Vodeno hlađeni vijčani čiler

Pošto poseduje visokoefikasan isparivač sa opterećenjem, ovaj vodeno hlađenji vijčani čiler obezbeđuje pouzdan rad. Efikasnost isparavanja se može podešavati rasporedom eliminatora u cevi isparivača.
Pregled
Pregled Upit za kupovinu
 • Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem1

  Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem

  Primenom sistema raspodele rashladnog sredstva gravitacijskog tipa, obezbeđuje se pouzdan rad, a efikasnost isparavanja se unapređuje optimizovanjem rasporeda eliminatora i cevi isparivača.

 • Sistem za povrat ulja1

  Sistem za povrat ulja

  Ulje koje se doprema tokom veoma brze rotacije kompresora vraća se preko dvostepenog sistema za odvajanje. Kada se rashladno sredstvo pokrene, sprečava ulazak nečistoća i unapređuje efikasnost hlađenja. Neprekidnim dopremanjem i povratom ulja može se sprečiti nedostatak ulja.

 • Smanjena težina i dimenzije1

  Smanjena težina i dimenzije

  Vredan prostor na podu može se uštedeti smanjenjem prostora instalacije i težine.

 • Smanjenje šuma1

  Smanjenje šuma

  Smanjene su turbulencije na ulaznom priključku i neprijatan šum preko sprečavanja izlaza.

 • Funkcija crne kutije1

  Funkcija crne kutije

  Skladišti i analizira zapis o radu za brzu dijagnostiku čime se obezbeđuje rešenje u slučaju kvara.

 • Primenjen je visokoefikasni sistem za skladištenje toplote sa ledom1

  Primenjen je visokoefikasni sistem za skladištenje toplote sa ledom

  Sistem za skladištenje toplote sa ledom hladi unutrašnji prostor tokom dana, a proizvodi led tokom noći. Ovo primenjeno rešenje omogućava efikasniju instalaciju proizvoda i potrošnju energije.

 • Optimizovana centralna kontrola1

  Optimizovana centralna kontrola

  Kontrolna rešenja kao što su ACP i AC Smart omogućavaju jednostavno praćenje i daljinsko upravljanje za rukovođenje različitim HVAC modelima na svakoj lokaciji.