Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P936_แบตเตอรี่หมดเร็ว

  • ระบบไฟ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

P936 แบตเตอรี่หมดเร็ว   เพราะ !

 

  • ตัวเครื่องจะใช้พลังงานเยอะสำหรับการใช้งานในระบบ 3G เนื่องจากใช้ความเร็วในการทำงานสูงและเป็นระบบ Dual core

ที่ 1.5GHz และระบบเคลือข่าย LTE ระบบการเชื่อมระบบความเร็ว

  • มีการเปิดหน่วยรองรับระบบ LTE สำหรับข้อมูลการติดต่อการสับเปลียนของฐานสถานีเคลือค่ายกับจำนวนของปริมาณในแบตเตอรี่
  • แอปปิเคชั่นของ 3G เกมใช้งานของ CPU แบตเตอรี่จะมีระดับน้อยลงเพราะ CPU ใช้พลังงานสูง

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500