Skip to Contents

LG Electronics (LG) ir uzsācis vērienīgu iniciatīvu - “Zero Carbon 2030 (“Oglekļa dioksīds – nulle 2030”), apņemoties 12 gadu laikā visā pasaulē samazināt savā darbībā radītos oglekļa dioksīda izmešus līdz neitrālam līmenim.

Īstenojot savu plašāko ilgtspējīgas uzņēmējdarbības stratēģiju, LG meklēs veidus, kā par 50% salīdzinājumā ar 2017. gada rādītājiem samazināt savā darbībā radītos oglekļa dioksīda izmešus visā pasaulē, īstenojot dažādas oglekļa dioksīda samazināšanas aktivitātes  un atjaunojamās enerģijas iniciatīvas. Šie centieni palīdzēs tuvināt LG mērķim – samazināt oglekļa dioksīda izmešus līdz neitrālam līmenim. 

Iniciējot dažādas stratēģijas, LG līdz 2030. gada beigām samazinās oglekļa dioksīda izmešus savās ražotnēs visā pasaulē no nepilniem diviem miljoniem tonnu, kas reģistrētas 2017. gadā, līdz 960 tūkstošiem tonnu. LG plāno paplašināt savas augstās efektivitātes iekārtas un tehnoloģijas, kas veidotas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanai.

LG paplašinās atjaunojamās enerģijas iekārtas, izmantojot Saules enerģijas produktus un aktīvi lietojot savus tehnoloģiju risinājumus sadarbībai starp uzņēmumiem, piemēram, augstas efektivitātes saldētavas un Enerģijas vadības sistēmas (Energy Management Systems), lai samazinātu oglekļa dioksīda izmešus.

Turklāt, paplašinot savus Tīras attīstības mehānisma (Clean Development Mechanism) projektus, LG plāno nodrošināt Sertificētu izmešu samazinājuma (Certified Emission Reduction) apliecinājumu. Šādas uz nākotni vērstas Tīrās attīstības mehānisma iniciatīvas veicina izaugsmi jaunattīstības valstīs, ļaujot uzņēmumiem, ar saistībām par oglekļa dioksīda samazinājumu, īstenot izmešu samazināšanas projektus, izmantojot savu kapitālu un tehnoloģijas. Tādi projekti ir būtiski, lai saņemtu Sertificētu izmešu samazinājuma apliecinājumu, ko pēc rūpīga novērtējuma izsniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata izmaiņām (UNFCC).

Kā pirmais sadzīves tehnikas ražotājs, kas 2015. gadā saņēmis CER apliecinājumu, LG ir bruģējis savu ceļu uz augstas efektivitātes sadzīves tehnikas izmantošanu un nostiprinājis videi draudzīgas kompānijas celmlauža statusu. Līdz 2018. gada beigām LG, izmantojot CDM iniciatīvas, ir nodrošinājis 340 tūkstošus tonnu sertificēta izmešu samazinājuma.

“Mūsu apņēmība cīņā pret pasaules klimata izmaiņām ir nelokāma. LG progresīvā virzība uz oglekļa dioksīda izmešu samazināšanu darba vietās visā pasaulē, daudziem Apvienoto Nāciju Organizācijas CDM projektiem vēl esot izstrādes procesā, apliecina kompānijas neatlaidību kļūt par vides ilgtspējas līderi,” sacīja LG Electronics viceprezidents vides drošības jautājumos Lī Jongdžē (Lee Young-jae).