Preses relīze

Corporate

LG IZPILDDIREKTORS UN GALVENIE VADĪTĀJI PREZENTĒ PLĀNU, KĀ SASNIEGT MĒRĶI NĀKOTNES VĪZIJA 2030

30/01/2024

LG Electronics (LG) izpilddirektors Viljams Čo un galvenie uzņēmuma vadītāji 10. janvārī Lasvegasā, ASV Nevadas štatā, notikušajā preses konferencē iepazīstināja Dienvidkorejas medijus ar stratēģijām, ko LG īsteno, lai sasniegtu savu mērķi Nākotnes vīzija 2030 (Future Vision 2030). 


Izpilddirektors preses konferenci sāka, norādot, ka
LG ir identificējis trīs galvenos virzienus - elektrifikāciju, servitizāciju un digitalizāciju -, kas mainīs uzņēmējdarbību un klientu pieredzi. Uzņēmuma mērķis ir pārvarēt tādus izaicinājumus kā pastāvīgā tirgus un piegādes tīklu nenoteiktība un paātrināt izaugsmi, veidojot augstas veiktspējas un uz rezultātiem orientētu uzņēmumu ar uzvarētāja garu.

 

Ja 2023. gads bija gads, kurā mēs noteicām virzienu jaunām pārmaiņām, tad 2024. gads būs gads, kurā mēs šīs pārmaiņas patiesi paātrināsim,” sacīja izpilddirektors Čo. “Nākotnes vīzija 2030 ir mūsu solījums tirgum un klientiem, un mēs kā uzņēmums centīsimies šo solījumu turēt.”

 

Nākotnes vīzija 2030, par kuru izpilddirektors paziņoja pērn, ir LG ilgtermiņa mērķis kļūt par viedo dzīves risinājumu uzņēmumu, kas spēj savienot un paplašināt klientu pieredzi dažādās telpās, tostarp mājokļa, komerciālās, mobilitātes un virtuālajās telpās.

 

Nākotnes konkurētspējas stiprināšana ar investīcijām

Izpilddirektors Čo noteica Pārvarēt ierobežojumus (Break through Limits) kā 2024. gada galveno frāzi un uzņēmuma vadības politikas pamatprincipu. Jau izveidojot trīs galvenās fokusa jomas turpmākai izaugsmei - ar iekārtu ražošanu nesaistīts uzņēmējdarbības modelis, korporatīvo klientu (B2B) biznesa paplašināšana un jaunu uzņēmumu attīstība. LG tagad pieliks visas pūles, lai turpinātu pilnveidot savu produktu portfeli.

 

Vispirms uzņēmums maksimāli izmantos savu nākotnes izaugsmes dzinējspēku potenciālu, paplašinot investīcijas, pamatojoties uz uzņēmuma stratēģiskajām prioritātēm. Šogad uzņēmums vairāk nekā divkāršos investīciju apjomu, ieguldot astoņus miljardus ASV dolāru* pētniecībā un attīstībā un citās svarīgās jomās, lai stiprinātu konkurētspēju, uzņēmumam virzoties uz priekšu.

 

2024. gadā lielākas investīcijas tiks ieguldītas arī strauji augošos un ļoti rentablos pamata uzņēmumos. Starp tiem ir B2B biznesi, piemēram, automobiļu komponentu ražošana, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) iekārtu ražošana, iebūvējamās ierīces un digitālās izkārtnes, kā arī webOS platformas bizness. LG turpinās investēt jaunos uzņēmumos, piemēram, elektrisko automobiļu uzlādes un robotikas jomā, un jau ir paziņojis par plāniem līdz 2030. gadam investēt vairāk nekā 40 miljardus ASV dolāru*, lai pārveidotu savu portfeli kvalitatīvai uzņēmējdarbības izaugsmei.

 

Turklāt, sākot ar šo gadu, LG aktīvi meklēs neorganiskas izaugsmes iespējas, piemēram, apvienošanās, uzņēmumu iegādes un partnerības, kā arī īstenos stratēģijas, kas paredzētas iekšējās izaugsmes veicināšanai. Uzsvars tiks likts arī uz revolucionārām tehnoloģijām, kas rada pievienoto vērtību klientiem, piemēram, mākslīgais intelekts un jauktā realitāte (MR).

 

Izpilddirektors atzina jaunizveidoto uzņēmumu Overseas Sales and Marketing Company par vērtīgu līdzekli, kas palīdzēs LG “pārvarēt ierobežojumus”. Jaunizveidotajam uzņēmumam jau bijusi svarīga loma LG globālajos panākumos, un tas nodrošinājis aptuveni divas trešdaļas no kompānijas kopējā pārdošanas apjoma. Overseas Sales and Marketing Company īsteno specializētas stratēģijas, kurās ņemtas vērā katra reģiona un tirgus unikālās īpatnības. Tās centieni ir maksimāli palielinājuši uzņēmuma sniegumu visā pasaulē un ir būtiski veicinājuši LG starptautisko struktūrvienību iespējas un izaugsmi.

