• LINEAR Cooling™ pomaže da se održi precizna temperatura uz variranja u opsegu ±0,5 ℃ tokom vremena kroz učestalije obezbeđivanje hladnog vazduha uz strateški lociran senzor kompanije LG.

*Na osnovu rezultata UL testiranja primenom načina internog testiranja kompanije LG za merenje vremena koje je bilo potrebno da se dostigne stopa smanjenja težine od 5% kineskog zelja na polici odeljka svežih namirnica LGE Linear Cooling modela GBB72NSDFN,GSX961MCVZ,GF-L570PL,B607S.
**Rezultati se mogu razlikovati kod konkretne primene.
*Na osnovu rezultata testiranja UL primenom standarda potrošnje energije IEC62552 pri čemu se porede model sa linearnim inverterom kompanija LG B607S(2017) sa modelom sa standardnim inverterom kompanije LG B606S(2016).
*Testiranje je obavljeno u skladu sa protokolom kompanije LG za testiranje 20-godišnjeg životnog veka u ubrzanim uslovima. Rezultati zasnovani na laboratorijskim ispitivanjima na osnovu ubrzanih uslova i uslova pravilne upotrebe. Međutim, procenjeni životni vek ne predstavlja nikakav oblik garancije.
*Na osnovu internog testiranja kompanije LG sa poređenjem nivoa buke između modela sa linearnim inverterom kompanije LG (GBB530NSCXE) i modela sa pametnim inverterom kompanije LG (GA-B459CLWL).

Predstavljamo vam LG frižidere

Uporedi

0