Atklāj izcilu attēla kvalitāti

* Šeit minētā tradicionālā tehnoloģija ir atsauce uz iepriekšējo LG modeli.
* Dažos attēla režīmos šī iespēja netiek ieslēgta.
* Dažos attēla režīmos šī iespēja netiek ieslēgta.
*Simulētie attēli
* Šeit minētais tradicionālais televizors ir atsauce uz iepriekšējo LG modeli.
* 2018. gada LG OLED televizoros HFR funkcija ir pieejama tikai pa USB pievadītiem datiem.