 

Triple 7 mērķu sasniegšana izaugsmes, peļņas un vērtības nodrošināšanai

Uzņēmuma trīs galvenie izaugsmes dzinējspēki ir uz platformām balstīti pakalpojumu uzņēmumi, B2B bizness un jaunie uzņēmumi, un tā mērķis ir sasniegt Triple 7 mērķi, kas paredz panākt vidējo izaugsmes tempu un pamatdarbības peļņas kāpumu par 7% vai vairāk, kā arī lai uzņēmuma vērtības un EBITDA attiecību būtu 7.

 

Pagājušajā gadā, neraugoties uz tirgus pieprasījuma kritumu, uzņēmums uzrādīja iespaidīgus rezultātus, pateicoties B2B biznesa izaugsmei. Pēdējo piecu gadu laikā LG B2B biznesu kopējais gada izaugsmes temps bez grūtībām pārsniedzis divciparu skaitlī mērāmu rādītāju, bet kopējā pārdošanas apjoma vidējais gada pieauguma temps ir sasniedzis aptuveni 8%.

 

Arī uzņēmums Vehicle component Solutions (VS) Company ir kļuvis par LG svarīgu biznesu, kas tā desmitajā pastāvēšanas gadā ir sasniedzis astoņu miljardu ASV dolāru* gada tirdzniecības apjomu. Sagaidāms, ka elektrisko transportlīdzekļu aizvien plašāka izmantošana pasaulē palielinās pieprasījumu pēc augstvērtīgām elektrisko transportlīdzekļu detaļām, kas ir viena no VS Company galvenajām kompetences jomām.

 

Tiek prognozēts, ka VS Company, balstoties uz trīs pīlāriem - automobiļu informācijas un izklaides (IVI) sistēmas, elektriskās piedziņas un automobiļu lukturu -, piedzīvos nepārtrauktu un strauju izaugsmi. No 2024. gada uzņēmums galvenokārt koncentrēsies uz programmatūru balstītu transportlīdzekļu iespēju nodrošināšanu, paplašinot savu klientu bāzi elektrisko automobiļu detaļu jomā un nostiprinot savu vadošo pozīciju viedo lukturu segmentā. Lai reaģētu uz pieaugošo jauno pasūtījumu skaitu, uzņēmums investēs ražošanas jaudas palielināšanā Centrālamerikā, Dienvidamerikā un Eiropā.

 

HVAC bizness, kas ir vēl viena svarīga LG B2B portfeļa daļa, strauji attīstās tādos attīstības tirgos kā Āzija, Centrālā un Dienvidamerika, savukārt attīstītajos tirgos, tostarp Eiropā un Ziemeļamerikā, kur pieprasījums pēc augstas efektivitātes un videi draudzīgiem produktiem ir liels, tas turpina atklāt jaunas iespējas.

 

LG HVAC biznesa mērķis ir izmantot savu tehnoloģiski progresīvo komponentu, piemēram, motoru un kompresoru, konkurētspēju, lai paplašinātu savu produktu klāstu. Pēc tam, kad pagājušā gada novembrī Aļaskā, ASV, tika izveidots pētniecības konsorcijs modernu siltumsūkņu izstrādei, LG šogad plāno izveidot pētniecības un attīstības bāzi Eiropā. Uzņēmums arī plāno paplašināt savu uzņēmējdarbību, ieviešot diferencētus gaisa kondicionēšanas produktus, piemēram, specializēto āra gaisa sistēmu.

 

Atzīstot, ka ekonomikas tieša ietekme uz B2B uzņēmumiem ir mazāka nekā gala patērētāja apkalpošanas (B2C) uzņēmumiem, LG aktīvi stiprina B2B biznesu, lai saglabātu pārdošanas un peļņas stabilitāti. Uzņēmums ir paziņojis par plāniem paplašināt B2B biznesus un līdz 2030. gadam, ieviešot dažādus jaunus risinājumus ar pievienoto vērtību, cenšas palielināt pārdošanas apjomu līdz vairāk nekā 32 miljardiem ASV dolāru* (divreiz vairāk nekā pašlaik).

 

LG arī paātrinās sava vispārējā uzņēmējdarbības modeļa attīstību, uzsākot darbību jomās, kas nav saistītas ar iekārtu ražošanu, piemēram, satura izstrāde, pakalpojumi un abonēšana, lai papildinātu esošos uz produktiem orientētos sadzīves tehnikas un televizoru ražošanas uzņēmumus. Izmantojot simtiem miljonu LG produktu, kas jau tiek izmantoti visā pasaulē kā “platformas”, uzņēmums sagaida, ka tas nodrošinās nepārtrauktu pārdošanas apjomu un peļņu.

