Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā. Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā.

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

[LG TV atjauninājums] Kā es varu atjaunināt TV programmatūru (programmaparatūru)?

Labot

Smart TV programmatūras atjauninājumi tiek veikti automātiski, kad televizors ir savienots ar tīklu un automātiskā atjaunināšana ir iespējota.
Ja televizors nav savienots ar tīklu vai tam nav viedās funkcionalitātes,
varat manuāli atjaunināt programmaparatūru, saglabājot to USB atmiņā un pievienojot to televizora USB portam.

Kā atjaunināt programmatūru manuāli
Dodieties uz [Customer Support] → [Driver S/W] un meklējiet savu modeli, lai lejupielādētu programmatūru.
Izsaiņojiet lejupielādēto failu, lai piekļūtu atjaunināšanas instrukcijām.

Pamēģiniet šo

➔ Pievienojiet televizoru vadu vai bezvadu tīklam.

Atveriet izvēlni Iestatījumi, atlasiet Klientu atbalsts un pēc tam palaidiet programmatūras atjaunināšanu.
Ja vēlaties iespējot automātisko atjaunināšanu, atlasiet [Allow Auto Update/Atļaut automātisko atjaunināšanu].

[2021 WebOS6.0 vai jaunāka versija]

Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [Visi iestatījumi] → [Klientu atbalsts] → [Programmatūras atjauninājums] → [Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu]. Nospiediet pogu Iestatījumupogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [All Settings] → [Customer Support] → [Software Update] → [Check to Updates (Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu).

Ieslēdziet televizoru un nospiediet televizora tālvadības pults pogu [Settings].
Izvēlnē [Settings] (Iestatījumi) atlasiet [All Settings].

Visa iestatījuma izvēle pēc tālvadības pults iestatīšanas pogas nospiešanas

(1) Sadaļā [Klientu atbalsts] atlasiet [Programmatūras atjauninājums].

atlasot [Software Update] sadaļā [Klientu atbalsts] sadaļā [Klientu atbalsts]

(2) Sadaļā [Programmatūras atjauninājums] atlasiet [Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu].
Ja ir jauns programmatūras atjauninājums, varat turpināt atjaunināšanu.

programmatūras atjauninājumu pārbaude

(3) Ja vēlaties atjaunināt automātiski, iestatiet [Allow Auto Update] uz Ieslēgts.

Automātiskās atjaunināšanas iestatīšana no OFF uz ON
[2020. gada WebOS5.0 vai jaunāka versija]
Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [Visi iestatījumi] → [Klientu atbalsts] → [Programmatūras atjauninājums] → [Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu]. Nospiediet pogu Iestatījumupogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [All Settings] → [Customer Support] → [Software Update] → [Check to Updates (Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu).
Programmatūras atjauninājuma izvēles attēls
Pārbaudiet, vai nav atjauninājumu
[2019. gada WebOS4.5 vai jaunāka versija]
Nospiediet televizora tālvadības pults pogu un atlasiet [Visi iestatījumi] → [Vispārīgi] → [Klientu atbalsts] → [Programmatūras atjauninājums] → [Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu]. Nospiediet pogu Iestatījumupogu uz televizora tālvadības pults un atlasiet [Visi iestatījumi] → [Vispārīgi] → [Klientu atbalsts] → [Programmatūras atjauninājums] → [Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu].
vispārīgajā izvēlnē atlasot Par šo televizoru
izvēlnē Par šo televizoru atlasot Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu;
Smart TV (NETCAST)

(1) Atlasiet izvēlni Smart vai Iestatījumi → Iestatījumi → Programmatūras atjaunināšana un nospiediet Pārbaudīt atjauninājumus poga.
Ja vēlaties, lai atjaunināšana tiktu veikta automātiski, iestatiet arī tālāk norādītos vienumus.

(2) Atlasiet izvēlni Smart vai Iestatījumi → Iestatījumi → Programmatūras atjaunināšana, iestatiet to uz Ieslēgts un atlasiet Automātiskā atjaunināšana bez paziņojuma.

Vispārējā TV

Modeļiem, kuriem izvēlnes loga apakšā ir parādīta izvēlne Klientu atbalsts,
atlasiet izvēlni Klientu atbalsts un pēc tam nospiediet sarkano pogu televizora tālvadības pults apakšdaļā.

Šī rokasgrāmata tika izveidota visiem modeļiem, tāpēc attēli vai saturs var atšķirties no jūsu produkta.

*Obligāts jautājums