Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

หลังจากที่ผมหยุด CD / DVD ประตูดิสก์ไม่เปิด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

หลังจากที่ผมหยุด CD / DVD ประตูดิสก์ไม่เปิด


Symptom

แม้ว่าฉันจะกดปุ่ม Stop ประตูดิสก์ไม่เปิดHow to fix

- กดปุ่ม STOP บนรีโมทคอลโทรล หรือบนตัวเครื่อง 2-3 ครั้ง และ กดปุ่ม EJECT.

- หากคุณได้ยินเสียงมอเตอร์หรือถ้าประตูไม่เปิด, ติดต่อศูนย์บริการบทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500