Ovde ćete pronaći informacije o LG garantnim uslovima Ovde ćete pronaći informacije o LG garantnim uslovima

Garancija

Ovde ćete pronaći informacije o LG garantnim uslovima

LG Electronics garantuje besplatnu servisnu popravku za svoje proizvode tokom garantnog perioda preko svojih Ovlašćenih servisnih centara Za svaki LG proizvod važe različiti uslovi garancije, pa vas molimo da pogledate dole navedene informacije.

Vodič za troškove popravke

Procenjeni standard za naplatu servisiranja – Vangaranta popravka

Troškovi servisiranja se sastoje od troškova za delove i troškova popravke, kao što je navedeno ispod. (ako korisnik zahteva dolazak servisera, troškovi dolaska će biti dodati na troškove servisiranja.)

Troškovi za delove

plus

Troškovi popravke

equal

Troškovi servisiranja

Troškovi za delove
Troškovi za delove podrazumevaju cenu delova upotrebljenih prilikom popravke proizvoda.
Troškovi popravke
Troškovi popravke podrazumevaju naknadu za rad servisera u skladu sa nivoom popravke.
Troškovi dolaska
Ova vrsta troška se primenjuje u slučajevima kada korisnik zahteva dolazak servisera za proizvod van garantnog roka, nevezano za popravku proizvoda.

Servis u garanciji

 • Kvar se dogodio u garantnom roku prilikom korišćenja proizvoda u uobičajenim okolnostima.

Napomena : Popravka kao popravka u garanciji / van garancije unutar garantnog roka ( određuje se na osnovu datuma popravke)

Servis van garancije

Za servis van garancije pogledajte dole navedene informacije.

Stavke koje se vode kao servis van garancije

Garantni rok

Proizvod kome je istekla garancija

Ugradnja / Uklanjanje

Ponovna ugradnja ili zahtevi poput povezivanja eksternog uređaja kada se pomera kućni uređaj, ugradnja ili povezivanje nakon kupovine uređaja preko interneta.

Proizvodi drugekompanije
 • Neispravan proizvod druge kompanije / povezan uređaj, osim za proizvodekoje je korisnik zahtevao.
  (ruter, set-top boks, konzola za igre, kabl, pumpa za odvod, kaljeno staklo, sklopljeni PC, softver druge kompanije, itd)
Potrošni delovi
 • U slučajevima kada istekne garantni rok / prođe životni vek potrošnih delova.
  (baterija, filteri, glava, toner, doboš, mastilo, itd)
 • U slučaju da je do kvara došlo zbog toga što je korisnik koristio delove koje nije dostavio LG ili neke druge opcione predmete.
Prirodne nepogode

U slučaju da je do kvara došlo zbog prirodne nepogode (zemljotres, oluja, udar groma, poplava itd), požara, mraza ili usled eksplozije gasa.

Nemarnost korisnika
 • U slučaju da je do kvara došlo krivicom korisnika (uključujući i softver)
 • U slučaju da je do kvara došlo zašto što se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu.
 • U slučaju da je do kvara došlo zašto što je korisnik sam vršio modifikacijeuređaja, a ne preko ovlašćenog LG Servisnog centra.
 • U slučaju da je do kvara došlo nemarnošću korisnika bez ikakve prethodne najave, kao što je kvar osigurača, utičnice, produžnog kabla, itd.
 • U slučaju da korisnik zahteva servis zbog prestanka snabdevanja vodom, gasom i slično.
 • U slučaju da korisnik zahteva servis zbog spoljnih faktora kao što je nefunkcionisanje interneta, antene, žičnog signala itd.
Ostalo

Kada je u pitanju zahtev korisnika, iako sam uređaj nije pokvaren
(popravka će biti naplaćena, iako je proizvod još uvek u garanciji)
- ex. Provera da li uređaj radi normalno ili ne.
Čišćenje filtera zbog zapušenosti i sl.

Biće od pomoći ako korisnik pogleda početnu stranicu LG servisa rada pregledaproizvoda ili rešavanja problema.

Standard instalacije za velike proizvode

 • Naknada za instalaciju za velike ili specijalne proizvode će se naplatiti korisniku bez obzira na garantni rok proizvoda. (Uobičajeni proizvod / ugradnja klima uređaja)
 • Naknada za ugradnju klima uređaja se razlikuje u zavisnosti od veličine uređaja (kapaciteta), mesta ugradnje i troškova za dodatne delove.

Vodič za saobraznost / garantni rok

Procenjeni standard za saobraznost / garantni rok

LG Electronics sprovodi saobraznost / garanciju za proizvode u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača na teritoriji Srbije.

Procenjeni standard za proizvod

 • Saobraznost / garancija za proizvod znači da se proizvođač ili prodavac obavezuju kupcu da će izvršiti besplatnu popravku u slučaju da je proizvod neispravan po pitanju kvaliteta, performansi ili funkcija prilikom korišćenja na uobičajen način.
 • Saobraznost / Garantni rok se određuje na osnovu datuma kupovine, a potvrda datuma kupovine se vrši preko garantnog lista za taj proizvod.
 • Saobraznost / garantni rok se ne primenjuje kada korisnik kupi korišćeni uređaj i kada ga je nemoguće popraviti, LG Electronics nije odgovoran za naknadu štete.
 • U slučaju da je proizvod isporučen na osnovu specijalnog ugovora, garancija će biti ostvarena na osnovu tog ugovora.

Procenjeni standard za garantni rok

 • LG Electronics sprovodi saobraznost / garanciju za proizvode u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača na teritoriji Srbije.

Garantni rok za delove

 • Garantni rok za delove podrazumeva garantovani kvalitet za delove od kojih se proizvod sastoji

LG garantuje 10 godina garancije na motor i kompresor za sve mašine za sušenje počevši od 2018. godine

Vodič za saobraznost / garantni rok

Procenjeni standard za saobraznost / garantni rok

LG Electronics sprovodi saobraznost / garanciju za proizvode u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača na teritoriji Srbije.

Procenjeni standard za proizvod

 • Saobraznost / garancija za proizvod znači da se proizvođač ili prodavac obavezuju kupcu da će izvršiti besplatnu popravku u slučaju da je proizvod neispravan po pitanju kvaliteta, performansi ili funkcija prilikom korišćenja na uobičajen način.
 • Saobraznost / Garantni rok se određuje na osnovu datuma kupovine, a potvrda datuma kupovine se vrši preko garantnog lista za taj proizvod.
 • Saobraznost / garantni rok se ne primenjuje kada korisnik kupi korišćeni uređaj i kada ga je nemoguće popraviti, LG Electronics nije odgovoran za naknadu štete.
 • U slučaju da je proizvod isporučen na osnovu specijalnog ugovora, garancija će biti ostvarena na osnovu tog ugovora.