Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การเชือมต่อ หูฟัง ไมค์ และ USB

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การเชือมต่อ หูฟัง ไมค์ และ USB

 

 

ทำการเชื่อมต่อหูฟ้งและ ไมค์เข้ากับ TV ตามภาพ 

 

การเชื่อมต่อ ช่อง USB

 

 

 

สามารถใช้ Smart Share และการใช้งาน Time Machine .

การเชื่อมต่อ USB กับ TV ในการเล่นไฟล์ภาพและเพลงหรือ วีดีโอ 

 

Note :

 -  USB hubs หรือ การเชื่อมต่อตัวแยก USB อาจไม่รองรับ ควรเชื่อมต่อเข้ากับ TV โดยตรง 
 - และเมือเชื่อมต่อ USB hard disk, ให้เชื่อม USB port ด้านหลังของ TV.
 
 
 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500