Skip to Contents Skip to Accessibility Help

LG Image Retention Mini Page

LG OLED TV er pålitelig

Den førsteklasses bildekvaliteten til LG OLED TV er anerkjent av
verdenskjente teknologimedier som CNET, What Hi-Fi og TechRadar.

LG OLED TV håndterer også risikoen for innbrenning,
noe som kan
oppstå når forbrukere bruker
teknologien utenom normale visningsforhold.

* «Utenom normale visningsforhold» refererer til når et statisk bilde vises i en lengre periode.
next

LG OLED TV teknologi
for
forebygging og
gjenoppretting av innbrenning

Forebygging av innbrenning

For å forhindre og redusere
innbrenning benytter
LG OLED TV en rekke
teknologier som er listet nedenfor.

Skjermskifte

Denne teknologien reduserer risikoen for innbrenning
som følge at et
skjermbildet fryses over lang tid.
Skjermskifte flytter pikslene til det statiske området.

Justering av lysstyrke på logo

Denne teknologien oppdager logoer som vises på skjermen og reduserer
lysstyrken i de berørte områdene.

TPC (Temporal Peak Luminance Control)

LG OLED TV har teknologi som oppdager hvilke stasjonære bilder som
utgjør en høy risiko
for innbrenning, og justerer lysstyrken til pikslene deretter.

Gjenoppretting av innbrenning

LG OLED TV støtter også teknologi som
gjenoppretter innbrenning som kan oppstå når
forbrukere bruker
skjermen utenom normale
visningsforhold.

* «Utenom normale visningsforhold» refererer til når et statisk bilde vises i en lengre periode.

Oppfriskning av piksler

LG OLED TV har en innebygd funksjon for oppfriskning av piksler.
Gjennom periodisk
skanning oppdager funksjonen automatisk piksler som er skadet, og sørger for å kompensere for dette etter behov.
Funksjonen registrerer også eventuelle spenningsendringer i TFT (Thin Film Transistor) under
spenningsendringer og korrigerer skadede piksler
ved å sammenligne dem med en angitt referanseverdi.

Hvordan aktiveres teknologien
for bildegjenoppretting?

Automatisk pikseloppdatering —
For enkel gjenoppretting av innbrenning

Etter hver fjerde time med bruk

Pikseloppfriskeren starter automatisk når du slår av tv-en etter å ha sett
på den i mer enn fire timer totalt. Hvis du for eksempel så på tv i to timer
i går og tre timer i dag (mer enn fire timer totalt), vil pikseloppfriskeren automatisk kjøre,
håndtere potensielle problemer
med innbrenning og tilbakestille driftstiden.

* Denne funksjonen starter ikke hvis tv-en ikke er koblet til.

Etter 2000 timers samlet bruk

Etter å ha sett på TV i totalt 2000 timer eller mer
(fem timer per dag i en periode på ett år),
starter pikseloppfriskeren automatisk,og funksjonen er aktiv
i omtrent én time når du slår av tv-en.
Det kan hende du ser noen vertikale linjer på skjermen
under denne prosessen,
men dette er ikke en funksjonsfeil.
Tv-en er laget for å fjerne innbrenning
ved å rulle
et horisontalt felt nedover skjermen.

Pikseloppfriskeren starter automatisk
i henhold til tv-ens
tilstand eller du
kan kjøre den manuelt ved behov.

Manuell pikseloppfrisker —
For kontroll av gjenoppretting av vedvarende bilder

Manuell pikseloppfrisker er også tilgjengelig
i tilfelle du skulle merke innbrenning
eller når du
får en påminnelse om å starte den etter 2000 timer. Følg disse trinnene for manuell start:

Først trykker du lenge på innstillingsknappen på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen
[[Innstilling] → [[Bilde] → [[OLED Panelinnstilling]
→ [[Pikseloppfriskning]

* Vær oppmerksom på at funksjonen for pikseloppfrisking vil stoppe hvis tv-en er slått på når den er aktiv.

Du kan redusere risikoen for
innbrenning ved å
endre visse
innstillinger manuelt på din tv.

Innstillinger for Eco-modus

Når du ser på det samme innholdet over lengre tid, kan du stille
skjermen til Eco-modus og justere OLED-lyset til lavt nivå i bildemodusinnstillinger.

Innstillinger for lysstyrke på logo

Still inn justering av lysstyrke på logo til høy fra
OLED panelinnstillinger i bildemenyen.

Innstillinger for menyvisning

For å unngå at en innstillingsmeny fra en ekstern
enhet vises lenge på skjermen,
se håndboken til den
tilkoblede enheten og slå av innstillingsmenyen.

Innstillinger for størrelsesforhold

Hvis det er en svart bakgrunn (letterbox) til venstre/høyre
eller øverst/nederst når du ser på innhold på tv-en,
anbefales det at du
justerer innholdet slik at det passer til skjermstørrelsen. Dette gjør du på følgende måte:
[Bilde] → [Innstillinger for Størrelsesforhold] →
[Størrelsesforhold] → [Vertikal zoom] eller [Zoom i retning]