Hladnjak za skladištenje toplote sa ledom

LG centrifugalni pužni hladnjak za skladištenje toplote sa ledom je tehnologija koja rashlađuje unutrašnji prostor otapanjem leda koji se proizvede tokom noći.
Pregled
Pregled Upit za kupovinu
 • Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem1

  Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem

  Primenom sistema raspodele rashladnog sredstva gravitacijskog tipa, obezbeđuje se pouzdan rad, a efikasnost isparavanja se unapređuje optimizovanjem rasporeda eliminatora i cevi isparivača.

 • Sistem za povrat ulja1

  Sistem za povrat ulja

  Ulje koje se doprema tokom veoma brze rotacije kompresora vraća se preko dvostepenog sistema za odvajanje. Kada se rashladno sredstvo pokrene, sprečava ulazak nečistoća i unapređuje efikasnost hlađenja. Neprekidnim dopremanjem i povratom ulja može se sprečiti nedostatak ulja.

 • Smanjena težina i dimenzije1

  Smanjena težina i dimenzije

  Vredan prostor na podu može se uštedeti smanjenjem prostora instalacije i težine.

 • Smanjenje šuma1

  Smanjenje šuma

  Smanjene su turbulencije na ulaznom priključku i neprijatan šum preko sprečavanja izlaza.

 • Funkcija crne kutije1

  Funkcija crne kutije

  Skladišti i analizira zapis o radu za brzu dijagnostiku čime se obezbeđuje rešenje u slučaju kvara.