Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Personvernerklæring

UTDRAG AV PERSONVERN-POLICYEN

 

LG Electronics Inc. ("LGE"), sammen med datterselskaper og tilknyttede firmaer ("LG Group", "vi", "vår" eller "oss") respekterer ditt personvern. Denne policyen om personvern gjelder personopplysningene som vi behandler via nettstedet lg.com ("Nettstedet"), andre nettsteder som er levert av LG Group, LG-konti, våre SmartHome-tjenester tilbudt gjennom vår ThinQ-app og SmartWorld-app (samlet, "Tjenester"). Dette gjelder også alle andre personopplysninger du oppgir i ditt lokale LG gruppemedlemsskap.

For brukere av LG Smart TV eller Smart Media-produkt, se i den separate policyen om personvern for Smart Media Product for detaljer om hvordan LGE behandler personopplysninger ved levering av tjenestene Smart TV / Media-produkt. Denne policyen om personvern gjelder ikke behandlingen som dekkes av medlemsskap i Smart Media-produkt, selv om LG Group også kan bruke personopplysninger som er samlet inn via tjenestene i Smart TV / Media-produkttjenesten, som beskrevet i denne policyen for personvern, og LGE kan bruke personopplysninger som er samlet inn via tjenesten som beskrevet i policyen for personvern i medlemskap i Smart Media-produkt. For mer informasjon, se i policyen om personvern i tilknytning til medlemskap i Smart Media-produkt i menyen kontohåndtering eller LG kontomeny fra innstillinger av Smart TV/ Media-produkt.

 

OVERSIKT OVER PERSONVERN-POLICYEN

I denne policyen om personvern beskriver vi typene personopplysninger som vi samler inn gjennom tjenestene våre, hvordan vi bruker disse opplysningene, hvor lenge vi oppbevarer dem og hvilke parter vi deler dem med. Vi forklarer også hvilke valg og rettigheter du har i tilknytning til bruken av dine personopplysninger, inkludert en rett til å nekte behandlingen vi utfører (hvis dette dekkes av gjeldende lover). Du finner mer informasjon om dine rettigheter, og hvordan du håndhever dem i avsnittet "Dine rettigheter". Vi oppgir også våre kontaktopplysninger slik at du kan kontakte oss hvis du har spørsmål om denne policyen om personvern og vår praksis når det gjelder personvern.

 

 

PERSONVERN-POLICY

 

Sist oppdatert: 06 / 27 / 2022

 

1. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Din lokale LG-enhet er ansvarlig for å drifte nettstedet eller andre LG Group nettsteder i ditt land, og for opplysninger om deg som ser samlet inn via nettstedet. Din lokale LG-enhet er også ansvarlig for alle personopplysninger som du gir dem direkte, for eksempel i løpet av kundeservice eller på produktregistreringskort. LGE er ansvarlig for å drifte alle andre tjenester og for opplysningene om deg som samles inn via eller i forbindelse med de tjenestene.

Du finner navn og kontakt opplysninger for dine lokale LG-enhet og LGE i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

 

2. Personopplysninger vi samler inn

Når vi viser til "personopplysninger" i denne policyen om personvern, mener vi opplysninger knyttet til en identifiserbar person (for eksempel navn, kontaktdetaljer, kjøpsopplysninger). De følgende typene personopplysninger blir samlet inn i forbindelse med våre tjenester:

 

Opplysninger du gir direkte til oss eller til tredjeparter

Noen tjenester gjør det mulig for oss å innhente opplysninger direkte fra deg eller fra andre firmaer du har et forhold til. Eksempelvis:

• Når du oppretter en LG-konto og registrerer deg for eller bruker våre tjenester, vil du gi oss opplysninger, som navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, stemmen din, fotografi, video, kredittkortinformasjon, innkjøpsinformasjon og samhandling med tilkoblede elektroniske enheter.

• Når du logger deg inn med en tredjeparts konto eller profil, vil vi få tilgang til opplysninger, som for eksempel, navnet ditt og e-postadressen din, samt tags i sosiale medier.

• Når du kommuniserer med vår servicestab eller staben hos andre medlemmer av LG Group, vil vi behandle denne kommunikasjonen og annen informasjon som er nødvendig for å kunne besvare dine forespørsler.

Informasjon om din bruk av våre tjenester

I tillegg til opplysningene du gir, vil vi samle inn informasjon om din bruk av tjenestene våre gjennom programvare på dine enheter og ved hjelp av andre elektroniske metoder (som bruk av informasjonskapsler og sensorer). Vi vil samle inn:

• Informasjon om enhet: Navnet på enheten din, IMEI, OS-versjon, land, sted, språk, IP-adresse og enhetens innstillinger.

• Påloggingsinformasjon: Brukerinformasjon, som URL, omdirigert URL, ytelsestid, den som henviser, nettverkstype, nettverksinfo., ladestatus, informasjon om reklameblokkering og informasjonskapsler. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler for våre tjenester, se i policyen om informasjonskapsler som er relevant til den tjenesten du bruker.

• Informasjon om sted: Vi vil behandle dine opplysninger om sted basert på ditt samtykke eller der det er nødvendig for å levere tjenesten du har bedt om (for eksempel ved å be om informasjon om stedet for å gi deg rettledning).

• Annen informasjon om din bruk av våre tjenester, slik som nettsteder du besøker, innskriftsmønstre (automatisk utfylling) og hvordan du samhandler med innhold som tilbys via tjenestene våre.

Nedenfor forklarer vi nærmere hvilke typer informasjon vi samler inn når du bruker tjenestene våre:

Innsamlingspunkt

Typer personopplysninger

Opplysninger innsamlet via nettstedet

Opplysninger samlet inn via LG-kontoen (se nedenfor), Registreringsskjemaer på Internett, undersøkelsesskjema, skjemaer om demo eller innkjøpsforespørsler, skjema for kundeservce eller i en chat på nettet.

 

Informasjon om produkter og tjenester, inkludert informasjon om produktene og tjenestene du kjøper eller bruker via nettstedet, inkludert landkode, produktkategori, kode og modellnummer, enhets-ID, faktureringsopplysninger, registreringsopplysninger, IP-adresse, samt fastvare- og programvareopplysninger.

 

Nettstedets bruk av informasjon: inkludert informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet og enheten du bruker til dette. Se i vår Policy om informasjonskapsler for mer informasjon om dette.

 

Bilde- og stemmeinformasjon.

 

Kommentarer eller lignende innlegg på nettstedet, hvis aktuelt, inkludert tidspunktet for innlegget, e-postadressen din og kallenavnet ditt, vedlagte bilde eller filer

Informasjon innsamlet via LG-kontoen

Identitetsopplysninger, inkludert ditt brukernavn, landkode, språk, navnet ditt, adressen, kontaktinformasjon og profilbilder og bruker autentisitet med navn. Hvis du er en bedriftskunde eller en ansatt hos våre bedriftskunder inkluderer dette også informasjon som gjelder din bedrift, f.eks. kontaktopplysninger, jobbtittel og bransje.

 

Informasjon om enhet, inkludert opplysninger som identifiserer enheten, som IMEI-nummeret and produktets serienummer, reklame-ID og IP-adresse

Informasjon innsamlet via ThinQ-tjenesten

Identitetsdata inkludert stemmen til personen som snakker, og den teksten som blir overført. Hvis du er medlem i et virtuelt hjem eller rom: brukernummer, profilfoto, navn, e-postadresse

 

Profilopplysninger, inkludert statusen til vertsbruker, delt hjemme-ID, kundegenerert hjemme- og rominformasjon (som navnet på hjemmet, hjem-ID, Nettadresse for bakgrunnsskjerm, adresse, postnummer, geolokasjon)

 

Produkt informasjon (brukes til garantifordeler): kjøpsdato og -sted, bilde av kvittering

 

Informasjon om stedet: inkludert postnummer, serveradresse, informasjon om geolokasjon.

