Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

มีการกระพริบ เป็นจุด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

มีการกระพริบ เป็นจุด


อาการ

มีการตรวจพบจุดบางส่วน ในส่วนของการแสดงผล หรือกระพริบ ?


วิธีการแก้ไข

1. หากทำการทดสอบภาพ หรือ ฟังก์ชั่น USB สามารถใช้ได้ ให้ทดลองฟังก์ชั่นและตรวจสอบว่าอาการเดียวกัน ยังคงปรากฏบนตำแหน่งเดียวกันอีกครั้ง

2. ถ้าอาการที่ตรวจพบ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ set-top box หรือ อุปกรณ์ภายนอก ให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์  

3. ถ้าอาการที่ตรวจพบ เกิดขึ้นเฉพาะในบางช่อง หรือโปรแกรม อาจจะเกิดจากสภาพของการผลิตรายการและการส่งสภาพของสถานี         


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500