* TV skatīšanās vietu pētījums (2017. gada februāris, IPSOS)
* Relatīvais krāsu gammas izmērs iestatīts uz 100%, ja skatās no centra (no 0 grādu leņķa).
* Dati ir balstīti uz LG iekšējā pētījuma datiem.
* Saskaņā ar LG iekšējā pētījuma datiem.