 

Kommunikasjonsopplysninger: inkludert detaljer om forespørselen og vedlagte bilder når du bruker 1:1 forespørsel eller One Stop service.

 

Teknisk informasjon, inkludert informasjon om nettverkstilkoblingen din, tilgang til appen (f.eks. antall ganger, tidslinje) og informasjon generert under din bruk av tjenesten vår (for eksempel loggdata, informasjonskapsler)

Opplysninger innsamlet via elektroniske enheter koblet til ThinQ

Informasjon om enhet, inkludert informasjon om registrering av enheten (som en entydig identifikasjonsverdi, type, navn, produsent, modellnummer, produksjonsnummer, salgsland, versjonsopplysninger), enhetens status, innstillinger av enheten, enhetens atferd og brukshistorikk, status (på/av) og informasjon om strømforbruk, informasjon om nettverkforbindelse og nettverksmiljø, informasjon om kjøring og drift av ulike funksjoner av tjenestene til LG Electronics, informasjon om produktfeil/svikt, IP-adresse

Opplysninger innsamlet i løpet av levering av tjenesten proaktiv kundepleie (PCC).

Produkt informasjon, inkludert modellnavn, produksjonsnummer, informasjon om produkt status, produkthistorikk, informasjon om diagnostikk av produktet, informasjon om reparasjonsanmodning, kjøpsdato og -sted.

Opplysninger innsamlet via bruk av Air Conditioning Smart Care

Informasjon om produkt og innstillinger, inkludert støvsugingsplan, filtre, informasjon om temperaturenhet, innstillingsverdier, innendørs forurensningsnivå og energiovervåking.

 

Romdata, inkludert brukssted (i henhold til avstand og vinkel), temperaturinformasjon (temperaturen på bruksstedet, innstilt temperatur), menneskelig sanseinformasjon og opplysninger om innendørs belastning.

Informasjon innsamlet via bruk av kameraet eller funksjonen opplasting av bildegalleri.

 

(dette er knyttet til de følgende funksjonene: panoramavisning kjøleskap, Insta-visning kjøleskap bakgrunnsskjerm/opplastning av gallerifoto, visning av Roboking Home/Home guard, Air Conditioning)

Informasjon om bilde og video: inkludert bildeinformasjon, fotogalleri fra smarttelefonen, hjemmevisning/informasjon om posisjon av skjerm for alarmsystem, informasjon om hjemmevisning av foto/video, alarmsystem spesifisert verdi, Home Care fotoinformasjon, My Home-visning (strømming).

 

Denne informasjonen vil bare bli innsamlet hvis du bruker funksjonene som krever eller støtter bilde- eller videofunksjonalitet og/eller gir tilgang til kamera eller fotogalleri på enheten din via innstillingene av operativsystemet. Bilde- og videoinformasjon blir bare oppbevart på din enhet, og bare så lenge som det er nødvendig for å kunne yte tjenesten.

Når du benytter funksjonene Home View/Home guard, er du pålagt å informere personer som er til stede i området det blir tatt opp i, at deres bilde- eller videoopptak vil bli behandlet av oss og å gjøre denne policyen om personvern tilgjengelig for dem.

 

Opplysninger som samles inn når du kobler deg til robot støvsugeren

Bilder og tegnede kart, informasjon om støvsugingsplaner, støvsugingshistorikk, liste over støvsugingsrapporter og videoinformasjon

Informasjon innsamlet via bruk av stemmeforbindelse

Opplysninger som identifiserer enheten,

Teknisk informasjon trengs for å koble til eksterne enheter, og

Produkt informasjon: inkludert produktets modellnavn og type, produktets kallenavn, status (av/på, gjenværende tid, apparatets statusverdi) og statusegenskaper, satsen for produktets egenskapsverdier, produktets kontrollresultater, øktkode.

Taleinformasjon.

Opplysninger som samles inn når du kobler deg til Smart TV

OTA ID, TV os-versjon, innstillingskoden for funksjonene til enheten, liste-ID for anbefalinger om innhold, innhold-ID

Informasjon innsamlet via bruk av SmartWorld

Informasjon om enheten, inkludert tilkoblingsopplysninger (som modellnavn til terminalen, OS, nettleser, osv.), informasjon om mobilleverandør, opplysninger som identifiserer enheten, IP adresse

 

Andre opplysninger vi samler inn

Når vi ber om ditt samtykke, vil vi forklare når vi får samtykke fra deg hvilke opplysninger vi vil samle inn og hvordan vi vil bruke dem.

Noen ganger mottar vi opplysninger om deg fra tredjeparter, inkludert fra andre selskaper som Facebook, Google, Amazon eller Line. Vi kan for eksempel motta opplysninger om deg fra leverandører av sosiale nettverk hvis du velger å koble deg til våre tjenester via din konto i sosiale medier.

Vi verifiserer spesifikke opplysninger som du gir til tredjeparter, for eksempel leverandører av identitetsautentisitet, som beskyttelse mot bedrageri.

Vi bruker også personopplysninger som innledningsvis ble samlet inn gjennom LGEs Smart TV / Media-produkttjeneste med det formålet som er beskrevet i denne Policyen om personvern. Se i LGEs egen policy for personvern for medlemskap i Smart Media-produkt for flere detaljer.

Vi samler også inn informasjon om deg fra andre tredjeparter, for eksempel markedsføringsselskaper og datameglere, for å kunne forstå dine interesser på en bedre måte og levere mer skreddersydde tjenester og reklame til deg. Vi mottar for eksempel sammenslått informasjon om livsstil eller kjøpemønstre hos noen demografiske grupper for å kunne få en bedre forståelse av dine sannsynlige interesser.

Vi kan også samle inn andre opplysninger om deg, dine enheter eller din bruk av våre tjenester der det er pålagt etter loven (slik som der vi er pålagt etter loven å samle inn søkelogger på Internett) eller med ditt samtykke.

Koblinger til andre nettsteder, enheter, apper og funksjoner

Våre tjenester kan gjøre det mulig for deg å koble deg til andre nettsteder, enheter, apper og andre funksjoner, som kan være uavhengige av oss og ha sine egne meldinger eller policyer for personvern, som vi anbefaler at du går gjennom. I den utstrekning et koblet nettsted, en enhet, app eller en annen funksjon ikke eies av, eller styres av oss, er vi ikke ansvarlig for innholdet, bruken eller policyen for personvern.

 

3. Hvordan vi bruker disse opplysningene

I dette avsnittet beskriver vi det juridiske grunnlaget som vi støtter oss på for å behandle personopplysningene dine, og under hvert juridiske område forklarer vi hensikten med å samle inn og bruke personopplysningene dine.

Hvis du bruker flere enn én av våre tjenester, inkludert tjenestene som er beskrevet i denne policyen om personvern og våre tjenester Smart TV / Media-product, vil vi kombinere personopplysningene vi har samlet fra deg i forbindelse med hver av de tjenestene og bruke dem til det formålet som er beskrevet policyen for personvern som gjelder de tjenestene du bruker. Dette forhindrer for eksempel at du kan bruke forskjellig pålogging for ulike tjenester.

