Skip to Contents
Aizvērt

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Uzziniet par produktu uzstādīšanu, uzturēšanu un traucējumu novēršanu, izmantojot mūsu meklēšanas iespējas.

Ciparu pastiprinātāju pievienošana

  • Citi
  • Citi
  • Traucējummeklēšana
  • Televizori
  • Pēdējoreiz atjaunināta 15/07/2014

 

Ciparu pastiprinātāju pievienošana

 

Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ciparu pastiprinātāja ciparu skaņas ievades termināli un televizora ciparu skaņas optiskā izvada termināli.

 - Ciparu pastiprinātāja izvadam ir jāatbalsta skaņas formāts.

 - „Dolby Digital” ir kinoteātriem paredzēta telpiskas skaņas sistēma.

 

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, pievienojiet izstrādājumu "Dolby" ciparu pārveidotājam vai 5.1. kanālu pastiprinātājam.

 

 

 

 

Lietošana

 

Pievienojot mājas kinoteātra sistēmai ar HDMI kabeli vai pievienojot ārējai skaņas ierīcei, iestatiet televizora skaļruni kā ārējo skaļruni, ievērojot turpmāk sniegtos norādījumus. Ja televizora skaļruņi un mājas kinoteātra sistēma vai ārējā ierīce darbojas vienlaikus, tiks radīts atbalss efekts.

 

1. Nospiediet pogu „Iestatījumi”  un pēc tam „Skaņa” . Atlasiet opcijas „Skaļruņu izvads”  un 「Optiskā digitālā/HDMI ARC」 .

 

 

 

2. Ieslēdziet pievienoto ierīci.

 

  - Skatiet arī pievienotās audio ierīces lietošanas instrukciju.
  - Iekams šo ierīci pievienot citām ierīcēm, izslēdziet visas ierīces un atvienojiet kontaktdakšu no elektriskā tīkla.
  - Noregulējiet uztvērēja skaņas skaļumu, jo šā izstrādājuma skaņas izvadam tiek izmantots platjoslas izvads. Pēkšņa ļoti augsta skaņa var sabojāt skaļruni.
  - Savienojot televizora 「Optiskās ciparu skaņas izvada」  termināli ar ciparu pastiprinātāja ciparu skaņas ieejas termināli un savienojot televizora skaņas ieejas termināli ar ciparu pastiprinātāja analogās skaņas izvada termināli, izveidosies cilpa un pasliktināsies skaņas kvalitāte. Noņemiet vienu no diviem savienojumiem (tas pats attiecas uz mājas kinoteātra sistēmu).
 

 

 

Atsauksmes par rakstu

1. Kā Jūs kopumā apmierina šī raksta lietderība?
1.1. Kāpēc šis raksts neatrisināja Jūsu problēmu?

Atlikušais zīmju skaits: 500 / 500