อัปโหลดเอกสาร

จัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับบริการสนับสนุนของ LG

ขั้นตอน 1 หมายเลขเคส*

โปรดป้อนหมายเลขเคสที่ได้รับจากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณ เพื่อแนบเอกสารกับเคส

ต้องระบุหมายเลขเคส
ไม่มีหมายเลขเคสของคุณ
ต่อไป
ขั้นตอน 2 ไฟล์แนบ*

โปรดแนบสำเนาดิจิทัลของหลักฐานการซื้อหรือเอกสารอื่นๆ ที่ร้องขอโดยฝ่ายบริการลูกค้าของ LG

 

โปรดตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดสามารถอ่านได้

ไฟล์ต้องมีขนาดน้อยกว่า 10 MB

 

ประเภทไฟล์ที่อนุญาต: jpeg, jpg, gif, pdf, png, tif, zip

โปรดอัปโหลดเอกสาร