Levere tjenester basert på ditt kontraktsmessige forhold med oss.

Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig i henhold til kontrakten med deg, inkludert for å:

• Levere tjenestene til deg, og de spesifikke funksjonene du velger når du benytter deg av våre tjenester, som kan kreve at du personliggjør innholdet av våre tjenester.

• Behandle ordre og betalinger og å levere produktene våre eller produktene til tredjeparter til deg som du kjøper gjennom våre tjenester og som lar deg bruke garantirettighetene eller andre rettigheter du har i henhold til kontrakten.

• Identifisere og autentisere deg slik at du kan bruke spesifikke tjenester fra oss.

Gjøre installasjoner og registreringer enklere, løse tekniske problemer, sørge for at du for kundestøtte og å sende deg nødvendige opplysninger som er knyttet til tjenestene.

Rettmessige interesser til LG Group og/eller tredjeparter

Vi behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig å oppfylle våre rettmessige interesser (eller tredjepartenes interesser) som inkluderer våre interesser for å:

• Kunne styre forholdet vårt med kundene, inkludert å kunne kommunisere med deg og svare på forespørslene dine.

• Gjennomføre direktemarkedsføring (når vi ikke er pålagt etter loven å innhente ditt samtykke), inkludert ved å sende deg markedsføringsmateriell via e-post, telefonsamtaler, post, tekstmeldinger, kanaler i sosiale medier eller via push-meldinger gjennom mobil-appene våre, og presentere deg online reklame både i våre tjenester og på tredjeparters nettsteder, opprette markedsføringsprofiler og personliggjøring av anbefaling og markedsføringsinnhold som vi og andre viser deg, og kjøre salgsfremmende tiltak, konkurranser og lotterier. Du har rett til å motsette deg vår bruk av dine data til direktemarkedsføring når som helst – se i avsnittet "Dine valg" nedenfor.

• Beskytte virksomheten vår mot, identifisere og forhindre bedrageri og andre ulovlige aktiviteter eller aktiviteter som ikke er tillatt i våre bruksbetingelser.

• Beskytte sikkerheten, tilgjengeligheten og integriteten til våre tjenester og informasjonssystemer, inkludert ved å bruke autentisitetsmekanismer og andre sikkerhetstiltak, overvåke systemene våre mot sikkerhetstrusler, oppbevare sikkerhetskopier, anonymisering av data, og utføre systemvedlikehold.

• Beskytte dine juridiske rettigheter og sikkerheten til sluttbrukere, inkludert ved å håndtere klager, innhente juridiske råd og etablering av, utøve eller forsvare juridiske krav knyttet til oss eller andre firmaer i vår gruppe og for våre tjenester,

• Forbedre din brukeropplevelse, inkludert ved å gi deg skreddersydde funksjoner, som automatisk utfylling, en hurtigsøkfunksjon basert på de nettsidene du oftest besøker og annet innhold som er skreddersydde til dine interesser,

• Forbedre tjenestene våre og kundepleie, inkludert ved å be om tilbakemelding fra deg og å gjennomføre spørreundersøkelser og markedsundersøkelser, utføre dataanalyser om bruken av tjenestene våre, analysere kundeatferd, bygge opp bruksmønstre og kundeprofiler for å kunne identifisere regionale og globale brukertrender og å optimalisere tilbudene til kundene globalt,

• Styre vår virksomhet på en effektiv måte, inkludert ved å generere rapporter og analysere ytelsen av tjenestene våre (gjennom bruk av sammenslått informasjon), foreta revisjon av forretningsprosessene våre, bruke statistikker for å kunne ta informerte forretningsbeslutninger.

Der vi støtter oss på våre rettmessige interesser, har vi foretatt en avveining for å vurdere hvilken innvirkning av behandlingen vil ha for enkeltpersoner og for å bestemme om personens interesser veier tyngre enn våre interesser i den behandlingen som skjer. Du kan finne mer informasjon om denne balansetesten ved å bruke kontaktinformasjonen på slutten av denne policyen om personvern.

Ditt samtykke

Vi ber om ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine, der vi mener dette er rimelig eller der det er nødvendig etter loven. Vi bruker samtykket til å:

• Plassere informasjonskapsler og bruke lignende teknologi i henhold til vår policy om informasjonskapsler og den informasjonen som er tilgjengelig for deg når disse teknologiene benyttes. For mer informasjon om dette, se i policyen om informasjonskapsler som er relevant til den tjenesten du bruker.

• Sende deg markedsføringskommunikasjon (der dette er pålagt etter loven eller der vi ellers velger å støtte oss på samtykke).

• Der det er lovpålagt, samtykke for å levere til deg, eller tillate at du mottar anbefalinger og tilpasset reklame for innhold, produkter og tjenester som vi eller andre mener du vil like, ved å analysere opplysningene knyttet til din bruk av tjenestene kombinert med ulike opplysninger som du gir oss på andre måter, slik at vi kan operere i samsvar med denne policyen om personvern. Dette kan innebære leveranse av markedsføring via ulike kanaler, inkludert via e-post, gjennom LG-kontoen, på vårt nettsted eller på tredjeparts plattformer (inkludert sosiale nettverk).

Ved andre tilfeller der vi ber om ditt samtykke, vil vi bruke dataene til det formålet som blir forklart til deg når dette skjer.

Når vi støtter oss på ditt samtykke, har du alltid retten til å trekke samtykket ditt tilbake, når som helst. Dette vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling vi har utført før du trakk samtykket ditt tilbake. For å utøve denne rettigheten, se i avsnittet "Dine rettigheter" nedenfor.

Juridiske forpliktelser

Vi behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig å:

• Oppfylle våre juridiske forpliktelser under gjeldende lov (f.eks. skatt og regnskapsmessige forpliktelser, forpliktelser i tilknytning til produktsikkerhet, garantier og forbrukervern).

• Oppfylle rettsavgjørelser og innstevninger, og oppfylle juridisk bindende anmodninger fra myndighetene, lovetater, og andre offentlige instanser.

Der vi trenger dine opplysninger for å oppfylle vår kontrakt med deg eller å være i samsvar med de juridiske kravene vi har, må du gi oss disse opplysningene. I andre tilfeller kreves det ikke at du oppgir noen personopplysninger, men hvis du ikke gjør det, kan det innvirke negativt på måten du kan bruke tjenestene våre på.

 

4. Deling av opplysninger

Vi overfører, offentliggjør eller gjør personopplysninger tilgjengelige for tredjeparter som beskrevet nedenfor:

LG Group og personell: Vi deler personopplysninger mellom medlemsbedrifter i LG Group og med personalet vårt, inkludert innleide og agenter, og andre selskaper i vår gruppe i den utstrekning dette er nødvendig eller rimelig for å yte tjenestene våre og å oppfylle målsetningen som er angitt i avsnitt 3 ovenfor eller som er beskrevet i policyen om personvern knyttet til våre andre tjenester. Vi deler for eksempel personopplysningene dine med LGE, som bruker dem i arbeidet med produktutvikling og -forbedringer, og med ditt lokale LG Group firma til markedsføringsformål.

