Palīdzības bibliotēka

Tēma

 • Document Contents
  Lietošana
  Televizora izvēlne ir svešā valodā. Kā varu to nomainīt uz nepieciešamo valodu?
  Izmantojiet tālvadības pults iespēju Menu (Izvēlne) > Option (Iespējas) > Menulanguage (Izvēlnes valoda) un izvēlieties vajadzīgo valodu.
 • Document Contents
  Problēmu risināšana
  Nevaru nomainīt TV iestatījumus.
  Ierīce darbojas režīmā "IN STORE" (Veikalā). Lūdzu, atjaunojiet rūpnīcasiestatījumus un izvēlieties "HOME MODE" (Mājas režīms) (sīkāku informācijuskatiet lietotāja rokasgrāmatā).
 • Document Contents
  Problēmu risināšana
  Traucējummeklēšana
  TraucējummeklēšanaJa jūsu izstrādājumam rodas turpmāk minētie traucējumi, veiciet turpmāknorādītās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka izstrādājums darbojas normāli.1. Nevar ieslēgt televizoru - Pārbaudiet, vai barošanas kabelis ir pievienots ...
 • Document Contents
  Problēmu risināšana
  Bezmaksas kanālu kvalitāte ir ļoti slikta
  Lūdzu, vēlreiz noregulējiet televizoru. Lai to izdarītu, izvēlieties Menu(Izvēlne) >Setup (Iestatīšana) > Auto Tuning (Automātiska regulēšana). Ja tasnelīdz, pārbaudiet antenas kabeli (atvienojiet kabeli un vēlreiz topievienojiet). Pārbaudi...
 • Document Contents
  Lietošana
  Kur ir atrodams sērijas numurs?
  Sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes televizora aizmugurē. To kopā ar modeļanumuru un programmatūras versiju var apskatīt, izvēloties Menu (Izvēlne) > Setup(Iestatīšana) > Diagnostics (Diagnostika).
 • Document Contents
  Problēmu risināšana
  Kad ieslēdzu televizoru, ekrānā ir redzams uzraksts "No signal" (Nav signāla).
  Tas nozīmē, ka ievades avots, kuru skatījāties pēdējo, ir izslēgts vaiatvienots.
Skatīt vairāk