Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีภาพที่หลังจากการทำสำเนา (copy)

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

ไม่มีภาพที่หลังจากการทำสำเนา (copy)


อาการ

ไม่มีภาพที่หลังจากการทำสำเนา (copy)


How to fix


① สำหรับดีวีดีและเทปที่มีการป้องกันการคัดลอก, คุณจะไม่สามารถคัดลอกได้ (ตามกฎสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา)

สำหรับการออกอากาศแบบ HD ที่มีการป้องกันการคัดลอก, แม้จะมีการบันทึกได้สำเร็จ แต่ก็จะไม่แสดงภาพที่ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500