Tjenesteleverandører. Vi overfører eller gir dine personopplysninger til nøye utvalgte selskaper og personer som yter tjenester til oss. Dette gjelder for eksempel selskaper som hjelper oss med utvikling og drift av systemer for våre tjenester, leverandører av IT-tjenester, sikkerhet, vertsfunksjonalitet, vedlikehold av nettsteder, vedlikehold av data og analyse, kundepleie og -kommunikasjon, ordrebehandling og ordregjennomføring, kommunikasjon, fakturering, markedsføring og markedsundersøkelser, autoriserte service- og reparasjonssentre, andre administrative tjenester og selskaper som kjører konkurranser, loddtrekninger og andre salgsfremmende tiltak på våre vegne. Disse enhetene er bare autorisert til å gå inn på og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for dem å kunne yte tjenester til oss og de er kontraktfestede plikter med en målsetning som bl.a. forhindrer dem i å bruke dine personopplysninger til noe annet formål. Noen av tjenesteleverandørene befinner seg i Republikken Sør-Korea eller i andre land utenfor Europa.

Tredjeparts IoT-leverandører: når du aktiverer tilkobling til tredjeparts funksjoner, f.eks. når du kobler hjemme IoT-enheter til våre tjenester, vil vi dele personopplysninger med de leverandørene av de IoT-enhetene slik at du kan bruke de relevante funksjonene i våre tjenester.

Autoriserte forhandlere. I noen lan selges produkter på nettstedet vårt av våre autoriserte forhandlere. Når du kjøper produkter via nettstedet vårt i disse landene, vil vi dele personopplysningene dine med disse forhandlerne.

Reklamepartnere. Vi deler personopplysninger, inkludert hvordan du samhandler med våre tjenester, reklamen som vises deg og kjøpene du foretar i sosiale nettverk og andre reklamepartnere for å kunne måle effektiviteten av våre annonser, forbedre markedsføringen vår og hjelpe oss til å levere mer relevant reklame til deg. Etter dine markedsføringspreferanser kan vi også dele dine personopplysninger med tredjeparter som tilbyr produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg eller som ellers utfører markedsundersøkelser og -analyser. Disse partene kan bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med tilbud eller reklame.

Andre forretningspartnere. Vi vil gi dine personopplysninger til andre forretningspartnere der dette er nødvendig for å kunne gi deg tilgang til tjenestene du har anmodet om via våre tjenester eller markedsføringsmateriell, knyttet til våre tjenester.

Besøkende på nettstedet vårt. Meldingene du poster på de enkelte områdene på nettstedet vårt, inkludert oppslagstabler om produktvurderinger, chatterom, fora eller på andre offentlige områder kan ses av andre besøkende på nettstedet vårt. [Vi informerer på nettstedet vårt der opplysningene du poster vil bli synlige for andre.]

Forretningsrådgivere: for eksempel våre jurister, regnskapsførere, forretningskonsulenter, forsikringsagenter, revisorer i den grad det er nødvendig for dem å gi oss de tjenestene de leverer.

Offentlige myndigheter, judisielle myndigheter, overvåkende myndigheter eller andre tredjeparter der det er nødvendig: Vi vil overlevere personopplysninger til myndigheter judisielle myndigheter, overvåkende myndigheter eller andre tredjeparter som vi har juridiske forpliktelser overfor, eller der vi mener det er nødvendig:

- for å følge pålegg etter loven i forhold til juridiske prosesser (som ransakingsordre, innstevning eller en rettskjennelse),

- å verifisere eller håndheve samsvar med bruksbetingelser og policyer som styrer våre tjenester og å undersøke og forhindre bedrageri og annen ulovlig aktivitet knyttet til bruken av våre tjenester eller som påvirker vår virksomhet, i den grad at slik offentliggjøring er tillatt etter gjeldende datavernlover, og

- for å beskytte og forsvare våre rettigheter, eiendom, samt sikkerheten av vår forretningsdrift og for våre tilknyttede firmaer, stab, forretningspartnere, kunder eller andre personer.

Konserntransaksjoner. Vi kan gi personopplysningene dine til en tredjepart (og deres virksomhetsrådgivere) som en del av en virksomhetssammenslåing eller overføring, omorganisering oppkjøp eller salg (inkludert i en forhandlingssammenheng), oppløsning eller andre transaksjoner på konsernnivå, eller ved konkurs.

Andre parter med ditt samtykke eller etter din anmodning. I tillegg til delingene som er beskrevet i denne policyen om personvern, kan vi dele opplysninger om deg med tredjeparter når du samtykker separat til dette, eller du ber som en slik deling.

Google Analytics / FireBase Vi kan samle inn personopplysninger om nettaktivitetene dine på nettsteder og tilkoblede enheter over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder, enheter, apper og andre nettfunksjoner og -tjenester. Vi kan bruke tredjeparts analysetjenester, for eksempel Google Analytics og Firebase. Informasjonen vi innhenter kan bli gitt til, eller samlet inn direkte av disse leverandørene og andre relevante tredjeparter som bruker informasjonen, for eksempel for å evaluere bruken av tjenestene. Hvis du vil vite mer om Google Analytics, kan du gå til "Hvordan Google bruker data når du bruker partnernes nettsteder eller apper", (som du finner på https://www.google.com/policies/privacy/partners/), "Beskytte dataene dine" (som du finner på https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) og "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" (som du finner på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Arkivering av personopplysninger

Vi taar rimelige forholdsregler for å sikre at vi behandler og arkiverer opplysninger i henhold til følgende prinsipper:

• minst så lenge informasjonen blir brukt til å levere våre tjenester til deg,

• som påkrevd etter loven, en kontrakt, eller når det gjelder våre lovpålagte forpliktelser (f.eks. skattelover); eller

• bare så lenge det er nødvendig for det formålet den ble samlet inn for, blir behandlet eller lengre hvis det er nødvendig under en kontrakt, etter gjeldende lov eller i anonymisert form av statistiske hensyn og underlagt gode sikkerhetstiltak. Hvis det for eksempel oppstår en konflikt mellom deg og LG Group eller du ikke betaler for tjenestene du mottar, kan vi beholde relevante opplysninger til henholdsvis en slik konflikt er løst eller til betalingen er gjort. Hvis du sletter hele LG-kontoen din, vil opplysningene dine bli oppbevart i tre måneder og slettes med en gang etter det, med mindre annet er pålagt i gjeldende lover.

• Der vi behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed eller med ditt samtykke, behandles disse dataene til du ber oss om å stoppe, og i en kort periode etter dette (for at vi skal ha tid til å implementere din anmodning). Vi har også registrert det faktum at du har bedt oss om å ikke sende deg noe direktemarkedsføring eller å behandle dataene dine på ubestemt tid, slik at vi kan respektere din anmodning for fremtiden.

 

6. Dine valg

Der det er tillatt, kan vi kontakte deg via e-post, telefon, tekstmeldinger eller push-meldinger via mobil-appene våre. For å sende en forespørsel som gjelder mottaket av slik kommunikasjon fra oss, ta kontakt med oss ved å bruke informasjonen som er angitt i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

 

Du kan avslutte abonnementet av markedsføringsmateriell når som helst ved å klikke på koblingen "Avslutt abonnement" som du finner nederst i e-postene eller ved å kontakte oss direkte (se i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor).Som opplyst i avsnittet Dine rettigheter nedenfor har du rett til å motsette deg vår bruk av dine data til direktemarkedsføring når som helst.

 

Vær oppmerksom på at hvis du avslutter abonnementet av markedsføringsmateriell, vil vi behandle din anmodning så snart som mulig, men det kan i noen tilfeller være at du fortsatt vil motta markedsføringsmateriell i en kort periode mens vi behandler anmodningen din. Vi vil også fortsette å sende deg servicemeldinger for å gi deg nødvendig informasjon i tilknytning til servicekontrakten du har (for eksempel for å oppdatere deg om endringer av bruksbetingelser).