 

Atbilstoši šai uzņēmējdarbības virziena maiņai Home Entertainment (HE) Company mērķis ir kļūt par mediju un izklaides platformas uzņēmumu un paātrināt webOS platformas biznesa izaugsmi. HE Company strauji nostiprina sava platformas biznesa pamatus, paplašinot webOS ekosistēmu, lai iekļautu viedos monitorus, IVI sistēmas un citus televizoru ražotājus. LG sagaida, ka webOS platformas bizness tuvākajā nākotnē kļūs par vienu no potenciālākajiem izaugsmes dzinējspēkiem.

 

Uzņēmums Home Appliance and Air Solution (H&A) Company, kura panākumiem ir izšķiroša nozīme LG organizācijas pārveides atbalstīšanā, attīsta arī viedo mājas risinājumu biznesu, kas apvieno pakalpojumus un abonementus. H&A Company galīgais mērķis ir īstenot vīziju Mājās nav jāstrādā, bet jāpavada kvalitatīvs laiks (Zero Labor Home, Makes Quality Time), kas sniedzas tālāk par sadzīves tehniku, lai padarītu mājas dzīvi gudrāku un ērtāku nekā jebkad agrāk.

 

Abonēšanas bizness, kas ietver “ikdienas” pakalpojumus, kuri papildina LG sadzīves tehnikas produktus, Dienvidkorejā ir strauji attīstījies. Šobrīd notiek abonēšanas biznesa paplašināšana ārzemēs, un stratēģiski svarīgie Āzijas tirgi ir pirmie ārpus Dienvidkorejas, kas izjutīs tā daudzās priekšrocības.

 

Pēdējo piecu gadu laikā vairāk nekā divas reizes ir palielinājies LG kopējā pārdošanas apjoma īpatsvars, ko veido ar iekārtu ražošanu nesaistītie biznesi, piemēram, uz webOS platformu balstīts satura un pakalpojumu bizness un sadzīves tehnikas abonēšanas bizness.

 

Turklāt LG aktīvi veicinās nemateriālo aktīvu, piemēram, standartam būtisku patentu komercializāciju svarīgākajās tehnoloģiju jomās, tostarp sakaru, mediju, mobilitātes un IoT savienojamības jomā. Turklāt nesenās reorganizācijas laikā uzņēmums izveidoja jaunas saimnieciskās vienības, lai komercializētu savu zinātību viedo rūpnīcu būvniecībā.

 

LG nodrošinās arī izaugsmes iespējas, piedāvājot augstu potenciālu un uzņēmējdarbības sinerģiju. Kā spilgtu piemēru var minēt LG NOVA, kas līdz 2024. gada beigām palielinās savu jaunuzņēmumu atbalsta fondu līdz vairāk nekā 100 miljoniem ASV dolāru*, ļaujot uzņēmumam palīdzēt atklāt jaunas tehnoloģijas un risinājumus, lai veicinātu inovācijas nākotnē un vadītu jaunus uzņēmējdarbības segmentus.

 

LG nesen izveidotais elektrisko automobiļu uzlādes bizness kļūst par visaptverošu elektrisko automobiļu uzlādes risinājumu sniedzēju, kas var lepoties ar modernām uzlādes iekārtām un vadības risinājumiem, attālinātas diagnostikas un apkalpošanas iespējām, kā arī automašīnu akumulatoru diagnostiku un stabilu ražošanas un pārdošanas infrastruktūru. Iekļūstot Ziemeļamerikas tirgū, uzņēmums ir pabeidzis lādētāju ražošanas līnijas būvniecību Fortvērtā, ASV Teksasas štatā.

 

Digitālās veselības aprūpes segmentā uzņēmums sadarbībā ar Amwell paplašina telemedicīnas biznesu un pārskatīs arī iespēju piedāvāt pakalpojumus tādās jomās kā profilakse, diagnostika, pēcaprūpe un atveseļošanās. Virtuālās realitātes jomā, kas ir vēl viena daudzsološa uzņēmējdarbības joma, LG gatavojas jauktās realitātes ierīču komercializācijai. Uzņēmums 2023. gada beigās izveidoja struktūrvienību eXtended Reality, kas ietilpst HE Company, un turpina sadarboties ar dažādiem tehnoloģiju partneriem paplašinātās realitātes risinājumu izstrādē.

