Skip to Contents Skip to Footer

INŽENJERSKA PODRŠKA

 • Brošure sa inženjerskim podacima o proizvodu

  Detaljne informacije o proizvodu sa specifikacijama, dizajnom i uputstvima za instalaciju

  LEARN MORE
 • CAD crtež

  Izvor CAD podataka za proizvod

  LEARN MORE
 • Serija proizvoda Revit

  Izvor 3D podataka za proizvod

  LEARN MORE
 • Sertifikat

  Sertifikacija i izveštaj testa treće strane

  LEARN MORE
 • Vodič za rešavanje problema

  Saveti za neke od nauobičajenijih problema

  LEARN MORE
 • LATS softver

  Jednostavan način ka softveru za biranje LG CAC modela i alatke za podršku za dizajniranje vašeg sistema

  LEARN MORE
 • LATS energija

  Veb program za brzu simulaciju energije zasnovana na celogodišnjim podacima o vremenskim uslovima

  LEARN MORE
 • Mobil LGMV

  Mobile LGMV je alatka za održavanje i rešavanje problema za Multi V sisteme za klimatizaciju vazduha.

  LEARN MORE