 

7. Dine rettigheter

I den utstrekning det er mulig gjennom gjeldende lovverk, kan du be det lokale LG Group firmaet om en kopi av personopplysningene som vi har om deg. Du kan også spørre oss om å slette personopplysninger eller rette opp feil, innsnevre eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, trekke samtykket ditt tilbake, samt motta personopplysningene som du har oppgitt til oss i en kontrakt eller i et samtykke i et strukturert, maksinlesbart format og å be oss om å dele (videresende) disse dataene til en annen controller.

I tillegg kan du, i den utstrekningen dette dekkes av gjeldende lovverk, motsette deg behandling av personopplysningene dine under noen forhold (spesielt når vi ikke må behandle dataene for å kunne oppfylle kontraktsmessige eller andre lovpålagte krav). Du har rett til å motsette deg vår bruk av dine data til direktemarkedsføring når som helst, inkludert profilering i tilknytning til direktemarkedsføring.

Disse rettighetene kan imidlertid være begrenset, for eksempel hvis din anmodning innebærer at en annen persons personopplysninger ble avslørt, der dette kan bryte rettighetene til en tredjepart (inkludert våre rettigheter) eller hvis du ber oss om å slette opplysninger som vi er lovpålagte å oppbevare eller har rettmessige, viktige interesser i å beholde. Relevante unntak er inkludert både i GDPR og i nasjonale lovverk. Vi vil informere deg om relevante unntak som vi støtter oss på når vi besvarer eventuelle anmodninger fra deg. For å henvende deg til oss angående en rettighet eller med en forespørsel, bruker du kontaktinformasjonen i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor. I noen tilfeller kan du også utøve rettighetene dine direkte via nettstedet.

 

8. Hvordan vi beskytter personopplysninger

Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor, og vi har tatt i bruk sikkerhetsmetoder som er laget for å beskytte opplysningene vi samler inn via våre tjenester. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger, er det ikke noe nettsted, datasystem eller trådløs forbindelse som er fullstendig sikre.

 

9. Internasjonal overførsel av informasjon

Din bruk av våre tjenester vil innebære overføring, lagring og behandling av personopplysningene dine både i og utenfor landet der du bor, i henhold til denne personvern-policyen. Spesifikt, vil personopplysningene dine overføres til Republikken Korea. Vær oppmerksom på at datavernlover og andre lover i landene der opplysningene dine kan bli overført til kanskje ikke er så omfattende som dem i ditt land.

[For europeiske innbyggere]

Hvis du befinner deg i et EØS-land (Europeisk økonomisk samarbeid som er mellom EU og Island, Lichtenstein, Norge), Storbritannia eller Sveits, vil vi overføre personopplysningene dine til andre land utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits, inkludert til Republikken Korea og USA. Den europeiske unionens lovverk anerkjenner at Republikken Sør-Korea har tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger. Men der vi overfører personopplysningene dine til en jurisdiksjon som ikke er ansett å være tilstrekkelig etter loven, vil vi gjennomføre egnede tiltak, i samsvar med gjeldende lover, for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak inkluderer for eksempel bruken av modellklausuler som har blitt godkjent av EU, Storbritannia og Sveits. I noen tilfeller vil vi trenge ditt uttrykkelige samtykke, der dette er rimelig. For å be om flere opplysninger eller å få en kopi av de kontraktsmessige avtalene eller andre sikkerhetsrutiner som er på plass, bruk kontaktopplysningene i "Kontakt oss" seksjonen nedenfor.

 

10. Oppdateringer av personvern-policyen vår

 

Vi vil oppdatere denne policyen om personvern når vi endrer måten vi bruker personopplysninger på eller når vi blir pålagt å gjøre dette under lovverket om personvern. Vi vil gjøre deg oppmerksom på alle materielle endringer i vår policyen om personvern på en egnet måte (for eksempel ved å poste et varsel på nettstedene og appene som vi leverer våre tjenester gjennom, og angi øverst i meldingen når den siste oppdateringen ble gjort).

 

11. Kontakt oss

 

For å utøve rettighetene dine eller for å få mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, ta kontakt med oss.

For anmodninger og forespørsler som er knyttet til opplysninger om deg som er samlet inn via nettstedet eller av ditt lokale LG Group firma, ta kontakt med det lokale LG Group firmaet. Navnet og kontaktopplyseningene til din lokale LG Group-representant finner du her.

For anmodninger og forespørsler om det som er innsamlet via alle andre tjenester, ta kontakt med LGE [her] eller via post til [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Sør-Korea]. LGEs kontakt i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet er [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Navnet og kontaktopplyseningene til din lokale LG Group-representant finner du her.

Vår personvernleder kan kontaktes på [dpo-eu@lge.com].

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi bruker personopplysningene dine eller mener dette ikke er i henhold til lovgivningen om beskyttelse av personopplysninger, har du rett til å klage til myndighetene for datavern der du bor eller arbeider og når du mener at det har skjedd et brudd på lovgivningen som regulerer datavern.

 

12. Personopplysninger om barn

 

Tjenestene våre er laget for brukere generelt, og er ikke rettet mot barn.I forbindelse med våre tjenester samler vi ikke inn eller vedlikeholder med vitende og vilje personopplysninger fra noen som er under 18 år, eller med vitende og vilje lar slike personer benytte våre tjenester. Ikke gi oss personopplysninger knyttet til personer som er under 18 år. Hvis du er under 18 år, ikke forsøk å registrere deg for tjenestene våre eller forsøk å gi oss dine personopplysninger. Hvis vi oppdager at en person under 18 år har gitt oss personopplysninger, vil vi straks slette disse opplysningene. Hvis du tror at et barn under 18 år kan ha gitt oss personopplysninger, ta kontakt oss ved bruk av informasjonen angitt i avsnittet "Kontakt oss" ovenfor.

I noen jurisdiksjoner kan det være vi bruker en strengere alderspolicy. Les tilleggsopplysningene for din jurisdiksjon nederst i denne policyen om personvern for å finne mer informasjon.

 

 

 

LG-enheter

Land

LG-enhet

Registrert adresse

Kontaktinformasjon

Norge

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sweden

https://www.lg.com/no/support/email

 

Tjenester

Tjeneste

LG-enhet

Registrert adresse

Kontaktinformasjon

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republikken Sør-Korea

thinq@lge.com

LG SmartWorld

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republikken Sør-Korea

lgworld@lge.com

http://www.lg.com/no

LG Electronics Nordic AB

LG Electronics Nordic AB, Box 83, SE-164 94 Kista, Sweden

https://www.lg.com/no/support/email

 

 

 

Cookieerklæring

 

Gjelder fra: 26 / 04 / 2022

 

Nettstedene bruker informasjonskapsler. Du kan finne ut mer om informasjonskapsler og hvordan du kontrollerer den nedenfor.

Ved å bruke nettstedene aksepterer du bruken av informasjonskapsler i henhold til denne informasjonskapselpolitikken. Hvis du ikke aksepterer bruken av disse informasjonskapslene, skal du deaktivere dem ved å følge instruksjonene i denne informasjonskapselpolitikken.

 

Hva er en informasjonskapsel?

Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små mengder av informasjon som blir nedlastet til din datamaskin eller mobilenhet når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler blir deretter sendt tilbake til nettstedet de kom fra på hvert etterfølgende besøk eller til et annet nettsted som gjenkjenner denne informasjonskapselen. Informasjonskapsler er nyttige fordi de lar et nettsted gjenkjenne en brukers enhet.

Informasjonskapsler gjør mange forskjellige jobber, som å la deg navigere effektivt mellom sider, huske dine preferanser og generelt sett forbedre brukeropplevelsen. De kan også hjelpe til å sikre at annonser du ser online er mer relevante for deg og dine interesser.

For videre informasjon om datakapsler, inkludert hvordan du kan se hvilke datakapsler som er blitt satt på din enhet og hvordan du administrerer og sletter dem, gå til http://www.allaboutcookies.org.

 

Hvilke datakapsler bruker vi på nettstedene?

Vi bruker følgende datakapsler:

Strengt nødvendige datakapsler. Disse er datakapsler som kreves for driften av vårt nettsted. De inkluderer, for eksempel, informasjonskapsler som gjør det mulig for deg å logge inn i sikre områder på våre nettsteder. Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon om deg som kan brukes til markedsføring eller som husker hvor du har vᴂrt på Internett. Denne kategorien av datakapsler kan ikke bli deaktivert.

Analytiske datakapsler. De lar oss gjenkjenne og telle antallet av besøkende og se hvordan besøkende beveger seg rundt vårt nettsted når de bruker det. Dette hjelper oss å forbedre måten vårt nettsted virker, for ekesmpel, ved å sikre at brukere lett finner det de ser etter. Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg. All informasjonen som disse datakapslene samler inn er anonym og brukes bare til å forbedre hvordan nettstedet virker.

Google Analytics-datakapsler. Informasjon innsamlet av Google Analytics-datakapsler vil bli sendt til og lagret av Google på servere i USA i henhold til deres privatvernpraksis. For å se en oversikt over privatvern hos Google og hvordan dette gjelder for Google Analytics, gå til http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Du kan velge bort sporing med Google Analytics ved å gå til >https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

Funksjonelle datakapsler. Disse brukes til å gjenkjenne deg når du returnerer til vårt nettsted. Dette gjør det mulig for oss å tilpasse vårt innhold til deg og huske dine preferanser (for eksempel, ditt valg av språk og region). Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg. All informasjonen som disse datakapslene samler inn er anonym og blir bare brukt til å forbedre hvordan nettstedet virker.

Du kan finne mer infromasjon om de individuelle datakapslene vi bruker og formålene som vi bruker dem til i tabellen nedenfor:

Type datakapsel

Datakapselnavn

Kilde

Formål

Strengt nødvendig

FRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN__JSESSIONID, plbw, WMONID

LS

Opprettholder økt

Strengt nødvendig

CS_JSESSIONID

LG

Dette er ID som web applikasjonsserver genererer for kundesupport sider.

Strengt nødvendig

LG_Survey/{locale}

LG

Dette brukes til ikke å åpne spørreundersøkelsen igjen når brukeren klikker 'Ikke Mer' -knappen på kundesupport> LG-spørreundersøkelsen.

Strengt nødvendig

LG4_LOGIN_{locale}

LG

Dette brukes til å opprettholde brukerens innloggingsstatus.

Strengt nødvendig

MKT_JSESSIONID

LG

Dette er  ID som webapplikasjonsserver genererer for markedsføringssider.

Strengt nødvendig

RT

Akamai

Dette brukes til å overvåke webytelsen gjennom mPulse-løsningen.

Strengt nødvendig

WMONID

LG

Dette er ID som Jennifer-løsningen genererer for å overvåke webapplikasjonens ytelse.

Strengt nødvendig

NO_LGCOM_ADVERTISING

LG

Det brukes til informasjonskapsel-bannerfunksjon

Strengt nødvendig

LG5_ExcitingOffer

LG

Informasjonskapsel brukes på komponentene GPC0003 og GPC0004 for å lagre «kjøpe produkter» og «produkter lagt til i handlekurven»

Strengt nødvendig

SESSION

LG

Den brukes til å opprettholde økten

Strengt nødvendig

NO_implicitStrictOpenFlag

LG

Det brukes til informasjonskapsel-bannerfunksjon

Analytisk

s_cc, s_sq, s_vi, s_incusit, s_nr, s_vnum, s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1

LG (hvis javascript på brukers nettleser ikke virker, blir tredjepartdatakapsler brukt)

Aggregerer nettstedstrafikk og besøkendes oppførsel

Analytisk

s_sp

LG (hvis Javascript på brukers nettleser ikke virker, blir tredjepartdatakapsler brukt)

Les med JavaScript-koden når ClickMap-funksjonen er aktivert. Den inneholder informasjon om den forrige lenken som ble klikket på av brukeren

Analytisk

aw1599, UniqueUserld

Affiliate Window [Tilknyttet vindu] ( awin1.com, ist-track.com)

Mot brukerhandling på klikke på online-forhandlerlenker, tjenesteleverandør «Affiliatewindow», innstiller datakapsler ved hjelp av omdirigeringer

Analytisk

_utma

Google Analytics

Bestemmer unike besøkende på ditt nettsted og det oppdateres med et unikt ID som Google Analytics bruker til å sikre både gyldigheten og tilgjengeligheten til datakapslene som et ekstra sikkerhetstiltak.

Analytisk

_utmb

Google Analytics

Oppretter og fortsetter et brukerøkt med vårt nettsted. Når en bruker viser en side på ditt nettsted, forsøker Google Analytics-koden å oppdatere denne datakapselen. Hvis den ikke finner datakapselen, blir en ny en skrevet og en ny økt blir opprettet.

Analytisk

_utmb

Google Analytics

Lagrer typen henvisning brukt av den besøkende for å nå ditt sted, enten via en direkte metode, en henvisende lenke, en nettstedsøk eller en kampanje slik som en annonse eller en e-postlenke. Den brukes til å beregne søkemotortrafikk, reklamekampanje og sidenavigering innen ditt eget nettsted. Informasjonskapselen blir oppdatert med hver sidevisning til ditt nettsted.

Analytisk

C

Adform

Denne informasjonskapselen gir en unikt tildelt, maskingenerert bruker-ID og samler inn data om aktivitet på nettstedet. Disse dataene kan sendes til tredjepart for analyse og rapportering.

Analytisk

s_fid

Adobe

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere en unik besøkende hvis standard s_vi-informasjonskapsel ikke er tilgjengelig på grunn av restriksjoner for informasjonskapsler fra tredjeparter. Brukes ikke for implementeringer som bruker informasjonskapsler fra førsteparter.

Analytisk

s_invisit

Adobe

Informasjonskapselen identifiserer om det er første gang bruker besøker domenet. Verdien er enten TRUE eller FALSE.

Analytisk

s_ppv

Adobe

Innholdet i informasjonskapselen inneholder verdiene som er satt inn i de fire variablene som er beskrevet ovenfor, og som utløper når økten er ferdig.

Analytisk

s_ppvl

Adobe

Denne informasjonskapselen fra Adobe Analytics lagrer informasjon om prosentandelen av siden som vises for sluttbrukeren.

Analytisk

sat_track

Adobe

Den brukes til å spore trafikken på nettstedet gjennom Omniture-løsningen

Analytisk

_ga

Google

Dette informasjonskapselnavnet er forbundet med Google Universal Analytics – som er en betydelig oppdatering i forhold til Googles mer brukte analytics-tjeneste. Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som klient-ID. Det er inkludert i hver sideforespørsel på et område og brukes til å beregne besøks-, økt- og kampanjedata for nettstedets analytics-rapporter. Som standard utløper den etter 2 år, selv om dette kan tilpasses av eiere av nettstedet.

