoru neatrodas šķēršļi.

     - Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietotas baterijas.

     - Baterijas ir nolietotas. Nomainiet tās ar jaunām.

 

3. Automātiski izslēdzas strāvas padeve

 

     - Dodieties uz izvēlnēm「Smart sākuma izvēlne è Iestatījumi è Laiks è Izslēgšanās laiks」, lai pārbaudītu iestatījumus.

     - Pārbaudiet, vai tiek parādīta programma vai arī darbojas ārēja ierīce.

       Izstrādājums ir aprīkots ar automātiskās izslēgšanas funkciju.

       (Automātiskās izslēgšanas funkcija — ja nav signāla vai netiek nospiesta neviena poga, televizors automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm.)

 

4. Drošības pašnovērtējums televizoriem, kas tiek lietoti ilgu laiku

 

     • Ieslēdzot televizoru, nekas netiek parādīts.
     • Rodas dūmi vai deguma smaka.
     • Ierīcē ir iekļuvis ūdens vai netīrumi.
     • Attēls ir nepilnīgs.
     • No ierīces bieži atskan dīvainas skaņas.
     • Izslēdzot televizoru, tas turpina rādīt attēlu vai atskaņot skaņu.
     • Citi traucējumi vai kļūmes
     Ja rodas iepriekš minētie traucējumi, pārtrauciet lietot izstrādājumu. 
     
      - Jūsu pašu drošības labad izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet to no elektriskā tīkla.
      - Sazinieties ar izstrādājuma pārdevēju vai servisa centru.
      - Nemēģiniet labot paši.

 

Atsauksmes par rakstu

1. Kā Jūs kopumā apmierina šī raksta lietderība?
1.1. Kāpēc šis raksts neatrisināja Jūsu problēmu?

Atlikušais zīmju skaits: 500 / 500