Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การใช้งาน App ผ่านหน้าจอทีวี

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

 อาการ

- ถ้าเป็น [Demo Mode] หรือ [ร้านค้าสาธิต] มันจะปรากฏที่ด้านข้างหรือด้านล่างของหน้าจอ
- [โหมดสาธิต] หรือ [ร้านค้าสาธิต] สำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อคุณจะแนะนำให้เลือกใช้ในบ้าน

<span style="font-family: Tahoma;"> <p> การแก้ไข</p><p>Non-Smart TV
[SETTINGS] → [OPTION] → [Mode Setting] → [Home Use] or [Standard]  
</p>


<p>Smart TV after ‘12
[Smart] → [SETTINGS] → [OPTION] → [Mode Setting] → [Home Use] or [Standard]
</p></span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>


     บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500