 

Turklāt uzņēmuma galvenais tehnoloģiju birojs (CTO), kas vada nākotnes tehnoloģiju izstrādi, veic intensīvas pētniecības un izstrādes programmas, lai stiprinātu uzņēmuma konkurētspēju un atklātu jaunas pamattehnoloģijas. CTO īpaši koncentrējas uz astoņām tehnoloģiju jomām: programmatūra, vienkristālshēmas, mākslīgais intelekts, robotika, materiāli un detaļas, standarti, nākamās paaudzes skaitļošana un mākoņdatošana/dati.

 

Digitālās transformācijas paātrināšana, izmantojot uz datiem balstītas prakses un nākamās paaudzes ERP investīcijas

Veicot digitālo transformāciju, LG nodrošinās klientiem F.U.N. - pirmreizēju, unikālu un jaunu (First, Unique and New) - pieredzi un vēl vairāk uzlabos tā uz klientiem orientētu pārvaldības sistēmu.

 

Uzņēmums veic apjomīgas IT investīcijas, lai visā organizācijā ieviestu digitālo transformāciju. Papildus tam LG veido N-ERP jeb nākamās paaudzes uzņēmuma resursu plānošanu, lai bezrūpīgi integrētu un savienotu uzņēmuma uzņēmējdarbības procesus un sistēmas. Klientu datu platforma Intellytics Customer 360, kas ļauj integrēti pārvaldīt no dažādiem klientu kontaktpunktiem iegūtos datus, pasaulē tiks ieviesta šī gada laikā.

 

LG digitālās transformācijas centieni sniedzas tālāk par klientu pieredzes inovācijām, uzlabojot vērtību tīkla efektivitāti - no iepirkšanas un ražošanas līdz piegādei un pārdošanai. Pagājušajā gadā, katrā vērtību tīklā īstenojot digitālo transformāciju, LG paaugstināja produktivitāti un efektivitāti par vairāk nekā 240 miljoniem ASV dolāru*.

 

Pārveide par augstas veiktspējas uzņēmumu un “Dzīve ir laba” vērtību un filozofijas izplatīšana

Uzrunājot darbiniekus, izpilddirektors Čo bieži citē ievērojamā amerikāņu menedžmenta zinātnieka Pītera Drakera teikto: “Kultūra ēd stratēģiju brokastīs”. Izpilddirektors patiesi uzskata, ka spēcīga uzņēmuma kultūra ir būtiska, lai stratēģiju pārvērstu labos rezultātos.

 

Pagājušā gada decembrī “izpilddirektora F.U.N. sarunā” ar darbiniekiem Čo izklāstīja uzņēmuma vīziju 2024. gadam, kas paredz kļūt par augstas veiktspējas kompāniju. Viņš norādīja, ka, “lai to sasniegtu, mums ir cieši jāsavieno mūsu misija, vīzija un mērķi, kā arī nemitīgi jākoncentrējas uz izpildi.”

 

Vienotas ar zīmola “Dzīve ir laba” solījumu, no šī gada tiks uzsāktas dažādas integrētas zīmola aktivitātes, kas aptver mārketingu, vides, sociālo un uzņēmumu pārvaldības jautājumus, kā arī uzņēmuma sociālo atbildību. Uzņēmums izplatīs vērtības un filozofiju, kas ir “Dzīve ir laba” pamatā, ar drosmīga optimista garu, vienlaikus piešķirot zīmolam jaunības dinamismu. LG, kas sevi dēvē par “drosmīgu optimistu”, ir inovators, kas drosmīgi stājas pretī grūtībām, tic, ka pat grūtos laikos ir jāmeklē iespējas uzlabojumiem, un atrod risinājumus, ieklausoties un pievēršot uzmanību saviem klientiem un tirgum.

 

# # #

* Valūtas maiņas kurss: KRW 1,250 par USD.

 
 
 
 
Par LG Electronics Inc.
LG Electronics ir globāls inovators tehnoloģiju un plaša patēriņa elektronikas jomā, kas darbojas gandrīz visās valstīs, kurās kopumā nodarbina vairāk nekā 74 000 cilvēku. LG četri uzņēmumi – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions un Business Solutions – 2022. gadā kopā pasaulē sasniedza tirdzniecības apjomu vairāk nekā 54 miljardu EUR apmērā. LG ir vadošais plaša patēriņa un komerciālo preču ražošanas uzņēmums, kas ražo televizorus, sadzīves tehniku, gaisa attīrīšanas risinājumus, monitorus, uzkopšanas robotus, automobiļu sastāvdaļas, un tā premium LG SIGNATURE un inteliģentie LG ThinQ zīmoli ir pazīstami visā pasaulē. Apmeklējiet vietni www.LGnewsroom.com, lai redzētu jaunākās ziņas.
 
Papildu informācija:
LG Electronics” sabiedrisko attiecību konsultante
Katrīna Antmane
Tālrunis: +371 29623240
E-pasts: katrina.antmane@mmacomms.lv