Skip to Contents

Pēc LG Electronics veiktā pētījuma* tika noskaidroti populārākie televizoru iegādes kritēriji Latvijā. Lielākā daļa pircēju uzmanību pievērš cenai, attēla kvalitātei, ekrāna izmēram, televizorā iebūvētajām funkcijām un  skaņas kvalitātei. 

  1. Atbilstošs cenas piedāvājums. Primārais, kam pircēji pievērš uzmanību iegādājoties televizoru, ir cena, un tikai pēc tam tiek apskatītas piedāvājumā iekļautās funkcijas. Pircējiem ir svarīgi izvērtēt cenas attiecību pret plašo funkciju klāstu. Salīdzinot televizoru modeļus, ir redzama cenas attiecība un saprotams, kā tā veidojas un kādas funkcijas ir iekļautas piedāvājumā.  
  2. Izcila attēla kvalitāte. Attēla kvalitāte ir primārais tehniskais rādītājs, pēc kura tiek pieņemts lēmums iegādāties televizoru. Aizvien lielāka daļa sabiedrības vēlas baudīt filmu skatīšanos mājas apstākļos un sagaidīt lielisku attēla kvalitāti. Par televizoru attēla kvalitāti ir iespējams pārliecināties veikalos, ko arī dara pircēji, lai ar savām acīm pārliecinātos, vai tiešām izšķirtspēja ir augstākajā līmenī  un attēls ir kvalitatīvs no dažādiem skatīšanās leņķiem. 
  3. Ekrāna lielums. Latvijas iedzīvotāji kā būtisku televizoru izvēles kritēriju, lai filmu skatīšanās procesu izbaudītu kā kino teātrī, uzskata ekrāna lielumu. Ekrāna lielums kā svarīgs televizora izvēles priekšnoteikums uzskatāms tāpēc, ka dzīvojamās platības ir atšķirīgas un katram televizoram ir noteikts vēlamais skatīšanās attālums, lai redzamais attēls būtu kvalitatīvs. 
  4. Televizorā iekļautās funkcijas. Plašā funkciju klāsta daudzveidība palīdz piemeklēt sev vēlamo televizora modeli. Kā norāda Latvijas iedzīvotāji, funkciju piedāvājums jauna televizora iegādes procesā ir ļoti svarīgs, jo kvalitatīvu filmu cienītāji novērtē daudzveidīgas funkcijas, īpaši, ja filmu skatīšanās pieredzi mājas apstākļos tiek pietuvināta filmu seansa kvalitātei kinoteātrī.   
  5. Kvalitatīva skaņa arī mājās. Kā piektais aktuālākais televizoru izvēles kritērijs Latvijā ir skaņas kvalitāte. Filmu skatīšanās procesam mājās jābūt nodrošinātam ar lielisku un neaizmirstamu skaņas piedzīvojumu, bagātinot filmas skatīšanās pieredzi, lai skatīšanās process tiešām iegūtu kinoteātra cienīgu kvalitāti. 

Latvijā televizoru iegādes kritēriji ir līdzīgi pasaules tendencēm un LG Electronics nepārtraukti turpina uzlabot Super UHD televizorus, īpašu uzmanību pievēršot attēla kvalitātei un citiem uzlabojumiem. Jaunie 2018. gada Super UHD var lepoties ar īpašu Nano Cell Display ekrānu, kas parāda attēlu izcilā krāsu kvalitātē, kuru varēs novērtēt skatītāji no jebkura leņķa. Kā arī jaunais α7 intelligent procesors ne tikai uzlabo attēla kvalitāti, salīdzinot ar 2017. gada televizoru modeļiem, bet arī paātrina televizora ātrdarbību par 35%, lai tas spētu nodrošināt mūsdienīgu Smart TV funkcionalitāti, bet Dolby Atmos tehnoloģija nodrošinās izcilu skaņu. Jaunie LG Super UHD televizori ir pieejami 49 – 65 collu izmēros.

* LG Electronics sadarbībā ar OMD Latvia pētījumu internetā veica 2018. gada martā, un tajā piedalījās 700 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.