Analytisk

_gat

Google

Brukes til å kontrollere forespørselsfrekvensen. Hvis Google Analytics distribueres via Google Tag Manager, får denne informasjonskapselen navnet _dc_gtm_.

Analytisk

_gat_UA-101423321-1, _gat_UA-69014947-33

Google

_gat (1 minute TTL) Brukes til å kontrollere forespørselsfrekvensen. Hvis Google Analytics distribueres via Google Tag Manager, får denne informasjonskapselen navnet _dc_gtm_.

Analytisk

_gid

Google

Brukes til å skille brukere fra hverandre.

Analytisk

s_adserv

SIZMEK

Navnet på besøksinformasjonskapselen som skal brukes til å begrense ADSERV-anrop til én gang per besøk.

Analytisk

_uetvid

Bing

Denne cookien brukes av Bing for å avgjøre hvilke annonser som skal vises som kan være relevante for deg som bruker nettstedet.

Analytisk

aam_uuid, at_check

Adobe

Dataadministrasjonsplattformen bruker disse informasjonskapslene for å tildele en unik ID når brukerne besøker et nettsted.

Analytisk

_4c_ , _derived_epik, _gaexp, _pin_unauth, _td, _td_ssc_id, adcloud

Google

Dette er en av de fire viktigste informasjonskapslene som er satt av Google Analytics-tjenesten, og som gjør det mulig for eierne av nettstedet å spore den besøkendes atferd ved å måle ytelsen på nettstedet. Denne cookien identifiserer trafikkkilden til nettstedet - slik at Google Analytics kan fortelle nettstedeiere hvor de besøkende kom fra når de kom til nettstedet. Informasjonskapselen har en levetid på 6 måneder og oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics.

Analytisk

_rtetSessId

Beusable

økt-UID (tilfeldig økt-ID for beusable)

Analytisk

_rtetSessPageSeq

Beusable

Blant sidene med beusable-kode som kan brukes, er økten ovenfor besøksrekkefølgen

Analytisk

_beu_utm_campagin

Beusable

UTM_campagin

Analytisk

_beu_utm_content

Beusable

UTM_content

Analytisk

_beu_utm_medium

Beusable

UTM_medium

Analytisk

_beu_utm_source

Beusable

UTM_source

Analytisk

_beu_utm_term

Beusable

UTM_term

Analytisk

_rtet_apply

Beusable

Unik ID for rapport registrert i beusable

Analytisk

_rtet_ab_aid

Beusable

ID for siden der A/B-testen kjøres.

Analytisk

_rtet_ab_url

Beusable

URL på side B i A/B-testingen

Analytisk

_rtet_ab_ref

Beusable

henviser rett før omdirigering på grunn av A/B-testing

Analytisk

_beu_utid

Beusable

Unique ID of UT

Analytisk

_beu_utssid

Beusable

Identifikasjons-ID for UT-økt

Analytisk

bv_metrics

analytics

Adobe

Analytisk

nmstat

Adobe

Adobe

Analytisk

yourekoUserId

Youreko

Vi lagrer informasjon om hvordan brukeren brukte verktøyet vårt, for eksempel hvilke funksjoner brukeren samhandlet med, tilknyttet en informasjonskapselidentifikator og IP-adresse. Vi deler aldri denne informasjonen med tredjeparter.

Funksjonell

ps-location

LG

For Finn en forhandler-funksjon for å lagre steds-ID

Funksjonell

_fbc, _uetsid

Facebook

Dette er en av de fire viktigste informasjonskapslene som er satt av Google Analytics-tjenesten, og som gjør det mulig for eierne av nettstedet å spore den besøkendes atferd ved å måle ytelsen på nettstedet. Denne cookien identifiserer trafikkkilden til nettstedet - slik at Google Analytics kan fortelle nettstedeiere hvor de besøkende kom fra når de kom til nettstedet. Informasjonskapselen har en levetid på 6 måneder og oppdateres hver gang data sendes til Google Analytics.

Funksjonell

amp_87a1d7

Google

Brukes sammen med c_user-cookien for å autentisere din identitet til Facebook

Funksjonell

__adroll_fpc

advertising

Denne informasjonskapselen brukes til å identifisere besøkende på tvers av besøk og enheter. Det brukes av budgivning i sanntid for annonsører for å presentere relevant reklame.

Funksjonell

__ar_v4

advertising

acer

Funksjonell

__qca

QuantCast

Dette er en informasjonskapsel som vanligvis forbindes med Quantcast, et digitalt reklameselskap. De tilbyr rangeringer på nettsider, og dataene de samler inn brukes også til segmentering av målgrupper og målrettet annonsering.

Funksjonell

pid (twitter) datr, locate, c_user,tr, locate, c_user, L, lu, W, xs(Facebook)

Twitter Facebook

Aktiverer SNS-del. Brukeridentifikasjonsinformasjonskapsler blir injisert fra SNS-steder. (Inkluderer ikke personlig identifiserbar informasjon

Funksjonell

LG_COMPARE_CART

LG

Aktiverer en sammenligningsfunksjon

Funksjonell

LG_RECENARE_VIEW

LG

Aktiverer «Nylig vist»-funksjon

Analytisk

s_vi_bikx7Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh (Informasjonskapselvariabler blir tilfeldig innstilt)

Site Catalyst

Aggregerer nettstedstrafikk og besøkendes oppførsel

Funksjonell

Email_addr

LG

Husker e-postadresse brukere taster inn, på det neste besøket til denne siden, e-postadressen fylles automatisk inn

Funksjonell

NID, PREF

Google Maps

Google Maps-display og bruksporing

Funksjonell

pcVersion

LG

Husker brukervalg for å se skrivebordversjon

Funksjonell

__zlcmld

Zendesk

Zendesk domene-cookie som lagrer den besøkendes ID for Chat-widget-autentisering.

Funksjonell

__zlcprivacy

Zendesk

Zendesk domene-cookie som lagrer den besøkendes valg om å deaktivere live chat og slutte å bruke cookies.

Funksjonell

TDID

ADSRVR

Denne informasjonskapselen inneholder informasjon om hvordan sluttbrukeren bruker nettstedet og eventuelle annonser som sluttbrukeren kan ha sett før han/hun besøker det nevnte nettstedet.

Funksjonell

u2

SIZMEK

Samler inn data som er relatert til brukerens navigeringsbesøk på nettsteder, for å vurdere effekten av annonser som vises på nettstedet.

Funksjonell

ActivityInfo2

SIZMEK

SPORE INFORMASJONSKAPSEL FOR MÅLRETTET ANNONSERING

Funksjonell

cid, uid

Adform

Dette domenet eies av Adform. Hovedaktiviteten er: Budgivning i sanntid for å vise reklame for bestemte målgrupper.

Funksjonell

BVBRANDID

BazaarVoice

Tillater at intern Bazaarvoice webanalyse blir korrelert til den samme brukeren for interaksjoner innenfor et bestemt klientdomene.

Funksjonell

BVBRANDSID

BazaarVoice

Tillater at intern Bazaarvoice webanalyse blir korrelert til den samme bruker-nettsøkerøkt for interaksjoner innenfor et bestemt klientdomene.

Funksjonell

BVID

BazaarVoice

Tillater at intern Bazaarvoice webanalyse blir korrelert til samme bruker for interaksjoner på tvers av Bazaarvoice-nettverket.

