Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฉันได้ยินเสียงอ่านหน้าจอ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ฉันได้ยินเสียงอ่านหน้าจอ อาการ

คำอธิบายเกี่ยวกับเสียงเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตา


 วิธีการแก้ไข

ไม่ใช่ -Smart

รีโมทควบคุม [ Smart ] หรือ [ Setting Menu ] [ Option ] [ Visual Impaired ] 

หากคุณไม่ต้องการมีคำอธิบายเสียง เลือก “ Off ”.


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500