Pužna toplotna pumpa sa vazdušnim hlađenjem

LG pužna toplotna pumpa sa vazdušnim hlađenjem je visokoefikasan i ekonomičan sistem koji obezbeđuje toplu vodu temperature do 80℃, a koristi 70–80% neiskorišćene energije.
Pregled
Pregled Upit za kupovinu
 • Može se primeniti u različitim okruženjima1

  Može se primeniti u različitim okruženjima

  Proizvodnja tople vode moguća je u različitim okruženjima, kao što su industrijsko okruženje i postrojenje za obradu otpadne vode. Specijalno rešenje osmišljeno je da obezbedi stabilan i efektivan rad čak i u teškim uslovima.

 • Sistem ekonomične uštede energije1

  Sistem ekonomične uštede energije

  Uz pužnu toplotnu pumpu sa vazdušnim hlađenjem, moguća je ušteda 70% radnih troškova i 80% smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte u poređenju sa fosilnim gorivima.

 • Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem1

  Visokoefikasan isparivač sa opterećenjem

  Primenom sistema raspodele rashladnog sredstva gravitacijskog tipa, obezbeđuje se pouzdan rad, a efikasnost isparavanja se unapređuje optimizovanjem rasporeda eliminatora i cevi isparivača.

 • Visokoefikasan kondenzator i lopatica sa širokim otvorima za vazduh1

  Visokoefikasan kondenzator i lopatica sa širokim otvorima za vazduh

  Struktura kondenzatora u obliku slova V povećala je prostor za prenos toplote za razliku od standardnog modela W-tipa. Efikasnost prenosa toplote značajno je unapređena u poređenju sa standardnim proizvodom zahvaljujući primeni lopatice sa širokim otvorima za vazduh.

*pH 2,8~3,0 testiranje prskanjem morskom vodom i sirćetnom kiselinom.
*Nakon 1000 sati proveriti sponu lopatice i obaviti testiranje zbog curenja 4,5 MPa, kao i da li je primenjen tip propelera sa odgovarajućim protokom vazduha. Takođe treba da ima odgovarajuću snagu za brzinu rotacije i stabilan rad zahvaljujući testiranju izbalansiranosti.
 • Smanjena težina i dimenzije1

  Smanjena težina i dimenzije

  Vredan prostor na podu može se uštedeti smanjenjem prostora instalacije i težine.

 • Smanjenje šuma1

  Smanjenje šuma

  Smanjene su turbulencije na ulaznom priključku i neprijatan šum preko sprečavanja izlaza.

 • Funkcija crne kutije1

  Funkcija crne kutije

  Skladišti i analizira zapis o radu za brzu dijagnostiku čime se obezbeđuje rešenje u slučaju kvara.

*Tip toplotne pumpe može da se proizvede samo po posebnim porudžbinama.