Održivost

Otkrijte posvećenost kompanije LG održivosti i priči o boljoj budućnosti za sve.
slika zalaska sunca iznad doline slika zalaska sunca iznad doline
  • Idete na vezu ka veb-sajtu van kontrole LG Srbija koji je predviđen za međunarodnu publiku. Informacije na tom veb-sajtu možda ne važe u sledećem regionu: LG Srbija. Trebalo bi da se oslonite na marketinške i informativne materijale koji se distribuiraju u vašoj zemlji. Ovaj veb-sajt takođe sadrži „tvrdnje u vezi sa budućnošću”, tj. tvrdnje koje se odnose na buduće, a ne na prošle događaje. Tvrdnje u vezi sa budućnošću se po svojoj prirodi bave pitanjima koja su, u različitoj meri, neizvesna. Te neizvesnosti mogu dovesti do toga da stvarni budući rezultati kompanije LG budu suštinski različiti od onih navedenih u tvrdnjama u vezi sa budućnošću na ovom veb-sajtu.

  • Global LG

  • Održivost

  • Odnosi sa investitorima