Skip to Contents Skip to Accessibility Help

Mobilni pristup

U kompaniji LG smo posvećeni tome da našim kupcima pružimo pristupačne proizvode. Pogledajte ispod spisak karakteristika za pomoć korisnicima sa slabim vidom, oštećenim sluhom ili sa umanjenom pokretljivošću.
U ovom odeljku, pronaći ćete informacije o tome kako da:

Karakteristike koje se odnose na vid

Podešavanje veličine fonta

01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
02.Izaberite 'Vid' u meniju Pristup.
03.Izaberite 'Font' u meniju Vid.
04.Podesite veličinu fonta.

Touch Zoom

 • 01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Vid' u meniju Pristup.
 • 03.Izaberite Touch Zoom pod Vid.
 • 04.Tapnite triput po ekranu i zumirajte ili odzumirajte.

Glasovna obaveštenja za poruke / pozive

 • 01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Vid' u meniju Pristup.
 • 03.Pod Vid izaberite Glasovna obaveštenja za poruke / pozive.
04.Izaberite jednu od osoba koje su uputile poziv pomoću ove opcije, pošiljaoca poruke i sadržaj poruke, i primenite izabranu opciju

TalkBack

 • 01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Vid' u meniju Pristup.
 • 03.Izaberite TalkBack pod Vid.
04.Uz aktiviranu karakteristiku TalkBack, izabranu stavku možete pročitati tako što ćete jednom tapnuti, a dugme se može aktivirati tako što ćete tapnuti dvaput.

Podešavanje boja na ekranu

 • 01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Vid' u meniju Pristup.
 • 03.Pod Vid izaberite Podešavanje boja na ekranu.
04.Izaberite opciju po želji.

Karakteristike koje se odnose na sluh

Natpisi

01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
02.Izaberite 'Sluh' u meniju Pristup.
03.Pod Sluh izaberite Natpisi.
04.Izaberite jezik, font, veličinu i tip natpisa.

Upozorenje pomoću bljeska

 • 01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Sluh' u meniju Pristup.
 • 03.Pod Sluh izaberite Upozorenje pomoću bljeska.

Mono Audio

 • 01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Sluh' u meniju Pristup.
 • 03.Pod Sluh izaberite Audio kanal.
04.Izaberite Mono.

Motorne i kognitivne karakteristike

Pomoćnik za dodir

01.Izaberite meni Pristup u kartici Uopšteno u Podešavanjima.
02.Izaberite 'Motorne i kognitivne karakteristike' u meniju Pristup.
03.Pod Motorne i kognitivne karakteristike izaberite Pomoćnik za dodir.
04.Izaberite dugme kreirano u dnu.
05.Izaberite dugme za akciju koju želite.
U ovom odeljku, pronaći ćete informacije o tome kako da:

Karakteristike koje se odnose na vid

Podešavanje veličine fonta

01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
03.Izaberite 'Veći tekst' u meniju Pristup.
04.Podesite veličinu fonta.

Zum

 • 01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
 • 03.Izaberite 'Zum' u meniju Pristup.
04.Izaberite način zumiranja i opseg zumiranja.

VoiceOver

 • 01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
 • 03.Izaberite 'VoiceOver' u meniju Pristup.
04.Izaberite brzinu pričanja i jezik.

Karakteristike koje se odnose na sluh

Natpisi

01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
03.Izaberite 'Titlovi i natpisi' u meniju Pristup.
04.Izaberite 'Stil' pod Titlovi i natpisi.
05.Izaberite opciju po želji.

Upozorenje pomoću bljeska

 • 01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
 • 03.Izaberite 'LED bljesak za upozorenja' u meniju Pristup.

Mono Audio

 • 01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
 • 03.Izaberite 'Mono Audio' u meniju Pristup.

Motorne i kognitivne karakteristike

Prilagođavanje dodira

 • 01.Izaberite 'Uopšteno' u Podešavanjima.
 • 02.Izaberite 'Pristup' u meniju Uopšteno.
 • 03.Izaberite 'Prilagođavanje dodira' u meniju Pristup.
 • 04.Izaberite postavke po želji.