Funksjonell

BVImplmain_site

BazaarVoice

Brukes av et tredjepartsbibliotek fra BazaarVoice for å administrere brukeranmeldelser for arrangementene våre.

Funksjonell

BVSID

BazaarVoice

Tillater at intern Bazaarvoice webanalyse blir korrelert til den samme bruker-nettsøkerøkt for interaksjoner på tvers av Bazaarvoice-nettverket.

Funksjonell

fr

Facebook

Bruker- og nettleser-ID, tidsstempel, diverse andre data, Facebook sin primære reklameinformasjonskapsel, som brukes til å levere, måle og forbedre relevansen av annonser.

Funksjonell

sb

Facebook

 Identifiserer nettleseren for påloggingsautentiseringsformål

Funksjonell

spin

Facebook

For å identifisere nettleseren som kobler til Facebook. De er ikke direkte knyttet til den enkelte Facebook-brukeren. Disse informasjonskapslene brukes til å levere reklamer som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en annonse, i tillegg til å hjelpe til med å måle effektiviteten til reklamekampanjen.

Funksjonell

xs

Facebook

Slik samler du inn følgende informasjon: 1) gjengitt med opptil 2 sifre, for å identifisere øktnummeret, 2) en økthemmelighet 3) (valgfritt) et "sikkert”-flagg hvis brukeren har aktivert sikker surfing-funksjonen.

Funksjonell

c_user

Facebook

Inneholder bruker-ID-en til den påloggede brukeren.

Funksjonell

dpr

Facebook

For å forbedre ytelsen til Facebook

Funksjonell

datr

Facebook

For å identifisere nettleseren som kobler til Facebook. De er ikke direkte knyttet til den enkelte Facebook-brukeren. Disse informasjonskapslene brukes til å levere reklamer som er mer relevante for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en annonse, i tillegg til å hjelpe til med å måle effektiviteten til reklamekampanjen.

Funksjonell

wd

Facebook

For å lagre størrelsen på nettleservinduet og brukes av Facebook for å optimalisere gjengivelsen av siden.

Funksjonell

presence

Facebook

For å inneholde brukerens nettprat-status.

Funksjonell

act

Facebook

For å skille mellom to økter for samme bruker, opprettet på ulike tidspunkt.

Funksjonell

LG5_SupportSearch

LG

Brukes når søkeord er angitt fra landingssiden til support

Funksjonell

LG5_RememberAccount

LG

Brukes når brukeren merker av for «husk e-post» på innloggingssiden

Funksjonell

LG5_filter

LG

Brukes når filterfunksjonen brukes på GPC0007-komponenten

Funksjonell

LG5_RecentlyView

LG

For å vise nylig viste produkter for hver bruker (B2C)

Funksjonell

LG5_B2B_RecentlyView

LG

For å vise nylig viste produkter for hver bruker (B2B)

Funksjonell

LG5_CST_RecentlyView

LG

For å vise nylig viste produkter på CST-sider

Funksjonell

LG5_B2B_CompareCart

LG

Brukes som sammenligningsfunksjon for B2B-produkterfor

Funksjonell

LG5_CompareCart

LG

Brukes som sammenligningsfunksjon for B2C-produkterfor

Funksjonell

LG5_CompareLock

LG

Brukes når det er klikket på «lås-knappen» på produktsammenligningssiden

Funksjonell

LG5_PageHistory

LG

Informasjonskapsel for Se alt- eller paginering-knappen på GPC0007

Funksjonell

LG5_ReviewHelpful

LG

Informasjonskapsel som brukes når «nyttig»-knapp på GPC0103 klikkes på

Funksjonell

LG5_SearchResult

LG

Informasjonskapsel for søkefunksjon på GNB- eller søkeresultatsiden (B2C)

Funksjonell

noMoreToday

LG

Informasjonskapsel for at CST landingssiden ikke skal vise banneret nederst til høyre side

Funksjonell

_td, _td_ssc_id

LG

Funksjonelle årsaker

 

Hvordan deaktiverer eller sletter du informasjonskapsler?

Du kan deaktivere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen på din nettleser som lar deg nekte innstillingen av alle eller noen informasjonskapsler. Men hvis du bruker nettleserinnstillingene til å deaktivere alle informasjonskapsler (inkludert strengt nødvendige informasjonskapsler), vil du kanskje ikke kunne få tilgang til alle eller deler av nettstedene.

Å deaktivere en informasjonskapsel eller kategori av informasjonskapsler sletter ikke informasjonskapselen fra din nettleser. Du må gjøre dette separat innen nettleseren.

Hvis du vil gjøre endringer av dine informasjonskapselinnstillinger, gå til «Options» (Valg) eller «Preference» (Preferanse)-menyen på nettleseren. Alternativt, gå til «Help» (Hjelp)-valget i nettleseren for flere detaljer.

For å finne ut mer om informasjonskapselinnstillingene for din nettleser, se lenkene nedenfor:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Android

Safari/iOS

 

Hvis du har deaktivert én eller flere analytiske datakapsler, kan vi fremdeles bruke informasjon innsamlet fra datakapslene før din deaktiverte preferanse ble innstilt, men vi vil slutte å bruke den deaktiverte informasjonskapselen til å samle inn noen som helst videre informasjon.

Bortsett fra strengt nødvendige informasjonskapsler, vil alle informasjonskapsler utløpe etter to år.

 

Direkte markedsføring

 

Fra tid til annen kommuniserer vi med brukere som abonnerer / har gitt sitt samtykke på/for våre tjenester via e-post eller tekstmelding (angående informasjon om våre produkter, kampanjer eller tilbud), eller det er innen vår legitime interesse å gjøre det. Vi kan f.eks. bruke din e-postadresse (eller når det er relevant, postadressen eller telefonnummeret ditt) til å bekrefte din anmodning, til å sende deg en underretning om betalinger, til å sende deg informasjon om endringer av våre produkter og tjenester, slik at våre partnere kan gi deg informasjon om muligheten for å utvide produktgarantier (for tiden AQILO Business Consulting GmbH), for å kunne sende en forespørsel om at du skal skrive en anmeldelse av et produkt og til å sende underretninger og andre fremleggelser som krevd ved lov, Selv om du kan velge bort fra markedsføringsmeldinger, vᴂr oppmerksom på at det er i din interesse å sikre at vi er i stand til levere visse ikke-markedsføringsrelaterte meldinger, slik som underretninger om betaling, og at det kan kreves ved lov at vi leverer visse underretninger til deg.

 

Men vi gir deg muligheten til å utøve et velge bort-valg hvis du ikke vil motta markedsførings- eller andre typer kommunikasjoner fra oss, slik som e-poster eller oppdateringer fra oss angående nye tjenester og produkter tilbudt på nettstedene eller hvis du ikke vil at vi skal dele dine personopplysninger med tredjeparter for markedsføringsformål. Velge bort-valget kan utøves ved å huke av eller fjerne avhuking fra vedkommende boks skaffet på tidspunktene hvor personopplysninger blir innsamlet, eller ved å kontakte oss ved bruk av kontaktdetaljene oppgitt på www.lg.com/no/support/contact/chat-email.

 

Vi vil behandle din abonnering så snart som mulig, men vᴂr oppmerksom på at under visse omstendigheter kan du motta noen få meldinger til inntil abonneringen blir behandlet. Du kan også velge bort fra å motta slike e-poster ved å klikke på abonnement-lenken i teksten til e-posten.