tom's guide marķējums
“Elegantākais pie sienas stiprināmais televizors, kādu nācies redzēt.”
*Atkarībā no uzstādīšanas vietas vads var būt redzams.
*Atkarībā no uzstādīšanas vietas starp televizoru un sienu var būt neliela sprauga.
*LG OLED GX komplektācijā NAV iekļauts televizora statīvs. Tā kā šo modeli ir paredzēts stiprināt pie sienas, komplektācijā ir iekļauts stiprinājuma rāmis. Televizora statīvu var iegādāties atsevišķi.
*Skaņas josla nav iekļauta LG OLED GX komplektācijā, un to var iegādāties atsevišķi.
*Skaņas joslas pieejamība dažādos reģionos var atšķirties.

Atklājiet, kā televizors cieši pieguļ sienai