*TUV i KTR su verifikovali da je 99,99% bakterija Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i Klebsiella pneumoniae uklonjeno sa ventilatora klima uređaja nakon izlaganja UV LED svetlu u trajanju od 4 časa.
*TUV je potvrdio da uklanja 99% 3 vrste prilepljenih bakterija (Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa).
**Intertek je potvrdio da je intenzitet mirisa duvana smanjen sa 3,6 na 1,5 nakon 60 minuta. (Tulen, amonijak, sirćetna kiselina)