*TV seerstedsundersøkelse (2017, feb, IPSOS).
*Den relative størrelsen på fargegamuten er satt til 100% når den ses fra senter (0 grader).
*Dataene er basert på intern forskning hos LG.
*Data er basert på LGs interne undersøkelser.