Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā. Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā.

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

[LG TV interneta pieslēgums] Kā izveidot bezvadu interneta savienojumu ar televizoru?

Labot

Pamēģiniet šo

(1) Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, instalējiet Wi-Fi maršrutētāju vietā, kur izmantojat televizoru.
Pārliecinieties, vai Wi-Fi maršrutētājs ir savienots ar internetu.

(2) Vispirms savienojiet savas ierīces, piemēram, viedtālruņus, ar Wi-Fi maršrutētāju, lai pārbaudītu, vai ierīces ir pareizi savienotas ar internetu.

(3) Izmantojot modeļus, kas neatbalsta Wi-Fi, pievienojiet bezvadu sargspraudni televizora USB portam, lai nodrošinātu bezvadu savienojumu.
Nepieciešamais bezvadu sargspraudnis ir atkarīgs no televizora modeļa, un tam jābūt vai nu AN-WF100, vai AN-WF500. Trešo pušu bezvadu sargspraudņi netiek atbalstīti.
Tīkla statusa pārbaudes metode atšķiras atkarībā no modeļa.

[WebOS22] Savienojuma izveide ar internetu

➔ [2021 WebOS6.0 vai jaunāka versija]

Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [All Settings] → [General] → [Network] → [Internet Connection] → [Wireless Network Connection (Ethernet)]. Nospiediet pogu iestatīšanas pogapogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [All Settings] → [General] → [Network] → [Internet Connection] → [Wireless Network Connection (Ethernet)].
Ieslēdziet televizoru un nospiediet televizora tālvadības pults pogu [Settings].
Izvēlnē [Settings] (Iestatījumi) atlasiet [All Settings].
Ekrāns, lai ievadītu visus iestatījumus pēc tālvadības pults iestatījumu pogas nospiešanas
(1) Izvēlieties [Vispārīgi] un pēc tam [Tīkls].
Vispārīgajā izvēlnē atlasiet tīklu
(2) Izvēlieties [Interneta savienojums] un pēc tam [Bezvadu tīkla savienojums].
Tīkla izvēlnē atlasiet Wi-Fi savienojumu
(3) Sadaļā [Bezvadu tīkla savienojums] atlasiet maršrutētāju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Atlasiet maršrutētāju, lai izveidotu savienojumu ar wifi
(4) Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.
Ievadiet paroli un ievadiet
(5) Lai atvienotos, atlasiet pievienoto maršrutētāju un nospiediet X.

➔ [2020. gada WebOS5.0]

Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [All Settings] → [Connection] → [Network Connection Settings] → [Wireless Network Connection]. Nospiediet pogu iestatīšanas pogapogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [All Settings] → [Connection] → [Network Connection Settings] → [Wireless Network Connection].

➔ [2019. gada WebOS4.5]

Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [All Settings] → [Connection] → [Wireless Network Connection]. Nospiediet pogu iestatīšanas pogapogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [All Settings] → [Connection] → [Wireless Network Connection].

➔ [2018. gada WebOS4.0 vai jaunāka versija]

Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [All Settings] → [Network] → [Wireless Network Connection]. Nospiediet pogu iestatīšanas pogapogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [All Settings] → [Network] → [Wireless Network Connection].

Tīkla statusa pārbaude pēc posma

➔ Pārbaudiet, vai tīkla savienojuma statusa ekrānā starp posma ikonām nav [X] atzīmes.

(1) Ikonas ekrānā atbilst [TV], [Gateway], [DNS] un [Internet] (no kreisās uz labo pusi).
Ja visos posmos nav problēmu, visas ikonas tiek savienotas, izmantojot zaļu līniju.
(2) Ja starp [TV] un [Gateway] ir [X] atzīme, pārbaudiet kabeļa savienojumu starp televizoru un maršrutētāju.
Ja problēmu nav, restartējiet kabeļmodemu un pēc tam maršrutētāju norādītajā secībā un inicializējiet tos.
Pēc inicializēšanas izslēdziet televizoru, atkal ieslēdziet to un vēlreiz pievienojiet tīklam.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp televizoru un maršrutētāju
(3) Ja nav problēmu ar [televizoru], bet starp [Gateway] un [DNS] vai [Internetu] tiek parādīta [X] atzīme, atvienojiet maršrutētāju un pēc tam kabeļmodemu, pagaidiet 10 sekundes vai ilgāk un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz.
Nospiediet maršrutētāja un kabeļmodema pogu Reset/Atiestatīt], lai tos inicializētu.
Vārteja un DNS nav savienoti/ DNS un internets nav savienoti. (1) Atvienojiet maršrutētāju un kabeļmodemu, pagaidiet 10 sekundes vai ilgāk un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz. (2) Nospiediet pogu [Reset].

※ Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Šī rokasgrāmata tika izveidota visiem modeļiem, tāpēc attēli vai saturs var atšķirties no jūsu produkta.

*Obligāts jautājums