Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การเชือมต่อกับโทรศัพท์

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การเชือมต่อกับโทรศัพท์

 

 

MHL (Mobile High-definition Link)

 

MHL (Mobile High-definition Link) เป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพย์มือถือทั้งภาพและเสียงแบบสองทาง

ให้ทำการตรวจสอบสาย HDMI input 3 (MHL) .  ว่าเป็นรองรับการเชือมต่อและสายสัญญาณแบบ MHL 

 

ทำการเชื่อมต่อสาย HDMI input 3(MHL) จะมีการแสดงผลที่หน้าจอ TV - สายจะต้องรองรับ MHL เท่านั้น 

 - บาง App อาจต้องใช้รีโมท คอนโทลในการควบคุม .

 

ยกเลิการเชื่อมต่อสาย MHLจาก TV : 

 - เมือเรามีการเชือมต่อ MHL ผิดพลาด.

 - เมือเราเปลียนมาอยู่ในโหมด standby.

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500