α9 Gen2 intelligent prosessor

*Funksjonene over er skapt ved bruk av dyptlærende AI-teknologi, for å forbedre lyd- og bildekvaliteten.
*Den konvensjonelle nevnt i dette innholdet er basert på tidligere LG-modeller og bildene er simulert.

AI har en effekt på bildekvalitet

Andregenerasjons α9 intelligent prosessor som har lært millioner av innhold gjenkjenner kvaliteten på originalt innhold. Den optimaliserer klarhet, skarphet, detaljer og lysstyrke med dyptlærende AI algoritme ved å analysere innhold og omgivende lys for å få krystallklare bilder.
*Omgivende optimaliseringsfunksjon er begrenset til HDR-innhold.
Dolby Vision HDR optimaliserer bildet ditt for å gi uforglemmelig visningsopplevelse. Nå med AI lysstyrketeknologi som også justerer for endret lys i rommet. Fra morgen til kveld, lysstyrke og mørkere omgivelser.

AI har en effekt på lydkvalitet

Andregenerasjons α9 intelligent prosessor optimaliserer lyd etter lydsjanger ved å identifisere stemme, effekt og frekvens. Videre bidrar romlig gjenkjennelsesteknologi til å gi balansert lyd som passer til ditt rom.

AI akustisk innstilling

Få den beste lyden uansett hvordan du har organisert rommet og hvor du sitter. Når teknologien gjenkjenner ditt seersted kan du nyte den optimaliserte lyden til fulle.
*Denne funksjonen er tilgjengelig ved å slå på One Touch Sound Tuning i lydinnstillingsmodus.