Rešenje za ventilaciju (ERV)

Rešenje za ventilaciju ERV kompanije LG je rešenje visoke efikasnosti za sveži vazduh u zatvorenom prostoru. Uz više koraka za prečišćavanje vazduha možete da udišete zdraviji vazduh.
* Podešavanje temperature na ovoj slici služi samo kao primer. Ciljna temperatura se menja u skladu sa željenim korisničkim podešavanjima.
  • ERV_feature03_20171107_D_1511147448246 ERV_feature03_20171107_M_1511147459483

    Kontrola koncentracije CO₂

    Koristeći CO₂ senzor, ERV automatski kontroliše izduvni vazduh da bi održavao svežinu vazduha u zatvorenom prostoru ispod definisane koncentracije CO₂.
  • ERV_feature04_20171107_D_1511148737626 ERV_feature04_20171107_M_1511148745860

    Sistem za prečišćavanje vazduha

    ERV može efektivno da uklanja različite štetne supstance, kao što su mikroprašina i virusi preko 3 koraka za prečišćavanje vazduha. Najpre filter koji se postavlja ispred i iza filtera izmenjivača toplote filtrira štetne supstance. Zatim izmenjivač toplote opremljen antivirusnom oblogom blokira širenje štetnih virusa. Pored toga, visokoefikasan filter (F8) postavljen ispred izmenjivača toplote, optimalanl filter, blokira 80–90% prašine veličine 0,4 μm i može da ukloni mikroprašinu.
* Interni rezultat simulacije kompanije LG.