Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่า ล็อครหัสผ่าน (Settings Lock Password)

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
การตั้งค่า ล็อครหัสผ่าน ( Settings Lock Password)
 
การตั้งค่ารหัสผ่าน  ( Password   setting)
 
แสดงขั้นตอนการตั้งค่า
 

Smart  èSetting è Lock Setting è Password Setting

 

การตั้งค่า หรือเปลี่ยน รหัสผ่านทีวี

 
รหัสผ่านเริ่มต้น คือ  0000
 
 
 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500