Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฟิวส์ในกล่องไฟขาด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

การแก้ไข

1. ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม ?

      หากเกิดเหตุการณ์นี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อผ่านหลายๆ  เต้าเสียบคุณต้องตรวจสอบว่าหลายเต้าเสียบได้เปิดใช้งานหรอไม่ ?

        ※หากหลายเต้าเสียบไม่ได้ต่อสายดินหรือถ้าสายไฟที่มากเกินไปจะเสียบในกล่องฟิวส์สามารถออก

    2. หากมีเสาอากาศเชื่อมต่อกับทีวีเอามันและพยายามเสียบกับจุดๆ อื่น ไม่เสียบมากจนเกิดไป อาจทำให้ฟิวส์ ขาด

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500